Table hiorizontal alignment

ผลงานของ ประมูล อุณหธูป อุษณา เพลิงธรรม-เจ้าจำปี

ประมูล อุณหธูป

1-โลกียชน 400(2เล่ม)

2-เจ้าแม่ทองดำ

3-ปีศาจสันนิวาส

4-จอมทรนง --สี่เล่มใหญ่2000หน้า800บาทพิมพ์ครั้งที่ 2--มี3เล่ม(เล่ม3-4รวมเป็นเล่มเดียว) เหลือเล่มที่ 2--200บาท

5-แสนแค้น

6-ซาลาโก้

7-เก็บเบี้ยในรังโจร

8-โลงของอีส้า

8.2--ชีวิตบนถนนหนังสือของ อุษณา เพลิงธรรมและวิลาส มณีวัต--คำรพ นวชนเขียน--238หน้า1/2531---250บาท

อุษณา เพลิงธรรม

9----จันดารา--นิยายพิมพ์ครั้งที่ 2--300บาท ฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำโดยกองทุนชัยยง ลิ้มทองกุล หนา263หน้า ปกแข็ง พิมพ์เมื่อ พ.ค.1995

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22520 สภาพดี ราคา 400 บาท

10----หมดเรื่องประโลมโลกย์--2503--ปกแข็ง 400 หน้า(ไม่มีปกหุ้ม)--ขาย 1000 บาท(หายากมาก)

แกมเก็จ (แยกเป็น) 7 เล่ม เล่มละ 300-400 บาท

11-เล่ม เสพสมบ่มิสม 400

12-600๓ฤจะเริด รมเยศ 400

13-600#3626;ิเกลศยังโลดเถลิง 400

14-600สเริงระบำดำรู 400

15--600-พรูควั่งถั่งนรกแลสวรรค์ 600

16ตราบเดือนฟั่นฟ้าแลดิน 400

17** เพียงประคิ่น แหล่งหล้า บารนี 400

18 รักที่หมายมา--รวมเรื่องรักหักมุม--48หน้า1/2552---150บาท

19 กรณีเมียลับนอกใจ--อุษณา เพลิงธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2--2543- 229หน้า--200บาท

เจ้าจำปี

20--ไม่ตายดอกเพราะ เสน่หา

20.1รวมเรื่องสั้นรักหักมุมเล่มเล็ก สีเทา (100 บาท)

21--ดอกรัก 700บาท พิมพ์ครั้งที่ 1

22--โสมส่องแสง --700ครั้งที่1

23--ทางหรดีของหิมพานค์--700ครั้งที่1

24--ฯเปยยาลจ้อยฯ รวมเรื่องสารพันของ เจ้าจำปี--หายากมากปกแข็ง 300บาท

25--เล่ห์ชีวิต--รวมเรื่องสัน ๆ ของเจ้าจำปี--ปกแข็ง 192 หน้า 1/2510 ราคา 6 บาท ขาย 300 (มีเล่มเดียว)

26--ไม่มีอะไรในกอไผ่--รวม 16 เรื่องสั้น จาก ไม่มีอะไรในกอไผ่ ถึง ล้างไอ้เสือ--หนา 250 หน้า พิมพ์เมื่อ2517 สภาพเก่าเก็บ 40 ปี หน้าครบ ขาย 300 บาท

27(หมด)--ดวงยิหวา--รวมเรื่องสั้นขง เจ้าจำปี 1/2510 ปกแข็ง176หน้า ร่วมด้วยเรื่องปริศนา---ขาย 000 บาท

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก