สำนักพิมพ์ธารอักษร--มีจำหน่ายที่เมืองหนังสือ

สนใจติดต่อ 081-7788877 หรือ dkbookbb2000@yahoo.com

Table hiorizontal alignment

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

รายการที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน-แปล; จำนวนหน้า ราคา
1 สวนดอกไม้ของลิงน้อย ถวัลย์ มาศจรัส 16 150
2 ม้าลายผู้อารี ถวัลย์ มาศจรัส 24 175
3 มโนภาพและการรับรู้ทางศิลปะ
และศิลปศึกษา พีระพงษ์ กุลพิศาล 238 250
4 หนังสือสำหรับเด็กกับการปฎิรูป
การเรียนรู้ อภิวรรณ วีรสมืทธ์ 73 100
5 ธรรมชาติสอนภาษา อภิวรรณ วีรสมืทธ์ 56 75
6 คู่มือการจัดกิจกรรมการสร้าง
หนังสือสร้างสรรค์ อภิวรรณ วีรสมืทธ์ 126 180
7 บทปฎิบัติการสู่ความสำเร็จ ถวัลย์ มาศจรัส 310 370
8 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฎิบัติ จริน แก้วสนิท 106 155
9 เอื้อย ผุ้ตกเป็นเหยื่อความริษยา เสาวลักษณ์ อนันตศานศ์ 142 100
10 สียะตรา-วิยะดา บุรุษและนารีผู้มี
ใจมั่น สุนันท์ จันทร์วิเมลือง 136 100
11 ไกรทองวีรบุรุษนักรัก เสาวลักษณ์ อนันตศานศ์ 132 100
12 บุษบา ผู้ถูกลิขิตชีวิตรัก สุนันท์ จันทร์วิเมลือง 133 100
13 สังข์ทองพระเอกสองบุคลิก มิ่งขวัญ ทองพรมราช 131 100
14 เยือนแคว้นแดนไตในสิบสองปันนา ไพโรจน์ บุญผูก 154 195
15 ดร.รุ่ง แก้วแดง นักปฎิรูปการ-
ศึกษาไทย ถวัลย์ มาศจรัส 495 290
16(หมด) สมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะ พีระพงษ์ กุลพิศาล 214 158
17 ชีวิตพิศดารของบุคคลในสมัย-
เลียดก๊ก ขิงแก่ 228 150
18 พระองค์คืออัครศิลปิน ถวัลย์ มาศจรัส 176 260
19 จากเมษถึงมีน จอม จุลลดา 215 135
20 รื่นรมย์ชมยุโรป ไพโรจน์ บุญผูก 299 219
21(หมด) ประทีปแห่งแผ่นดิน มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ 199 259
22 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ อาจิตน์
ปัญจพรรค์ สอนศิษย์เรียนเรื่องสั้น ถวัลย์ มาศจรัส 133 120
23 การพัฒนากระบวนการสอน สร้าง
อนาคตร่วมกัน สนิท สัตโยภาส 116 100
24 ฝันและหวังของ บุญชู โรจนเสถียร นาวี รังสืวรารักษ์ 239 200
25 แอกป่า จักรภัทร พงศ์ภัทระ 196 128
26 ลูกชาวสวนยาง มานพ แก้วสนิท 137 90
27 น้องเล็กที่แสนซน มานพ แก้วสนิท 164 100
28 หมอใบไม้ ถวัลย์ มาศจรัส 139 90
29 ฟ้าหมาดฝน ถวัลย์ มาศจรัส 232 135
30 เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง มานพ แก้วสนิท 148 100
31 อรุณสวัสดิ์ อรุณวดี อรุณมาศ 123 80
32 กระเช้าสวรรค์ ถวัลย์ มาศจรัส 203 130
33 เรื่องเล่าชาวรามัญ สมคิด มากผาสุข 97 70
34 พ่อ ขวาลูกชาย ซ้ายลูกสาว จักรภัทร พงศ์ภัทระ 246 145
35 แม่ ถวัลย์ มาศจรัส 143 100
36 กระท่อมแสงตะวัน ถวัลย์ มาศจรัส 180 125
37 ห้องเรียนกลางทุ่งกว้าง ถวัลย์ มาศจรัส 125 90
38 ในทุ่งกว้าง ถวัลย์ มาศจรัส 145 90
39 เหมียวมหัศจรรย์ อโศก ศรีสัตวรรณ 156 100
40 มนต์รักเกาะพะงัน นารี รังสิวรารักษ์ 210 140
41 อารมณ์ดีเพราะมีเธอ พรชัย แสนยะมูล 303 135