หนังสือของ สุพจน์ ด่านตระกูล

Table hiorizontal alignment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ราคาปัจจุบัน
1001 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต--1/2517--ปกแข็ง299หน้า (หายากมาก) 1000
1001.1 ปทานุกรมการเมือง ฉบับชาวบ้าน 200
1002* กรณีสวรรคตของในหลวงอานันท์ 200
1003 วิวัฒนาการของสังคมและประชาธิปไตย 300
1004* โต้..คุณไข่มุกต์ ชูโต กรณีสวรรคต 300
1005* แผนฆ่า ปรีดี พนมยงค์ 300
1006** แถลงการณ์เรื่องความบริสุทธิ์ของนายปรีดี พนมยงค์ในกรณี สวรรคต 300
1007** 24 มิถุนายน มหาศรีสวัสดิ์ 200
1008** ความรับผิดชอบของคณะราษฏร 200
1009** ขบถ 10 พ.ย.2495 200
1010** สุพจน์ ด่านตระกูลเล่าเรื่องขบวนการกู้ชาติ ชุดสองเล่ม 300 บาท
1011** ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต 300
1012*** ปรีดี พนมยงค์ เล่าเรื่องขบวนการเสรีไทย 200
1013*** เหตุเกิดที่ศิริราช 200
1014*** ขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์ ผู้นำเสรีชนอีสาน 200
1015* สุพจน์ ด่านตระกูลโต้ประเสริฐ ทรัพย์สินทร เรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์ 200
1016** รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ชี้ทางรอดของไทย 200
1017** คอมมิวนิสต์สอนอะไร 200
1018* รบทำไมและรบเพื่อใคร 200
1019** ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ 200
1020** 50ปี พระทูลกระหม่อมแก้วจากพสกนิกรไปแล้ว 300
1021* ทนายจำเป็น 200
1022** ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ใคร มาจากไหน และคิดอย่างไร 500
1023** ความเป็นมาและเป็นอยู่ของสังคมสยาม 200
1024* ร.อ.วัชรชัย ชัยสิทธิเวชช กับคดีลอบปลงพระชนม์ 200
1025** ชำแหละ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 200
1026** ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการต่อต้านญี่ปุ่น 200
1027** พึ่ง ศรีจันทร์ นักประชาธิปไตยผู้ทระหด 200
1028** ผู้วางแผนปลงพระชนม์ ร.8 ตัวจริง 300
1029* ในหลวงอนันท์ นายปรีดี พนมยงค์ กับ และกรณีสวรรคต 300
1030* พระปกเกล้า กับคณะราษฏร 200
1031** ม.จ.ศุภสวัสดิ์ ...ในหลวงและพระราชชนนีไม่ทรงเชื่อว่า ปรีดี สมคมปลงพระชนม์; 300
1032* จดหมายถึง พล.อ.สุจินดา เรื่อง...ทางรอดของไทย 200
1033* มันกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและทางรอดของไทยตามแนวคิดของ นายปรีดี พนมยงค์ 200
1034* ปรีดีหนี--บันทึกลับจากสุพจน์ 200
1035* อนุสรณ์ ปรีดี พนมยงค์ ชุดใหญ่ 3 เล่มจบ 1200บาท 1200
1036* สุพจน์ ด่านตระกูล 80 ปี เขียนเองพิมพ์เอง แจกเอง 200
1037* สรรนิพนธ์ ไกสอน พมวิหาน1--ว่าด้วยพรรคประชาชนลาวและการต่อสู้--363หน้า-- 200
1038* ไกสอน พมวิหาน--ว่าด้วยปัญหาของการปฏิวัติ 200
1039* เจ้าสุภานุวงศ์ ผู้นำปฏิวัติลาว 200
1040* โต้ประมวล รุจนเสรี เรื่องพระราชอำนาจ--สุพจน์ ด่านตระกูล 200
1041* ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และการต่อต้านญี่ปุ่น--สุพจน์ ด่านตระกูล 200
1042* ปรีติธรรม-รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์--100ปีชาติกาลปรีดี 200
1043* ปรีดีปริทัศน์ --รวมทัศนะนักวิชาการต่อ ปรีดี--สันติสุข โสภณสิริ 200
1044* แถลงการณ์ พรรคคอมมิวนิสต์ โดย คาร์ล มาร์กซ์ 200
1045* ไทยหรือสยาม จากบันทึกของนายปรีดี พนมยงค์---สุพจน์ ด่านตระกูล 200
1046* ปรีดี พนมยงค์ ประดับไว้ในใจชน--100ปี ชาติกาลปรีดี 200
1047* ปรีดี พนมยงค์ คือผู้อภิวัฒน์ 2475--คำรณ คุณะดิลก 200
1048* นายพล สิงกะโปกับการอภิวัฒน์ในประวัติศาสตร์ลาวและฐานทัพอเมริกันในไทย--สุพจน์ ด่านตระกูล 200
1049* ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์---สุพจน์ ด่านตระกูล 200
1050* ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค 2475 ที่ถูกบิดเบือน สุพจน์ ด่านตระกูล 79หน้า 100
1051* เมื่อเครื่องจักรไล่คนออกจากงาน ปรีดี พนมยงค์ 100
1052* กะเทาะเปลือกเประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของวินทร์ เลียววาริน สุพจน์ ด่านตระกูล140หน้า 150
1053* จดหมายถึง กอร์บาชอฟ และการล่มสลายของสังคมนิยม สุพจน์ ด่านตระกูล130หน้า 150
1054* ปัญหาบ้านร่มเกล้า--เมืองบ่อแตนที่ยังไม่ยุติดหมายถึง กอร์บาชอฟ และการล่มสลายของสังคมนิยม สุพจน์ ด่านตระกูล189หน้า 150
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก