นิยายไทย-ใหม่-เก่า-นิยายน้ำเน่า

สภาพใหม่-มาตรฐาน
สภาพเก่า--มาตราฐาน
นิยายเล่มเล็ก--นิยายน้ำเน่า
นวนิยายผู้ชาย