ผลงานของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เป็นหนังสือสภาพใหม่ ยกเว้นจะแจ้งว่าเป็นหนังสือสภาพเก่า--ราคาอาจมีการปรับสูงขึ้น ไม่เกิน ใกล้เคียงกับการพิมพ์ใหม่--หรือแพงกว่าก็ได้

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

รายการ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า ปีที่พิมพ์ ราคาขายปัจจุบัน
1.1****150 ทางทากและสายน้ำเชี่ยว 96 ครั้งที่1---- 2539
1.2**200 การผ่านพ้นของยุคสมัย 208 2/2540 100
1.3*****150 เลียบเลาะชายคาโลก 135 พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2539
1.4**150 คลื่นเสรีภาพ 94 พิมพ์ครั้งที่สาม : มีนาคม 2539
1****150 ดอกไผ่ 118 พิมพ์ครั้งที่ เจ็ด พฤษภาคม 2539 000
3***200 คนกับเสือ THE MAN AND THE TIGER79หน้า 200 บาท--พิมพัครั้งที่ 1/2539 ---112หน้า ขาย 79 พิมพ์ครั้งแรก(ฉบับไทย-อังกฤษ)ธันวาคม 2539
4**150 ผ่านพบไม่ผูกพัน 174 พิมพ์ครั้งที่สาม มีนาคม 2550
5*200 วันที่ถอดหมวก 158 พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2550
6**200 เร่ร่อนหาปลา 171 ครั้งที่ 1/2532
7****200 มหาวิทยาลัยชีวิต 143 พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด : มิถุนายน 2545 110
8***150 เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง 120 พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด : เมษายน 2545 95
9**150 ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ 118 พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน 2545 95
10*300 ตัวตนและจิตวิญญาณ 222 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2545
11 วิหารที่ว่างเปล่า 253 พิมพ์ครั้งที่สอง :พฤศจิกายน 2545
13 ฟองเวลา(กาพ์กลอน) 88 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2540
14**200 เพลงเอกภพ 207 พิมพ์ครั้งที่สี่ : ธันวาคม 2540
15**200 บางอย่างที่หายไป 159 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2544
16**250 โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก 303 พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2541 ครั้งแรก-200ครั้งที่ 2--200
17 ปากคำประวัติศาสตร์ 279 พิมพ์ครั้งที่สี่(ปรับปรุงใหม่) : ธันวาคม 2540 145ครั้งที่ 1-2531-200บาท
18**150 เส้นทางนักประพันธ์ 150 พิมพ์ครั้งที่สาม(ปรับปรุงใหม่) : ธันวาคม 2540
19**300 ถ้าหากไม่มีวันนั้น 367 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก กรกฏาคม 2541 ครั้งที่1- 400ครั้งที่ 2-300
20 ฤดูกาล 107 ครั้งที่ 1 เมื่อ 2524 16/200
21*200 มาจากชายป่าเลน 197 1/2527 33/200
22 บุตรธิดาแห่งดวงดาว 143 1/2552 120/120
23 ***150 จากทะเลถึงดงดอย 150 หน้า---1/2527 1/2527 33/150
24*200 จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง 1/2553--222หน้า 195-ขาย 195
25*250 เมื่อโลกไม่มีประวักิศาสตร์ 2/2547--267หน้า--250 -ขาย 200
26*150 ผ่านพ้นจึงค้นพบ 2/2551---150หน้า--150 บาท 150
27 *300 อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ 1/2551---293หน้า 250-300 บาท
28 *210 ก่อนสิ้นศตวรรษ 1/2544---311 หน้า
29 จลาจลทางปัญญา 1/2545---416หน้า 305บาท
30 *250 ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ 1/2540----256หน้า
31*400 ความเรียงคัดสรร 2531-2540 1/2542---398หน้า
32 บันทึกวรรณกรรม 1/2533----95หน้า เขียนร่วมกับ จิระนันท์ พิตรปรีชา(หายากมาก)3609;้า
33 เรื่องสั้นคัดสรร2522-2539--271หน้า 250บาทปกอ่อน 250บาท
34 บทบันทึกคัดสรร2527-2540--271หน้า 300บาทปกแข็ง ปกอ่อน250 250-300บาท
35 ความเรียงคัดสรร2531-2540--398หน้า 250ปกอ่อนปกอ่อน250
36*250 สารคดีคัดสรร2535-2540--398หน้า 250ปกอ่อนปกอ่อน250
37*275 ความคิดทางสังคมการเมืองของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ครั้งแรก 2556 375 หน้า 275 (หายาก)