-10เล่ม 350 บาท

(เรื่องใดมีเกิน10เล่มขาย10เล่มราคา350) มีจำนวนจำกัด--

สนใจติดต่อ : email : dkbookbb2000@yahoo.com หรือ 081-7788877--ส่วนใหญ่พิมพ์สมัยหนังสือราคาถูก

Table hiorizontal alignment

ปกละ(เรื่องละ)ไม่ถึง10เล่ม--ขายเล่มละ50บาท

รายการที่ ชื่อเรื่อง คนเขียน ราคาปก ประเภท
*001 ตารางปริมาตรสวนป่ายูคาลิปตัส พนัส โพธิ์ทัย เกษตร
*002 สนธิกานท์ สนธิกาญจน์ กาญจนาสน์ 35 กวี
*003 ทอดตามมองสายน้ำ จงชัย เจนหัตถการกิจ 35 ธรรม
*004 อิสระ พัทจาริ อัยศิริ 18 นิยาย
*005 กายบริหาร ศศิ 25 สุขภาพ
*006 HIGASHIYAMA NIPPON 55 ดารา
*008 ยอดแม่ยาย นภดล 25 นิยาย
*009 คู่มือคนต่างด้าว 45 กฎหมาย
*011 ความสำเร็จของดีไชเนอร์ สุวรรณา 45 ออกแบบ
*012 ยิ้มแย้มเกมเกม เรณู ชูความคิด 30 เรื่องสั้น
*013 ยิ้มแย้มแถมรู้ วันทิพย์ 25 นิยายจจีน
*014 ยิ้มลูกเดียว วันทิพย์ 30 นิยายจีน
*015 ครอบครัวแบบไหนดีที่สุด ครูนก 20 นิทาน
*016 คนแปลกหน้าบนรถเมล์ ครูนก 20 นิทาน
*017 น้องน้อยของนุ่น ครูนก 20 นิทาน
*018 แม่ใหม่ของโหน่ง ครูนก 20 นิทาน
*019 ลูกแม่เมื่อขวบแรก สุเพ็ญ ลำลองรัตน์ 35 การเลี้ยงลูก
*020 นะมะปะสุ นิตา 44 นิยาย
*021 รักและผูกพัน 54 นิยาย
*022 ทดอาทร 38 นิยาย
*023 ขายอย่างสรัางสรรค์ เจ ดับบลิว 40 บริหาร
*024 ชายแก่คนหนื่งเป็นบัาแก้ผ้า นิยาย
*025 ท่านนั่นแหละคือพรสวรรค์ สิน วิภาวสุ่ 20 สุขภาพ
*026 แบบเรืยนภาษาไทยเบื้องต้น ภาษา
*027 เฮํ อเมริกาข้าจะลุย บะหมี่ 43 นิยาย
*028 พรี้ง พระอภัยเดินโรง ภิญโญ 32 นิยาย
*029 อยู่อย่างไรในหัองเช่า เดวิด 33 นิยาย
*030 นัสรูดินปัญญาจีน วันทิพย์ 35 นิยาย
*031 พันธมิตรแห่งชาติ 18 การเมือง
*032 เต้าแห่งผู้นำ วันทิพย์ 45 บริหาร
*033 มุ่งสู่ภูเขาสูง จิตมา 38 นิทาน
*034 วุ่นรัก หฤทัย 18 นิยาย
*035 คือฟอร์แมนคือพัทนั่ม 48 ดารา
*036 ศานติประชาคม กิ่งอโศก 35 ปรัชญา
*037 ความฝันสีชมพู สยุพร บุตรนา 27 นิยาย
*038 นิทานสนุกกัมพูชา มงกุฎ แก่นเดียว 30 เรื่องสั้น
*039 ไปมะอเมริกา เสท สเกล 20 เรื่องสั้น
*040 เรียนให้เก่งนั้นไม่ยาก เศียรเศวต 25 ภาษา
*041 วิตต์ สุทธเสถียรตระเวนมะนิลา วรวิชญ 30 เรื่องสั้น
*042 ALL THE TIME IN THE WORLD ดารา
*043 ลมหายใจแห่งวสันต์ พิณแก้ว พิมลพร 18 นิยาย
*044 เปิดโลกบันเทิงฮ่องกง ธันว์ ธนูทอง 78 ดารา
*045 ความรักกับการแต่งงาน บิลล์ คอสบี้ 47 เรื่องสั้น
*046 ศิลปการผูกมิตร เศียรเศวต 25 บริหาร
*047 ความรักทิ้งรอยเท้าไว้ มวนยา กวื
*048 thE ONE HUNDRED ONE BESTSOSONCS REUISED เพลง
*049 เป็นท่ายไม่ง่ายอย่างที่คิด กรองกาญ์จน์ 40 เรื่องสั้น
*050 บันทีกจากนนักอ่านถีงนักอ่าน ๒ ทัศน์ทรง ชมพูมิ่ง 30 เรื่องสั้น
*051 ภาพนัมีความหมาย ดวงดาว อัครชีวิน 32 เรื่องสั้น
*052 โลกวันนี้ สุภัทร 38 เรื่องสั้น
*053 สาหร่ายทะเลอาหารวิเศษ ชุมพล 28 เรื่องสั้น
*054 หย่าลูกไม่ขาด จอห์น 50 จิตวิทยา
*055 ทะเลฝัน 40 กวื
*056 ศิลปความเป็นวัยรุ่นและหนุ่มสาว พิขญ์ มกรพันธุ์ 60 จิตวิทยา
*057 ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเลียนแบบ เศียรเศวต 35 จิตวิทยา
*058 หัวอกนายอำเภอ ปัญญา
*059 สุขภาพท่านสุขภาพเท้า สุทัศน์ 50 สุขภาพ
*060 ธรรมชาติของมนุษย์เลวร้าย สวินจึอ 30 เรึ่องสั้น
*061 เผชิญภัยเกาะแก้วพิสดาร เจตนาพร 18 เรื่องสั้น
*062 ห้องแห่งวิหารคต ณ.ดินแดนต่างมิติ สิบหห้ามีน 45 เรื่องสั้น
*063 HOT HOLLYWOOD PICTURES 2 70 ดารา
*064 ปรัชญาพื้นบ้าน นิจ นิรันดร์ 35 ปรัชญา
*065 คู่มือครูภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ เตือนใจ แกัวโอภาส 30 ภาษา
*066 การศีกษาในสหภาพโชเวียด มัทนี เกษกมล 25 การเมือง
*067 แฟลบนกโบราณตัวสุดท้าย แก้ว ปทุมททิพย์ 45 เรื่องสั้น
*068 แด่แม่บัานด้วยความรัก แพ็ตติเฃีย 35 จิตวิทยา
*069 บทเพลงแห่งเชน ทวีวัฒน์ 30 นิยาย
*070 ปล่อยให้คิดถืง ตุลย์ฤานนี 26 เรื่องสั้น
*071 เสน่ห์ทหารหญิง วัลยา ภู่ภิญโญ 50 เรื่องสั้น
*072 อะฮ้า สรรพสัตว์ ยาเส้น
*073 จากไสบาบาถึงสาวก ธรรมนูญ 25 ประวัติ
*074 MUSIK JMPRESSION หนื่งเดียว 35 กวี
*075 โลกสวยด้วยมือเรา วาดตะวัน 40 กวี
*076 โลกมีแต่หมุนคว้างไปข้างหน้า สมเกียรติ 35 กวี
*077 คำตอบ คือรัก ณพิสา สุขมาล 22 นวนิยาย
*078 รังสรรค์ค์ให้โลกสวย วรวิฃญ 30 สารคดี
*079 ฤดูรร้อนในโลกร้อนหกกเหลี่ยม โธมัส 38 วรรณกรรม
*080 เกสรภาษา เล่ม 2 ส นพพร วิฃาการ
*081 สวัสดีคะ คุณผู้ชาย ซินดี้ วอง 56 เรื่องสั้น
*082 เบื้องหลังคัดเลือกคนเข้าทำงาน อุดมพงษ์ 74
*087 กันเฮง กันเอง โนริมากิ 31 กวี
*088 ประสบการณ์ที่ต้องเลือก กนิษฐ์ 50 จิตวิทยา
*089 ลำเนาพัน รำพันรัก เป บูรพ 32 กวี
*090 สุภาพบุรุษลูกผู้หญิง 58 เรี่องสั้น
*091 ไดอารี่ผู้มืเงิน 40 ไดอารื่
*092 พิศดารร้อยแปดวงการ อุดร จารุรัตน์ 40 รอบตัว
*093 เป็นเพราะห่วงใยและคิดถึง 54 เรื่องสั้น
*094 บันไดสู่ความสำเร็จของสาวออฟฟิศ มาริลีน โมทส์ 55 บริหาร
*095 ประสบการณ์ชีวิต ไพบูลย์ สำราญภูติ 75 บริหาร
*096 แนวคิดนักทฤษฎืสังคมนานาชาติ ฉัตรทิพย์ 28 การเมือง
*097 ภาพมหาภัย ริชาร์ด เดวิด 45 นิยาย
*098 เรืยนพูดจีนกลาง วันทิพย์ สินสูงสุด 30 ภาษา
*099 เงาหลอน ปีกกลางคืน 26 นิยาย
*100 ฤดูร้อนที่ซัลส์บวร์ก ประทุมพร วัชรเสถียร 58 นิยาย
*101 ในความคิดถืง ข้าวฟ่าง 28 กวี
*102 กรุงเทพหัวร่อ ซื่อบื่อ 35 เรื่องสั้น
*103 เบื้องหลังกองถ่ายหฤโหด ทระนง ศรีเชื้อ 65 เรื่องสั้น
*104 หวัดดีฮะ หนูอยู่นี่ วิลลี่ ไบรน์โฮลส์ท 18 สุขภาพ
*105 บุญคุณสมชาย ม็อค ธวัชชัย 35 เรื่องสั้น
*106 ระลึกถึง อธิป ทองจินดา กอง บ.ก ทราย 30 เรื่องสั้น
*107 ผม ดิฉัน รู้จัก นาน สินธูสวัสดิ์ 38 เรื่องสั้น
*108 หมอๆยาๆ ลาวัลย์ โชตามาระ 20 เรื่องสั้น
*109 ทำอย่างไรเมื่อเด็กนอนไม่หลับ ศาสนิก 66 สุขภาพ
*110 ทนายยอดรัก พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา 20 กฎหมาย
*111 นักบริหารการขายมมืออาชีพ เจริญ วรรธนะสิน 50 บริหาร
*112 เขี้ยวเล็บของผู้จัดการหญิง ยรรยง แดงบุบผา 40 บริหาร
*113 ดั่งปลาที่หาน้ำ พอลลา ฟอกช์ 40 เรื่องสั้น
*114 คนของ ยุคสมัย สมรม สทิง 40 เรื่องสั้น
*115 ยัอนรอย ชุดที่ 1 แมน มิธ แอนด์ แมจิก 24 เรื่องสั้น
*116 เคล็ดลับจ่ายตลาด ฃื้อกับข้าาวทื่ถูกวิธี ประไพ เสถืยรภาพงษ์ 48 อาหาร
*117 เมื่อคุณใช้ฃีวิตตามใจปรารถนา เศียรเศวต 55 จิตวิทยา
*118 สภากาแฟ ยอน ละเมียด 30 เรื่องสั้น
*119 โคนม 35 เกษตร
*120 สวนทุเรียน บรรณ บูรณะชนบท 29 เกษตร
*121 ลางสาดลอก็อง 35 เกตรษ
*122 ทนายจำเป็น วิวัฒน์ รุจทิมัมพร 12 กฎหมาย
*123 ภาพร่าง จิรภัทร อังศุมาลี 15 กวี
*124 ลูกเต๋าทำนายชืวิต เดวิด 48 โหราศาสตร์
*125 ดั่งนั้น ฉันจึงเชื่อว่า สุรัฐ มหาภาส 35 กวี
*126 HOT HOLLYWOOD PICTURES 1 70 เพลง
*127 วิญญาณที่เฝ้าดู สุนทรีย์วรรณ 30 นิยาย
*128 สายสวาทยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 38 กวี
*129 จาคอบเจ้าหนูสอง- สอง มอร์ดีไฃ ริฃเลอร์ 32 เรื่องสั้น
*130 เรื่องน่ารู้โรคเบาหวาน นันทพล เกษมรัตน์ 45 สุขภาพ
*131 แบบเรียนเร็วภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 35 ภาษา
*132 สร้างชาติชาวจีน 25 เรื่องสั้น
*133 วีรสตรีที่โลกลืม อิทธิ นพอภิวัฒน์กุล 35 เรี่องสั้น
*134 แผนดินร้าว คมสัน 47 นิยาย
*135 คุณคิดว่าคุณเป็นใคร โจเอล เวลส์ 44 เรื่องสั้น
*136 คุณคือคนที่มีชีวิตชีวาที่สุด เศียรเศวต 35 เรื่องสั้น
*137 สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ อานุภาพ 62 บริหาร
*138 สิทธิคนหนุ่มสาว แมเรียนไรท์ 45 จิตวิทยา
*139 เฮฮา ในบาร์เหล้า ฃัดส์ แลนิแกน 34 เรื่องสั้น
*140 ต่วน ยาวะประภาษ พ่อตุ๋ย 30 เรื่องสั้น
*141 กฎหมายรื่นเริงบันเทิงคดี 20 กฎหมาย
*142 เรียนอย่างไรให้ได้ A อ วิริยะ สวัดิ์กุลรักษ์ 48 เรี่องสั้น
*143 ตำราฤาษีดัดตน วีรุตน์ 30 สุขภาพ
*144 สุชีพสิอินโดมิคส์ชุดลูกเต๋า 30 เรื่องสั้น
*145 ธุรกิจโฆษณาแบบอเมริกา 65 บริหาร
*146 เยาวชนที่รัก เทวิน ฤทธัณรงค์ชัย 45 เรื่องสั้น
*147 ดาวดับ จารุวรรณ 25 เรื่องสั้น
*148 จีน ยุทธศาสตร์ใหม่แห่งการต่อสู้ ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ 45 การเมือง
*149 กวนนักรักซะเลย แอ๊ปเบิ้ล 63 เรืองสั้น
*150 การตลาดสำหรับการเมือง แดง ใบเล่ 49 การเมือง
*151 ศิลปแห่งชีวิต อำนวยชัย 40 จิตวิทยา
*152 หลักบริหารของปีเตอร์ พลวัต 30 บริหาร
*153 ภาพฝัน อุดร วงษ์ทับทิม 27 เรืองสั้น
*154 สร้อยคอที่หาย เรณู ชูความคิด 45 เรืองสั้น
*155 3 สาวพราวเช็กฃี่ แสงระวี 48 เรืองสั้น
*156 ประกันชีวิตอย่างง่าย มาานิต 60 บริหาร
*157 จุดไฟให้กับชีวิต วิชชพล หงส์หยก 60 บริหาร
*158 อยากจะเรียกคืนมา สำรวม ศุกร์ 15 กวี
*159 ที่พักและทางเดิน อนุช อาภาภิรม 38 เรืองสั้น
*160 แต่บัดนี้ไม่ใช่เสียแล้ว ธาร ธาราทิพย์ 20 กวี
*161 คอมพิวเตอร์หุ่นคอมพิวเตอร์และท่าน ดร ชัยวัฒน์ คุประตกุล 30 เรื่องสั้น
*162 กลิ่นตัว อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 38 สุขภาพ
*163 มนุษย์ทำงาานสมัยใหม่ทำงานกันอย่างไร ปรีชา ทิวะหุต 25 บริหาร
*164 อนุทินชีวิต 40 กวี
*165 ข้างรั้วสีเทา ๒ พล อ อหะริน 40 เรื่องสั้น
*166 ข้างรั้วสีเทา พล อ อหะริน 40 เรื่องสั้น
*167 ประจำเดือนสำหรับเด็กสาว ธัญญลักษ์ณ์ 32 สุขภาพ
*168 บอรัส เบ๊คเกอร์ ปัญจมิตร 32 สุขภาพ
*169 มาสนุกกับภาษี ชัยสิทธ์ ตราชู กฎหมาย
*170 อยากเก็บความทรงจำที่ดีไว้ 38 กวี
*171 อาหารอายุวัฒนะ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 30 อาหาร
*172 อาหารเสริมสุขภาพเด็ก อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 28 อาหาร
*173 ผู้หญิงเขาพูด ลาวัณย์ โชตามระ 25 นิยาย
*174 ยิ้มมะเร็ง หยอย บางขุนพรหม 40 นิยาย
*175 กระโปรงหนูห้ามใครถลก 58 นิยาย
*176 เก่ง ไว้ก่อน ธรรมรงค์ น้อยคูณ 35 บริหาร
*177 คนเลี้ยงวัวนม บุญชอบ สกุลดิษฐ์ เกษตร
*178 มหากาฬพุทธจริต มหากวีอัศวโฆษ ธรรม
*179 วิทยาศาสตร์ ๕ นาที่ อำนาจ เจิญศิลป์ 20 วืทยาศาสตร์
*180 เปิดโลกบรรพชน 22 วืทยาศาสตร์
*181 เที่ยงคืนสิบสามวินาทีก่อนอรุณจะร่ง วันวารี 25 กวี
*182 ม่าย 48 เรื่องสั้น
*183 ประชาธิปไตยความยุติธรรมและอำนาจ เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 45 เรื่องสั้น
*184 คือความผูกพัน วิดา 36 เรื่องสั้น
*185 แชริ่งไอเดียส์ วารินทร์ สินสูงสุด 40 บริหาร
*186 วันหยุดเรียนของฉัน ประชุมพร สุวรรณตรา 35 นิยายเด็ก
*187 เซน- ปัญญาที่เด็ดมารวมเป็นหนี่ง วันทิพย์ สินสูงสุด 40 นิยายจีน
*188 ไหลดำ วันทิพย์ สินสูงสุด 55 นิยายจีน
*189 เที่ยวเมืองไทย กรกฏาคม 25 ท่องเที่ยว
*190 เที่ยวเมืองไทย เมษายน 25 ท่องเที่ยว
*191 กินเที่ยว เล่ม 9 60 ท่องเที่ยว
*192 พาทีอเมริกา เสท เสกล 42 เรื่องสั้น
*193 เพลงฝนพลิ้วผ่าน 20 กวื
*194 และแล้วหัวใจก็ไหวยิ้ม ลัลตรา วรสุมาวงศ์ 40 กวี
*195 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 มกรา อายน์ แรน 30 แปล
*196 เงาสีเขียว ชัยคุบต์ 50 เรื่องสั้น
*197 พ่อพระของลูก วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา 25 บริหาร
*198 เปิดสมอง สุรัสวดี 48 บริหาร
*199 นางเอ๊กนางเอก วิริยะ พงษ์อาจหาญ 44 ดารา
*200 กลาง คืน วัน ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง 40 กวี
*201 หนุ่มสาววัยรุ่นกับเรื่องอยากรู้อยากลอง วัลยา ภู่ภิญโย 32 จิตวิทยา
*202 แผนอุบาทว์โค่นนายก ดร. สอางค์ มะลิกุล 36 นิยาย
*203 ผู้หญิง 3 เมื่อคุณเป็นมารดา เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*205 พ่อไปไหนเล่าเรื่องหย่าให้ลูกฟัง ครูนก 20 วรรณกรรม
*206 เชืญมาสนทนากัสน ล โชโลตาเรฟสกี้ 25 วรรณกรรม
*207 อยู่เพื่อความรัก วัลยา ภู่ภิญโย 34 จิตวิทยา
*208 อยุ่อย่างไรให้ถีง จอร์จ เบอนส์ 52 สุขภาพ
*209 อะไรจะขะไหนหนาก เกืยรติยศ 35 เรืองสั้น
*210 คนกินเพลง แสงอรุณ 45 เรืองสั้น
*211 ชำแหละ ดร ชัยอนันท์ สมุทวณืช สุพจน์ ด่านตระกูล 65 เรืองสั้น
*212 ครึ่งขื่น ครึ่งขัน ยอน ละเมียด 12 เรืองสั้น
*213 เมื่อเขาหลุดออกนอกทาง วิญวรางค์ 40 นิยาย
*214 ยิ้มแแย้มแก้มอิ่ม สมเกียรติ สุขโข 25 ตลก
*215 มาดามซุนยัดเซ็น วันทิพย์ สินสูงสุด 30 วรรณกรรม
*216 ดอกป่าและหญ้าทุ่ง เกื้อกูล 45 กวี
*217 เทพบุตรเพลย์บอย ปัญจมิตร 25 กีฬา
*218 โลกทุนนิยม วิเทศปริทัศน์ 38 การเมือง
*219 ของขวัญแด่เธอ เจตนาพร 30 กวี
*220 จากดินถึงดอยสู่ทะเล ไพบูลย์ 40 เกษตร
*221 กว่าจะเป็นชีวิต หมอเมืองพร้าว 15 สุขภาพ
*222 ผู้หญิงข้าใครอย่าเตะ ทองห่อ ณ กวี 34 เรืองสั้น
*223 รอยเวลา ยงค์ ยโสธร 40 กวี
*224 แล้วเราก็รักกัน ศรีเพชร 28 นิยาย
*225 เธอคือดวงใจ วรภา 28 นิยาย
*226 ไฟรักในดวงใจ วรภา 28 นิยาย
*227 โป๊ะแตก 60 นิทาน
*228 เที่ยวเมืองไทย กันยายน 25 ท่องเที่ยว
*229 เที่ยวเมืองไทย มีนาคม 25 ท่องเที่ยว
*230 เที่ยวเมืองไทย พฤษภาคม 25 ท่องเที่ยว
*231 เที่ยวเมืองไทยในเทศกาล กุมภาพันธ์ 25 ท่องเที่ยว
*232 เที่ยวเมิองไทยในเทศกาล มิถุนายน 25 ท่องเที่ยว
*233 เที่ยวเมืองไทย 25 ท่องเที่ยว
*234 เที่ยวเมืองไทยในเทศกาล ธันวาคม มกราคม 25 ท่องเที่ยว
*235 คู่คิดผู้หญิงนักบริหาร แน่งน้อย ปัจพรรค์ 58 บริหาร
*236 หวัดดีฮะแม่ หวัดดีฮะพ่อ วัชระพันธ์ จันทรขจร 30 สุขภาพ
*237 คือคืนวันอันแสนสุข น. นิรนาม บรรยาย 38 กวี
*238 ลูกเล่นลีลาอังกฤษอเมริกัน อ. วิริยะ สวัสดิกุลรักษ์ 74 ภาษา
*239 แข่งม้ามหาสนุก ไมค์ กอร์ดอน 52 ตลก
*240 ADDRESSES 25 ไดอารี่
*241 ยิ้มสู้โลก สิน วิภาวสุ 35 วรรณกรรม
*242 สนุ้กเกอร์ชวนหัว ไมค์ กอร์ดอน 55 ตลก
*243 ผู้ชายที่เกลียดผู้หญิงกับผู้หญิงทื่รักเขา เศียรเศวต 35 จิตวิทยา
*244 หลับอย่างสงบ นพ พิชัย เจริญพาณิช 35 สุขภาพ
*245 ทำอย่างไรจืงจะได้สิ่งทื่ขาดหายไป พิชญ์ มกรพันธ์ 30 จิตวิทยา
*246 โจ๊กไก่ไส่กื๋นหมู 2 นภดล 30 ตลก
*247 จักษุสัมผัส ม. อื้งอรุณ 48 ตลก
*249 ดอกไม้ ดอกไร่ มวนยา พร 36 กวื
*250 เพื่อทดแทนคำแสนรัก เหมือนมาด วันเพ็ญ 24 กวื
*251 เฮะ นักข่าวหัวเห็ด 30 เรืองสั้น
*252 ขายอย่างมืออาชีพ อุดมพงศ์ 36 บรืหาร
*253 ศิลปินเถื่อน ธราธิป 36 เรืองสั้น
*254 โรงเรียนนกหวีด ประวิทย์ จำปาทอง 40 เรืองสั้น
*255 เพื่อนข้า ธาราทิพย์ 20 เรืองสั้น
*256 สายธารสำนึกและความทรงจำ อภิชาต ทองอยู่ 32 เรืองสั้น
*257 นักขายมือเฃียน ไพบูลย์ สัาราญภูติ บริหาร
*258 ประจำเดือน เรณู สุเสวี 44 สุขภาพ
*259 ดอกมะลิสด ฃัง พัชรินท์ 45 เรืองสั้น
*260 หนุ่มหล่อหล่อ ตุ๊ เรืองสั้น
*261 ฝากรักให้เธอเก็บไว้ นิจ อักษรา 42 เรืองสั้น
*262 หากคุณจะรักก็ต้องเลิกกลัว เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*263 เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับบ้านและที่ดิน วานิช พลูวังกาญจน 48 กฎหมาย
*264 เมื่อความรักไม่ใช่เรื่องง่าย เศียรเศวต 30 จิตวิทยา
*265 ขอได้มั้ย ขอใจฉันคีน กวี
*266 เปลีอกหอยกับบาดแผล วุฒิชัย 40 กวี
*268 กาเก POKET MAGAZINE FORTEENS 12 เรืองสั้น
*269 กาเก CONGRATUIATION 10 เรืองสั้น
*270 แก้อย่างไรสมับเด็ก วันทิพย์ สินสูงสุด 45 ประวัติ
*271 นิตยาสารนักขาย ราตรี วิทรัส 40 บริหาร
*272 รู้จักชีวิต ฉบับที่ 44 40 บริหาร
*273 พันธกานต์ดอกไม้ แพร จารุ 25 เรื่องสั้น
*274 แบกดาวบนป่าสี่ทศวรรษ ถาวร ช่วยประสิทธ์ 35 เรื่องสั้น
*275 เพราะเธอจึงทำให้ฉันเป็นหนุ่มเต็มตัว เตร 38 กวี
*276 บางความรู้สึกในรอยอารมณ์ ดานนท์ ย่านตาขาว 40 กวี
*277 หล่อเก๋เท่ระเบิด เมยานี 30 บริหาร
*278 HOLLY WOOD FILM 58 เรื่องสั้น
*279 วันแห่งความรัก เจตนาพร กวี
*280 การนวดการบริหารเสริมความงามใบหน้า อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 25 สุขภาพ
*281 คะนีงหา อเล็กฃานเดอร์ 30 เรื่องสั้น
*282 พนันกินหนอน ครูนก เรี่องสั้น
*283 ความหวังพราวใสในดวงตา พันธุ์ทิตา 48 กวี
*284 เสนาธิการฮกหลง ล 1 ส อักขรสา 25 เรี่องสั้น
*285 เมี่อคุณใช้ชีวิตตามใจปราถนา เศียรเศวต 55 จิตวิทยา
*286 ยิ้มบำบัดโรค 35 สุขภาพ
*287 จอหน์ฮาร์วีย์ โจนส์ อุดมพงษ์ 72 บริหาร
*288 ขอเป็นเพื่อนสักคนได้มั้ย 40 เรี่องสั้น
*289 จาคอบเจ้าหนูสอง สอง ลางชาง 32 เรื่องสั้น
*290 คู่มือเสริมสร้างเสน่ห์สำหรับสาววัยรุ่นยุคใหม่ วัลยา ภู่ภิญโญ 60 จิตวิทยา
*291 เศรษฐกิจไทยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ตีรณ โง้วศิริมณี 45 การเมือง
*292 ความหมายแห่งรัก โศรยา ประภาอรุณ 22 นิยาย
*293 สนุกกับ IDIOMS 2 เจตนาพร 25 ภาษาอังกฤษ
*294 ทำชีวิตไม่ให้ติดลบ ละอองดาว 37 บริหาร
*295 นักต่อรองต้องเรียนรู้ สมัย เทียบคุณ 20 บริหาร
*296 ส่วนตั๊ว ส่วนตัว วโรดม 25 นิยาย
*297 ไอ้มืดนิวยอร์ค ณรงค์ จันทร์เรือง 55 นิยาย
*298 ผู้ชายคนหนื่ง สถาพร เชื้อมงคล 40 กวี
*299 ทำอย่างไรเมื่อพบกันครั้งแรก ธัญญลักษณ์ 60 จิตวิทยา
*300 หลับอย่างไรไม่ให้ไหลตาย รศ.นพ.พิชัย เจริญพาณิช 37 สุขภาพ
*301 นายพลทหารหญิง วัลยา ภู่ภิญโญ 45 นิยาย
*302 ผีหนุ่มเจ้าเสน่ห์ หนูไมค์ 45 นิยาย
*303 เมื่อลูกน้อยจะเข้าโรงเรียน ธัญญลักษณ์ 52 จิตวิทยา
*304 ไม่อยากให้เธอจากไป ปอ นัดดา 34 กวี
*305 สีสัน อเมริกัน เสท เสกล 58 นิยาย
*306 ด้วยรักและไม่เข้าใจ สยุมพร 45 กวี
*307 ทำเนียบดำ วรางคณา 25 นิยาย
*308 ผู้หญิงเป็นแรงใจ เสนีย์ เสาวพงศ์ 29 กวี
*309 สุขภาพเซ็กซ์ แคแสด 43 จิตวิทยา
*310 6708 ก.ม.บทเก็บตกจากกริมทางรถไฟ จิรภัทร อังศุมาลี 38 เรื่องสั้น
*311 จระเข้ตกมัน แดง ชารี 20 นิยาย
*312 กินกับเที่ยว หมาๆ แมวๆ เรณู ชูความคิด 40 เรี่องสั้น
*313 กินกับเที่ยว โชกุได เรณู ชูความคิด 70 เรี่องสั้น
*314 ริมฝั่งแม่มรณ์ ส คุปตาภา 45 นิยาย
*315 กินกับเที่ยว 15 เรณู ชูความคิด 40 เรี่องสั้น
*316 กินกับเที่ยววฉบับพิเศษน่องอ่อนขาขาว เรณู ชูความคิด 60 เรื่องสั้น
*317 กินกับเที่ยว 16 เรณู ชูความคิด 60 เรี่องสั้น
*318 กินกับเที่ยว 10 เรณู ชูความคิด 40 เรี่องสั้น
*319 ภาพสีชุดแตงแคนตาลูป 34 เกษตร
*320 ทับทิม 35 เกษตร
*321 การปลูกเงาะ 35 เกษตร
*322 โกโก้ 35 เกษตร
*323 โจ๊กไก่ใส่กี่นหมู 1 นภดล 48 เรี่องสั้น
*324 โจ๊กไก่ใส่กึ่นหมู 3 นภดล 25 เรื่องสั้น
*325 อธิษฐารัก สิริภักดิ์ 15 กวี
*326 แนวทางการเลือกคู่รักของผู้หญิงที่ฉลาด นรากร 35 จิตวิทยา
*327 บ้านชมหมอก 30 กวี
*328 ก้าวย่าง อย่างนิเทศ 40 เรี่องสั้น
*329 ฝีมือมอร์ติเมอร์เองแหละ ปิยะพร 32 นิยาย
*330 หุบเขามฤตยู พิชญ์ มกรพันธ์ 50 นิยาย
*331 สาวใช้มหาภัย ฐนิยา 38 นืยาย
*332 ถนนไปสู่ญี่ปุ่น ธัญญา ผลอนันต์ 55 ท่องเที่ยว
*333 ชื่อดีมีราศี 30 สุขภาพ
*334 ครั้งหนื่งของความผูกพัน กลุ่มทิวลิป 52 กวี
*335 เศรษฐทรรศน์ ประทีป
*336 แทนศรัทธาและอาทร น้ำตาลปืก 59 กวี
*337 ความผูกพันในความทรงจำ ศีตกาล 40 กวี
*338 เพื่อน ผู้ชาย ความรัก มัชชาร 44 เรื่องสั้น
*339 ตั้งชื่ออะไรดี 30 สุขภาพ
*340 ตากล้องน้องรัก โสภาพรรณ 40 นิยาย
*341 ครองรักครองเรือน วัลยา ภู่ภิญโญ
*342 ฉันคือสาวนักธุรกิจ จินตนา บุญบงการ 30 บริหาร
*343 พลังแห่งการบริหารธุรกิจแนวใหม่ เศียรเศวต 50 บริหาร
*344 รั้วหินแห่งเกาะเชจู ธาร ธาราทิพย์ 20 กวี
*345 หนูน้อยมิลลีม่อนลีน่ารักอีกแล้ว โสมชยา ชนังกุล 38 เรืองสั้น
*346 ในโลกมืด มัทนี เกษกมล 25 สารคดี
*347 โลกของปลาวาฬ นิพล ไตรโกมล 58 สารคดี
*348 แนะวิธีเรียนต่อต่างประเทศ 50 ภาษา
*349 ถืงสามีทิ้งก็พริ้งได้ สิมิลัน 40 จิตวิทยา
*350 ภัยสงครามมาจากไหน 40 ประวัติศาสตร์
*351 อินไฃค์ คนโฆษณา 60 สารคดี
*352 โลกร้อน เจตน์ เจริญโท 55 สารคดี
*353 ฝันดอกไม้ สยุมพร บุตรนา 69 เรื่องสั้น
*354 จากลอนดอนเกาะสกาาย วัฒนะ จูฑะวิภาต 28 สารคดี
*355 การปลูกยูคาลิปตัส ไพบูลย์ วงศ์สกุล 35 เกษตร
*356 ภาพสีชุดหน่อไม้ฝรั่ง 34 เกษตร
*357 ภาพสีชุดพริกไทย 34 เกษตร
*358 ภาพสีชุดน้ำตาลมะพร้าว 34 เกษตร
*359 ภาพสีชุดชมพู่ 34 เกษตร
*360 มะม่วงหินพานต์ 35 เกษตร
*361 หน่อไม้ไผ่ตง 35 เกษตร
*362 แผ่นดินแห่งความขัดแย้งคืนสู่สันติสุข 25 ท่องเที่ยว
*363 ปริศนาอังกฤษง่ายๆ เรณู ชูความคิด 20 ภาษา
*365 เหมือนคนเคยรู้จักกัน ตุลย์ฤานี 26 เรืองสั้น
*366 กำชัยเหนือคู่แข่งขัน อิศราวัตร 53 บริหาร
*368 ชยะใจชายหัวโบราณ โรส เดอวูล์ฟ 48 จิตวิทยา
*369 นักศึกษามหาวิทยาลัยตักกศิลา เสถียร พันธรังษี 30 ธรรม
*370 เจ้ากาจอมกวนตอนวันอันยาวนานของมอร์ ปิยะภา 32 นิทาน
*371 สีและแสงศาสตร์ของการดูแลสุขภาพ มณีเจ็ดสี 33 สุขภาพ
*372 ไข ใจ อมรา มริลา 18 จิตวิทยา
*373 สิ่งที่เธอยังไม่รู้ วิดา 36 เรืองสั้น
*374 อังกฤษ จีนกลาง แต้จิ๋ว ไทย จำลอง พิศนาคะ 25 ภาษา
*375 มัมมี่หน่อมแนัม ปวินท์ 38 เรืองสั้น
*376 วิศสุกรรมนฤมาณ พระมหาทองสืบ 35 เรืองสั้น
*377 ฉันมาจากการแต่งตั้ง 40 การเมือง
*378 เจ้าอริสมันแผล็บภูเขาาหหัวลูกกไก่ นิยาาย
*379 การบริหารอย่างเปิดอก ธรสมรงค์ 22 บริหาร
*380 บ้านไม้หลังเก่าความเหงาและดวงดาว ทิมฝ้าย 40 เรืองสั้น
*381 นอนไม่หลับกำจัดได้ คเณศ สุขภาพ
*382 ยิ้มชุบปัญญา เรืองรอง รุ่งรัศมี 38 เรื่องสั้น
*383 ผู้แทนทีเด็ด คมกริช วัฒนเสถียร 30 กฎหมาย
*384 ยุทธวิธีชิงชัยทางโทรศัพท์ ยรรยง แดงบุปผา 25 บริหาร
*385 อัลบั้มที่จัดไม่เสร็จ เฉกชนม์ 48 เรื่องสั้น
*386 กระแส 30 60 ออกแบบ
*387 โฉบฉายสู่มาดเฉียบ โสภาพรรณ 55 สุขภาพ
*388 เสริมความงาม 30 สุขภาพ
*389 หฤหรรษ์วรรณกรรม ประจักษ์ ประภาพิทยากร 25 เรื่องสั้น
*390 ขายให้ได้ขาายให้เป็น พิสชา เดือนเพ็ญ 50 บริหาร
*391 World EXECUTIVE S DIGEST 1984 ภาษา
*392 เซนสนุก วันทิพย์ สินสูงสุด 40 นิยาย
*393 การผูกขาดเศรษฐ์กิจไทย 45 บริหาร
*394 กลัดเกล็ดรุ้ง ไพโรจน์ สาลีรัตน์ เรื่องสั้น
*395 ไฟหวังกับฝั่งฟาก แขลดา วงศ์กสิกร 25 เรืองสั้น
*396 ขบวนกการกรรมกรในประไทย ดำริห์ เรืองสุธรรม 35 เรื่องสั้น
*397 ความอ่อนโยนมีในหัวใจคุณ ปวิตรา 45 เรื่องสั้น
*398 ด้วยรักและคิดถึง พฤกษา เนาว์พันธ์ 27 เรื่องสั้น
*399 อกหัก รักษาได้ วันทิพย์ สินสูงสุด 30 สุขภาพ
*400 บทรำพืงชีวิต กิ่งอโศก 35 กวี
*401 สถานการณ์ทางสากลในรอบปี 2528 สัตยา สากล 25 ประวัติศาสตร
*402 ตลกตกตุ่ม แกรี่ ลาร์สัน 55 เรื่องสั้น
*403 นิยายใกล้ฟองคลื่นและหาดทราย ก้านกล้วย 68 เรื่องสั้น
*404 ปากหอยปลาปู่ ปลื้ม 40 เรื่องสั้น
*405 สาวเจ็ทเส็ท แตง 38 เรื่องสั้น
*406 บ้านสีเทา กรองแก้ว 46 นิยาย
*407 พล อ หะริน เขียน พล อ อหะริน ประวัติศาสตร
*408 ผจญภัยเกาะแก้วพิสดาร เจตนาพร 35 เรื่องสั้น
*409 เราจะพบกันบนดวงดาว พริมเพรา 27 เรื่องสั้น
*410 เมืองเย็น อนุสรณ์ ติปยานนท์ 48 กวี
*411 คนเฒ่า คมสัน พงษ์สุธรรม 35 เรื่องสั้น
*412 ซัดดัมฮุสเซนว่าด้วยสงครามปฏิวัติอาหรับ ทันพงษ์ 60 การเมือง
*413 ลำนำคำพัน เมี้ยว 30 กวี
*414 ไดอารีชีวิต ไดอาารี่
*415 หมู่บ้านเฮา ประเสริฐ จันคำ 58 เรื่องสั้น
*416 คุณคือผู้หญิงยุคโลกาภิวิฒน์ใช่หรือไม่ วิภา พรพล 54 เรื่องสั้น
*417 ผีผักกาด ต๊อกแต๊ก 39 เรื่องสั้น
*418 ศิลปะการเป็นนักบริหาร บุญมาก พรหมพ้วย 25 บริหาร
*419 รักเดียว ของปรารถนา ลลิลา 28 เรื่องสั้น
*420 ความในใจ เจตนาพร 30 เรื่องสั้น
*421 เด็กหญิงกับตุ๊กกตา วันทิพย์ สินสูงสุด 50 เรื่องสั้น
*422 รวยแบบขุนศึก บุญชัยใจเย็น 60 เรื่องสั้น
*423 คือความรัก กวี
*424 ภูหินร่องกล้า 20 เรื่องสั้น
*425 กลับบ้าน ทราย ชยา 20 กวี
*426 ปัญญาวาทะจีน วันทิพย์ สินสูงสุด 30 นิยายจีน
*427 มายาในม่านหมอก สมพงษ์ ทวี 18 กวี
*428 ลูกช้างฮะนะโก พลับพลืง คงชนะ 30 เรื่องสั้น
*429 วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง เล่ม 2 ดร เบนจามิน สป๊อก 45 สุขภาพ
*430 วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง เล่ม 3 ดร เบนจามิน สป๊อก 60 สุขภาพ
*431 ยอดนักประชาสัมพันธ์ ดร โจเชฟ เกินเบลส์ 35 บริหาร
*432 สร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร 35 บริหาร
*433 นิตยสาร นักขาย อัศวิน อิงคะกุล 40 บริหาร
*434 มหกรรมชีวิตวันใบไม้ร่วง กรัสนัย กืรติ 40 วรรณกรรม
*435 กรี๊ด 32 เรื่องสั้น
*436 รักมากมาย 32 เรื่องสั้น
*437 เครียด เจ้าตัวร้าย 35 เรื่องสั้น
*438 วัยเสน่หา สุนทรียวรรณ 28 จิตวิทยา
*439 คู่มือท่องเที่ยวทางทะเล นิฐา 38 ท่องเที่ยว
*440 เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง 3 39 ภาษา
*441 ทรายสีน้าเงิน ไพโรจน์ สาลีรัตน์ 20 กวี
*442 เขวี้ยงหินลงถ้วย ทิว แสงรักษ์ จิตวิทยา
*443 เขาอยุ่ที่ทำเนียบ วัชระ เพชรทอง 60 เรื่องสั้น
*444 ศิลปการนัดพบ วัลยา ภู่ภิญโญ 60 จิตวิทยา
*445 กระสุนนักสุดท้าย พีริยา 38 นวนิยาย
*446 แผ้วถางทางสำเร็จ เบอร์นาร์ด 30 เรื่องสั้น
*447 กว่าจะเป็นนาย นางแบบ 32 เรื่องสั้น
*448 วันโลกแตก ปลื้ม 35 เรื่องสั้น
*449 เที่ยวมันส์ ฮามหาสนุก เอ็ดเวิร์ด ฟิลลิป 49 เรื่องสั้น
*450 มองสถานการณ์โลก สุภัทร สุตนธาภิรมย์ 38 การเมือง
*451 WORID EXECUTIE DIGEST ภาษา
*452 101คำถามคำตอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ 47 ความรู้
*453 ดูลายมือโชคฃาตาชีวิตและลายมือ63ผู้นำของโลก โหรศาสตร์
*454 คู่มือสาวสำนักงาน หนูแหวน บริหาร
*455 กว่าน้องจะออกห้องน้าพี่ก็แก่เกินแกง มาหมี 45 เรื่องสั้น
*456 นาน สินธสวัสดิ์ 44 กวี
*457 คู่มืภาษาช่างตะวันออกกลาง อภัย สระตันต์ 40 ภาษา
*458 วันสตรีสากล คลารา เฃทคิน ประวัติ
*459 บทร้อย ร้อยบท ธาร ธาราทิพย์ 30 กวี
*460 บ้านตุ๊กตา วรวิชญ เวชนุเคราะห์ 25 เรื่องสั้น
*461 แล้วฉันจะเป่าขลุ่ยให้เธอ สยุมพร บุตรนา 68 เรื่องสั้น
*462 ปิศาจ ตูน เรื่องสั้น
*463 กลยุทธ์การตลาดของญีปุ่น ชูเกียรติ นิยายแปล
*464 เธอคือดวงตาของหัวใจ ภาวีร์ 28 เรื่องสั้น
*465 หลุยส์อีก้อและเพื่อน เจตนาพร 35 เรื่องสั้น
*466 กินและเที่ยวและพักผ่อน 40 ท่องเที่ยว
*467 กินและเที่ยวและพักผ่อน 60 ท่องเที่ยว
*468 ศิลปและศิลปหัตถกรรม ประวิทย์ จำปาทอง 35 ศิลป
*469 กินและเที่ยว เล่ม8 40 ท่องเที่ยว
*470 ชาลอต คอร์เดย์ อิทธิ 35 ท่องเที่ยว
*471 เอ็ดส์สุดทางรักของเกย์ อนุสรณ์ ไกรนันท์ 35 จิตวิทยา
*472 แม่ยายจอมยุ่ง นภดล 20 นิยาย
*473 กว่าจะรู้ว่ารัก นิราธิป 26 เรื่องสั้น
*474 ฃื้อบ้านได้ขายบ้านได้ ปฎิวั เมรุราช 30
*475 ด้วยรัก ด้วยหัวใจ อนิชา 28 เรื่องสั้น
*476 ตะวันดวงนี้ของใคร 30 เรื่องสั้น
*477 ความรู้สึกใหม่ในชีวิต มัชชาร 42 เรื่องสั้น
*478 เปิดโลกมิติใหม่โทรคมนาคมโลก สมชาย 45 วิทยาศาตร์
*479 หัวใจไม่ได้มีไว้ให้ต่อรอง พุริยา 42 กวี
*480 ตามสบาย ตากานต์ 40 เรื่องสั้น
*481 เลขานินทานาย 2 นินทาประชาชื่น มนันยา 30 นิยายแปล
*482 ใกล้รุ่ง พิพัฒน์ ประสาธน์สุวรรณ์ 25 เรื่องสั้น
*483 ลับสุดยอด พิชญ์ มกรพันธุ์ 45 จิตวิทยา
*484 คู่มือการทำแท้ง นพ ปรีชา 53 จิตวิทยา
*485 แอบเก็บรักปรารถนามาซ่อน สถาพร นาควิลัย 33 กวี
*486 นิทานปรัชญาของนางต้นโต เบญจมินทร์ 35 จิตวิทยา
*487 บันทึกของไฟฉวิน แจ่ม จรัสแสง 12 นิยาย
*488 ริ้วรอยในแดดบ่าย ผ. ณ พัทลุง 35 เรื่องสั้น
*489 ดาวตกแล้วที่รัก ตุลย์ฤานี 35 กวี
*490 รู้จักชีวิต 37 นพ วิทยา 40 สุขภาพ
*491 ฎีกาธุรกิจ 35 การเมือง
*492 กฎแห่งอำ ธราธิป 38 วรรณกรรม
*493 1000สไมล์ดองก์ ดุสิต ฮันตระกูล 58 เรื่องสั้น
*494 ครั้งหนื่งของความทรงจำ ข้าวโพด 36 เรื่องสั้น
*495 รวยทางลัด 30 โหรศาสตร์
*496 อกของแอร์ ถลาลม 35 กวี
*497 JAZZ ปนาพันธ์ 40 เรื่องสั้น
*498 ด้วยรัก สู่ฝัน 20 กวี
*499 นิยายรักดอกหญ้า ศิริพงษ์ จันทนหอม กวี
*500 คุณคือเพื่อนที่ดีของตัวเอง เศียรเศวต 25 เรื่องสั้น
*501 ความรักที่เคยมี เหมือนแก้ว 40 เรื่องสั้น
*502 โซเวียต 1990 25 การเมือง
*503 มิใช่หวงแต่ห่วงใย ยังดี วจีจันทร์ 30 กวี
*504 เกิน ฝัน ไกล ข้าวโพด 36 กวี
*505 ประยูร จรรยาวงษ์ เรื่องสั้น
*506 อเมริกาเทล นัฐยา 30 เรื่องสั้น
*507 ดอกไม้กับความตาย พลอยชุมพู 27 เรื่องสั้น
*508 เปิดตำนานกึ้นจุฟ้า อนุสรณ์ ธรรใจ 20 เรื่องสั้น
*509 การบริหารเวลา บุญมาก พรหมพ้วย 20 บริหาร
*510 ยอดนักขาย วารินทร์ สินสูงสุด 20 บริหาร
*511 กินกับเที่ยว ฉบับที่7 วารินทร์ สินสูงสุด 40 ท่องเที่ยว
*512 ลีลาแห่งชีวิต ศิวโมกย์ 40 ท่องเที่ยว
*513 การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ วารินทร์ สินสูงสุด 40 บริหาร
*514 การอุดมศึกษาเชิงรุก วิจิตร สินสิริ 35 บริหาร
*515 เล่ห์กลคนเมืองฝืกยุทธ์ชนะขั้นเด็ดขาด เมฆีย์ อรุโณทัย 58 บริหาร
*516 กินย้อยหลัง ม ร ว ถนัดศรี สวัสดวัฒน์
*517 เจ้ากาจอมกวนตอนเธอชื่อมอร์ติเมอร์นะ โจนส์ ไอเคน 32 วรรณกรรม
*518 ทำอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกผิดหากบอกปฏิเสธ เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*519 วัฒนธรรมทางวรรณศิป์ในสมัยอยุธยา ชลธิดา 15 วรรณกรรม
*520 นิฮงญิง 52 เรื่องสั้น
*521 ฝากฝันสายธารและศรัทธา เหมือนทราย กวี
*522 วีธิแปลงโฉมด้วยธรรมชาติ ธัญญลักษณ์ 49 สุขภาพ
*523 เบอร์ลินรำลืก ถาวร ชนะภัย 68 เรื่องสั้น
*524 ความรักของฉันดุจดั่งต้นหญ้า ดิรนันท์ อนวิช 20 กวี
*525 ปฏิวัติแชร์ชม้อย องอาจ 30 การเมือง
*526 ยิ้มแย้มแจ่มใส วันทิพย์ เรื่องสั้น
*527 ยิ้มแย้มแช่มชื่น วันทิพย์ เรื่องสั้น
*528 รักอันงดงาม 25 กวี
*529 จบปริญญาไม่มีประสบการณ์ ฉัฐพร เรื่องสั้น
*530 เรียนรู้ ความรัก 35 บริหาร
*531 เทเวศนฤมิตร พระมหาทองสืบ
*532 กาบงประเทศบ๊อง วรากุล
*533 กฎหมายสบาย สบาย วิชา มหาคุณ กฎหมาย
*534 อยากถามถึงความในใจ ป้อม จามาทา 35 กวี
*535 รินหัวใจ แด่ใครคนนั้น ทัศนา วดี 33 กวี
*536 เก่งศัพท์สำหรับใช้งาน 30 ภาษา
*537 รักเธอสุดที่รัก ศ ปรางค์ 15 นิยาย
*538 หัวใจอ่อนไหวแค่วันวาน ชราพุธ 38 กวี
*539 เขาถูกบังคับให้เป็นขบถ พฤษา เนาว์พันธ์
*540 สื่อรักกามารมณ์ ศักดิ์ บวร 40 จิตวิทยา
*541 เศรษฐกิจการเกษรต สมภพ มานรัฐสวรรค์ 25 เกษตร
*542 ผู้ชายที่รักไม่เป็น เศียรเศวต จิตวิทยา
*543 แพร่งหญ้าแพรก คำปัน สีเหนือ 20 เรื่องสั้น
*544 อารยธรรมอเมริกาตอนที่ 2 โนรี
*545 ปราบลูกตัวแสบ วรรณรัตน์ 30 จิตวิทยา
*546 ตีลังกาอารมณ์ ปลื้ม 32 กวี
*547 ฉันคุณสบายดี เศียรเศวต 20 จิตวิทยา
*548 เพชญฆาตไฮฟอง ธรนินทร์ เทอดไทย 10 นิยาย
*549 ทั้งรัก ห่วง และหวง โฮ๊ต ยุทธนา 39 กวี
*550 นิทาานเมารี 20 เรื่องสั้น
*551 หงส์หลงฝูง มนทิรา 25 เรื่องสั้น
*552 ยอดรักนักสืบ ดอกอ้อ เรื่องสั้น
*553 รักที่ถูกเมิน มนัสสวาท 20 นิยาย
*554 รู้จักชีวิต ฉบับที่ 42 จิตวิทยา
*555 อยากสวยต้องอย่างนี้ 30 จิตวิทยา
*556 กฎหมายดีสโก้ กฎหมาย
*557 อเมริกา อเมริกา กิติศักดิ์ 15 กวี
*558 โกร๋นตีผีดึบดึบ 68 เรื่องสั้น
*559 แต่งแต้มสไตล์สาวรุ่น ฉัตราภรณ์ 30 สุขภาพ
*560 บันได3ขั้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เศียรเศวต 26 บริหาร
*561 ศิลปชั้นเลิศแห่งการจัดการ ฟิลิป บี ครอสบี้ 45 บริหาร
*562 กลมหาสนุก มิสเตอร์ลาดิน 32 สุขภาพ
*563 มนต์รักเมืองเหนือ วราลี 18 นิยาย
*564 เรียนภาษาจีนกลางจากภาพเล่ม 2 พิชญ์ มกรพันธ์ 45 ภาษา
*566 คนเหมือนกัน สุทัสสา อ่อนค้อม 24 เรื่องสั้น
*567 เติบโตเป็นมนุษย์ มัทนี เกษกมล 47 สุขภาพ
*568 ทางผ่านของนก สมพงษ์ ทววี 29 กวี
*569 คุณเป็นแม่ภาษาอะไร เออร์ม่าบอมเบ็ค 25 สุขภาพ
*570 อ่านใจทำนายฝัน สมัย 25 โหรศาสตร์
*571 ไปเมืองจีน ธีรภัทร์ เสสรีสสรรค์ 15 ท่องเที่ยว
*572 เยิ้นต๊ะหัว เรื่องสั้น
*573 น้ำาตาลขม ววรางคณา 20 นิยาย
*574 จะบ้าตายอยู่แล้วเพราะเพศตรงข้ามเล่ม2 เศียรเศวต 40 สุขภาพ
*575 วังน้ำผา พีริยา 38 นิยาย
*576 ประดับ ณ ดวงใจ 40 กวี
*577 ร้อยแปดปัญหาอาหารการกิน อดุลย์ รัตนมั่นเกษม สุขภาพ
*578 อีสปในแดนนิทาน วันทิพย์ สินสูงสุด 40 เรื่องสั้น
*579 ข่าวละคอนไทยไปอเมริกา พศ 2467 อเนก นาวิกมูล
*580 สืบสุด สุด ดอกอ้อ 38 เรื่องสั้น
*581 สุขสันต์กับการตั้งครรภ์และมีลูก พญ ชนิกา ตู้จินดา 25 สุขภาพ
*582 ความคิดถึงเหมือนดอกไม้ ลลัตรา วรสุมาวงษ์ 45 เรื่องสั้น
*583 52อาทิตย์ในชีวิตของคุณ ไดอารีชีวิต กวี
*584 คุยเฟื่องเรื่องเช็ค พลประสิทธ์ ฤทธ์รักษา 20 กฎหมาย
*585 เด็กสมองแก้ว ฌอน มาร์ฃอลโล 45 นิยาย
*586 เอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยด นิยาย
*587 ในคืนที่นาฬิกาลานขาด โสภาพร 28 กวี
*588 วิถีชีวิตในประวัติศาสตร์ องอาจ นิมิตกุล 25 สารคดี
*589 อาหรมังสวิรัต กับข้าวเจ อมฤต 25 อาหาร
*590 คนเลี้ยงม้า พิริยะ พนาสุวรรณ 15 วรรณกรรม
*591 ชั่วครบชุด ธราธิป
*592 คำแซวสุดแสบ พิชญ์ มกรพันธ์ 48 นิยาย
*593 ลูกแม่กับผิวสวย นพ ประวิตร พิศาลบุร 30 สุขภาพ
*594 มารู้จักกับเชาวน์ปัญญาของคุณเอง ขลุ่ยไผ่ 57 ความรู้
*595 มาร์โควัลโด อิตาโล คลาวิโน 45 เรื่องสั้น
*596 หอบใจมาให้อุ้ม 32 กวี
*597 สำหรับสอบเข้ามหาลัยและสอบเข้าABAC EXPRESSION 58 ภาษา
*598 สอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบเข้าABAT COMPREFENSION 58 ภาษา
*599 ฝืกฝนฟื้นฟูพัฒนาพูดอ่านเขียน 58 ภาษา
*600 แด่ลูกน้อยด้วยยุทธการ วรยุทธ กลกิจ 45 จิตวิทยา
*601 มีรอบเดือนโดยไม่เจ็บปวด สมลักษณ์ สว่างโรจน์ 30 สุขภาพ
*602 พิฆาตความโกรธ เมยานี 20 สุขภาพ
*603 ทางสายรักยังไม่สิ้น สีรัก 40 เรื่องสั้น
*604 เหตุเกิดเพราะวิสกี้ในคืนวันเสาร์ โดม วุฒิชัย 32 นิยาย
*605 มวยไทย ส .สุริยา 25 กีฬา
*606 เรืองอรุณ ทิน ลออ 38 กวี
*607 จดหมายถืงลูกชายคนเล็ก เพ็ญศรี เคียงศิริ 42 กวี
*608 เปิดอกนักโฆษณา สุภาณี ปิยพสุนทรา 40 บริหาร
*609 โลกของกานดา ดร. สำลี ทองธิว 20 เรื่องสั้น
*610 ได้แต่เพียงรินน้ำตา นาน สินธูสวัสดิ์ 32 กวี
*611 นินทาแฟชั่น โชตวิชช์
*612 เพชรมหาภัยนาบูติ ปทุมวรรณ 18 เรื่องสั้น
*613 ริ้วฝน น้ำตาลปืก 34 กวี
*614 บ้านทางมะพร้าว ศิริพงษ์ 35 นิยาย
*615 จะรักเธอทบทวี..กว่าที่เคย ทดอาทร 40 กวี
*616 ฝันถึงเธอในคืนหนาว สับปะรด 40 กวี
*617 แผลเป็น เจตนาพร 40 เรืองสั้น
*618 รักลำเอียง นิยาย
*619 รอยเวลาน้ำตาความรัก ปุยฝ้าย 38 กวี
*620 ตายแล้วเกิดใหม่กับการระลึกชาติ บรรจง บุญฤทธิ์
*621 ปริศนาบนฝ่ามือ เซน เซอิซิ 38 โหรศาสตร์
*622 SOMPORNPARK สม วารืพักตร์ 35 เรื่องสั้น
*624 ฅนคล้ายกัน เรืองสั้น
*625 เพลงมนุษย์ จินตนา ปิ่นเฉลี่ยว
*627 โรคร้ายใต้สะดือ ธัญญลักษณ์ 47 สุขภาพ
*628 ต้นรัก 1 2 3 กิ่งกาแฟ 44 เรืองสั้น
*629 สัปดนของคนมันส์ๆ มิสเตอร์เจ 40 เรื่องสั้น
*630 สัญญาไม่ใช่สาบาน ลูกยาง 42 กวี
*631 ขอยืมความห่วงใย ตุลย์ฤานี 26 เรืองสั้น
*632 ฟ้านั้นไม่เคยปรากฏสีทอง ธาร ธาราทิพย์ 25 กวี
*633 โรงเรียของน้องหนู ตาลโตนด 22 เรื่องสั้น
*634 สุดยอดผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ศรทิพย์ 60 บริหาร
*635 ทนายท้ายซอย เล่ม 1 วิวัฒน์ 50 เรื่องสั้น
*636 ทนายท้ายซอย เล่ม 2 วิวัฒน์ 50 เรื่องสั้น
*637 ปู่โง่ย้ายภูเขา วันทิพย์ สินสูงสุด 30 เรื่องสั้น
*638 ฉางอ๋อบินไปดวงจันทร์ วันทิพย์ 30 นิยาย
*639 ต้าหยู่ปราบน้าท่วม วันทิพย์ 30 นิยาย
*640 จิงเหว่ยอมทะเล วันทิพย์ 30 นิยาย
*641 เมิ่อคุณตกเป็นจำเลย เศียรเศวต 20 กฎหมาย
*642 หรือจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงแถวข้าง ปรีญา 48 เรื่องสั้น
*643 การแต่งงาน ชญานันันท์ 25 กวี
*644 PFOTO ALBUM A SAKU 52 เรื่องสั้น
*645 นิดาทัวร์ นิดา 30 นิยาย
*646 ไอริชติ๊ดชื่ง เดส แมคเฮล 44 เรื่องสั้น
*647 ลมหายใจแห่งทุ่งหญ้า ประเสรืฐ จันดำ 28 กวี
*648 คู่มือสำหรับเด็กสาว เนารนิล สิริพก 37 สุขภาพ
*649 ตีลังกา 36 เรื่องสั้น
*650 กลเม็ดเกร็ดเกษตร ดีพร้อม เกษตร
*651 หัวใจใส ใสหวั่นไหวก็มีบ้าง ลูกยาง 42 กวี
*652 ขี้บัลลูนลอยไปสะหะรา น้าตาล 38 เรื่องสั้น
*653 ปีศาจนะเนีย พัฒน์พงศ เรื่องสั้น
*654 แทนช่ออดอกไม้ ปะการัง 32 เรื่องสั้น
*655 ลุ่ปันเรียนวิชา เรณู ชูความคิด 20 นิยาย
*657 น่ารัก จริงนะตัวแค่นี้ 36 เรื่องสั้น
*658 ล่ารัก 366วัน 38 เรื่องสั้น
*659 เอ็ดวาร์ดที่8ราาาาชาผู้ไร้บัลลังก์ นภดล 30 นิยาย
*660 ปรัชญาจีนฉบับการ์ตูน วินทิพย์ สินสุงสุด 30 นิยาย
*661 สัญญารักที่แม่เมย 30 นิยาย
*662 ความอ่อนโยนมีในหัวใจคุณ ปวิตรา 45 เรื่องสั้น
*664 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 25 เรื่องสั้น
*665 ยิ้มเย็นใจ 15 เรื่องสั้น
*666 จากใจถืงใจ วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา 50 สุขภาพ
*667 กำลังใจความเข้าใจรักษาโรค 39 สุขภาพ
*668 กุนฃือสาว ทิพย์คงคา 40 บริหาร
*669 สนทนาภาษาอังกฤษ 25 ภาษา
*670 คุณคือผู้ชายที่ดีกว่าคนอื่น เศียรเศวต 30
*671 ริมหน้าต่าาง ศุภักษร 35
*672 กำชัยเหนือคู่แข่งขัน ดร รอส อาร์ เร็ค บริหาร
*673 เพลงบทเปลือย เรียว 28 กวี
*674 ห่วงอยู่เต็มตา หาอยู่เต็มใจ วันทณา 25 กวี
*675 ครั้งหนื่งยังจำได้ นิดา 16 นิยาย
*676 ขนมไทย ประชุมพร สุวรรณตรา 35 เรื่องสั้น
*677 คุณอาจคิดว่าไม่เป็นปัญหา จินตนา 42 จิตวิทยา
*678 เซนในศิลปการต่อสู้
*679 ไม่อยากเชื่อเล้ย 48 เรื่องสั้น
*680 ศิลปการนัดพบ วัลยา ภู่ภิญโญ 60 จิตวิทยา
*681 3000ไมล์บนทางสวยสวย นิดา 40 นิยาย
*682 ผู้หญิงเมื่อคุณเป็นมารดา เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*684 เต้าแห่งผู้นำ วันทิพย์ สินสูงสุด 45 นิยาย
*685 คำสำนวนคำเข้าคู่ 35 พจนานุกรม
*686 สะแด่วแฮ่ว 48 นิยาย
*687 เรื่องจากปก 40 นิยาย
*688 ดอกกไม้ไร้แดด หนื่งตาเลนท์ 22 เรื่องสั้น
*689 เงาสีเขียว คณาธร 40 เรื่องสั้น
*690 นักบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ ชาญชัย อาจินสมาจาร 40 บริหาร
*691 เลขาคนใหม่ มนันยา 30 นิยาย
*692 ทั้งดวงใจ โแลีฟ 35 นิยาย
*693 47คนแรกของโลก วันทิพย์ สินสูงสุด 40 นิยาย
*694 จะทอดร่างวางจิต วิภาพ คัญทัพ 20 กวี
*695 ด้วยรัก ไดอารี่
*696 เด็กสาวกับการมีประจำเดือน ธัญญลักษณ์ 43 สุขภาพ
*697 จากวัยเยาว์ถึงวัยชรา นิยาย
*698 ยิ้มสู้ชีวิต ธรรมรงค์ น้อยคูณ 35 บริหาร
*699 ปัญหาหนักอยู่ได้ไม่นาน เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*700 ทั้งดวงใจให้หมดดลย โอลีฟ 35 กวี
*701 โสเภณีพลัดถิ่น พรอนงค์ 25 นิยาย
*702 ภูผากับสารภี ดวงแก้ว นิยาย
*703 รวมชีวิตนักมวยเอก ภิญโญ นิยาย
*704 พลิกสถาานการณ์สู่ความเป็นหนื่ง จัตุรัส 49 บริหาร
*705 อัลบั้มที่จัดไม่เสร็จ เฉกชนม์ 48 เรื่องสั้น
*706 คนเหงา พิบูศิกดิ์ นิยาย
*707 อาชญากรเศรษกิจ สารคดี
*708 โลกผลึกแก้ว เจ จี บัลลาร์ด 58 เรื่องสั้น
*709 ทะเลชีวิต สมภาร พรมหา 18 นิยาย
*710 ลมหายใจแห่งทุ่งหญ้า ประเสรืฐ จันดำ 28 กวี
*711 เกมการเงิน เศียรเศวต 35 บริหาร
*712 ดวยรักและผูกพัน กวี
*713 โยคีวิปริต สิทธันต์ ชืนทัต นิยาย
*714 ทำอย่างไรปากกับใจจึงจะตรงกัน 25 จิตวิทยา
*715 เพื่อทดแทดคำแสนรัก 24 กวี
*716 ที่ในหัวใจฉัน มธุริน 34 กวี
*717 วันแห่งความรัก เจนาพร 30 กวี
*718 ทุกมุมมองของดวงตามีเธอเต็ม มาชรงค์ กวี
*719 อยากให้ชีวิตนี้มีเธอเสมอ กวี
*720 หมายเหตุจากเพื่อนรัก 42 กวี
*721 เธอฉัน รวมกัน เป็น ชลธิดา 40 กวี
*722 เหมือนเป็นบางสิ่งฃื่งเคยผูก วรุต วรธรรม กวี
*723 117 วันแห่งความอ้างว้าง หนื่งเดียว 60 กวี
*724 ฟากฟ้าที่เปลี่ยวเหงา ไอแดด กวี
*725 ในส่วนลืกของความทรงจำ ปวเรศ 38 กวี
*726 เหนื่อยนักก็พักก่อน เฉกชนม์ กวี
*727 เพราะเป็นผู้หญิงจืงจริงจังจริงใจ กวี
*728 ยังมีใครที่รักเธอ พัชราลัย กวี
*729 หล่อ เนี้ยบ เฉียบ ช็อต 42 กวี
*730 ความรุ้สืกในคำว่าเรา 38 กวี
*731 บทเพลงพระนิพทาน รท บรรจบ บรรณรุจิ 30 กวี
*732 หกหนุ่มสุดกรีด อัมพุชินี
*733 หยั่งงี้ก็มีด้วย ฉัตราภรณ์ 35 เรื่องสั้น
*734 กฏหมายเตือนจิตคดีสะกิตใจ พระประสิทธิ์
*735 คุณคือคนที่มีความสุขที่ดี เศียรเศวต 25 จิตวิทยา
*736 เก็บมาฝาก
*737 สิว สิว สิว นพมนตรี 20 สุขภาพ
*738 ทรวดทรงองค์เอว ฃูฃาน โอ ฃัลลิแวน 39 สุขภาพ
*739 ปวด เมื่อย ฃูชาน มัวร์ 36 เรื่องสั้น
*740 ศาลาย๊า ศาลายา กอลจิ 38 เรื่องสั้น
*741 ทำนายฝันให้ทันสมัย พิชญ์ มกรพันธ์ 25 โหราศาสตร์
*742 เด็กกับอาการจุดเสียด ธัญญลักษณ์ 27 นิยาย
*743 เลิฟเกม สุนทร 49 นิยาย
*744 พ่อปลาไฟลแม่พังพอน กิตติ อัครเศรณี นิยาย
*745 สีสันแห่งดอกไม้ ธํญญาลักษณ์ 40 กวี
*746 หัวอกพลทหาร ละเอียด นวลปลั่ง 10 นิยาย
*747 ที่สูง มธุริน อาร์ม สมิทธิ 50 เรื่องสั้น
*748 บทเรียนจากเทียนอันเหมิน ชโย 35 การเมือง
*749 ร่างกายของท่าน สุทัศน์ อุสาหะ 15 สุขภาพ
*750 ฮา หมู่เฮา อานนท์ ขัตติยะ 25 เรื่องสั้น
*751 50ทรงผมยอดฮิตตลอดกาล กัลยา 36
*752 เรื่องไหน ๆ ก็ไร้ปัญหา เศียรเศวต 40 จิตวิทยา
*753 เขากบาล ภาวืร์ 35 เรื่องสั้น
*754 รักษาสุขภาพด้วยชิสี ธัญญลักษณ์ 42 สุขภาพ
*755 หากใฝ่ที่จะรัก ศักดา วิริยะ 20 จิตวิทยา
*757 คัมภีร์รัก กฤตยา 30 จิตวิทยา
*758 สุพจน์ด่านตระกูลโต้ประเสริฐ์ทรัพย์ สุนทร สุพจน์ 35 การเมือง
*759 เรียนญีปุ่นง่าย ๆ 4 สมชาย ชัยธนะตระกูล 48 ภาษา
*760 เรียนญีปุ่นง่ายๆ5 สมชาย ชัยธนะตระกูล 48 ภาษา
*761 ไก่กระทง ลิขิต เอียดแก้ว 30 เกษตร
*762 แซบ๊วย ก้ามกราม ธวัช อารีกุล 38 เกษตร
*763 การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สมศักดิ์ วรรณศิริ 45 เกษตร
*764 ทุเรียน สมศักดิ์ วรรณศิริ 35 เกษตร
*765 sTRUCTRE สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ABAC 58 ภาษา
*766 เก็บไว้ในความทรงจำ 28 ไดอารี
*767 กว่าความรักจะมาถึง มาย 28 กวี
*768 เพลงฝนบนใบไม้ โดม วุฒิชัย 42 กวี
*769 ยังอยากกลับไปเคียงข้างเธอ สหัชชา 40 กวี
*770 เหนื่อยไหมถ้าใจจะรัก จันทร์ฟอง 45 กวี
*771 หมดใจนี้มีให้เธอ 48 ไดอารี
*772 หรือว่าเป็นเพราะผูกผัน 48 ไดอารี
*773 เสียงร้องไห้ของน้าตา ธราธิป 38 กวี
*774 เมื่อความรักมาทักทาย กระดาษแก้ว 28 กวี
*775 ผู้หญิงไต่บันได แน่งน้อง ปัญจพรรค์ 20 บริหาร
*776 159 วิธีบอกรัก วันทิพย์ สินสูงสุด 15 จิตวิทยา
*777 425 วาทะส๋าหรับนักพูดนักเขียน วันทิพย์ สินสูงสุด 20 ปรัชญา
*778 1 นาทีทรวดทรงดี ศศิ 25 สุขภาพ
*779 พิสูจน์ใจ วัยโจ๋ วศิล 58 เรื่องสั้น
*780 ศิลปะการเขียนโฆษณา เชน จรัสเวียง 65 บริหาร
*781 ความรักในทัศนะใหม่ของวัยรุ่น รุจิรา อร่ามโรจน์ 38 จิตวิทยา
*782 สุดยอดกลยุทธ์การเสนอขาย อุดมพงษ์ 56 บริหาร
*783 ก้านหว้าหน้ากระได ประดำกรอง พงษ์ไพบูลย์ 38 กวี
*784 พม่าบนเส้นทางการต่อสู้ รัศมี ไชยคำพันธ์ 20 การเมือง
*785 การบริหารนอกตำรา บุญมาก พรหมพ้วย 28 บริหาร
*786 ราชบัลลังก์ญี่ปุ่น ปราโมทย์ 35 ประวัติศาสตร์
*787 แม่มดเฒ่าจอมกวน แสงเพชร 16 วรรณกรรม
*788 กลวิธีเนชั่นแนลฮอนด้าบุกอเมริกา ต่อพงษ์ บูญเลิศ 55 บริหาร
*789 ลิเกเปื้อนยิ้ม นาท บุญน้อย 28 วรรณกรรม
*790 นี่ซิแน่ ภราดร รัตนกูล 20 สารคดี
*791 คดีวีระ บุญร่วม เทียมจันทร์ 20 การเมือง
*792 ถ้ารักแล้วจะแห้วไม่ว่ากัน ณัฎฐ์ 48 นิยาย
*793 สุขภาพและความงาม 25 สุขภาพ
*794 เปิดใจคนวงการบันเทิงพระเครื่อง 60 ดารา
*795 175 วิธีปลอดภัย วันทิพย์ สินสูงสุด 45 ปรัชญา
*796 คนกรุง ดวงใจ 48 เรื่องสั้น
*797 ภาพสีชุดตะพาบน้า 34 เกษตร
*798 โจ๊กไทยๆใส่น้าปลา 2 น้าจิ้มหอย 50 เรื่องสั้น
*799 โจ๊กไก่ไม่ใส่ไข่หมู 1 นภดล 45 เรื่องสั้น
*800 โจ๊กไก่ไม่ใส่ไข่หมู 2 นภดล 45 เรื่องสั้น
*801 โจ๊กไก่ไม่ใส่ไข่หมู3 นภดล 40 เรื่องสั้น
*802 โจ๊กไก่ไม่ใส่ไข่หมู4 นภดล 40 เรื่องสั้น
*803 กายบริหาร ศศิ 25 สุขภาพ
*804 สายน้ำาเหือดแห่งฤดูใบไม้ร่วง วีณา ศีรศาสต์ 45 กวี
*805 ในสายรักยังภักทอฝัน ยุทธนา 39 เรื่องสั้น
*806 รอยยิ้มในปัญญา เรืองรอง รุ่งรัศมี 50 เรื่องสั้น
*807 เกี้ยวหนุ่มแบบชุ่มเงียบ นิศาชนม์ 48 จิตวิทยา
*808 เรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูนฉบับมหาสนุก 30 ภาษา
*809 ส หมู่บ้านดงยาง สยุมพร บุตรนา 25 นิยาย
*810 เกี่ยวร้อยดวงใจไว้ด้วยกัน 30 กวี
*811 101 อะไรเอ่ย เรณู ชูความคิด 40
*812 กระเทาะเปลือกผู้หญิง วัลยา ภู่ภิญโญ 45 จิตวิทยา
*813 ม่านประเพณี อ่อนไท
*814 มาร์กาเร็ตเทชเชอร์สตรีเหล็กไหลอังกฤษ 10 การเมือง
*815 คนของความรัก ดอกอ้อ 34 เรืองสั้น
*816 พระอาจารย์ยันตะอมโรภิกขุ วิเทศ์กรณีย์ 35 ธรรมะ
*817 สะใภ้สลัม ฐิติพร 30 นิยาย
*818 คดีแดงแซ๊ดด ดานนท์ 58 เรืองสั้น
*819 สู่ความรวยในช่วงวิกฤตการณ์ ลัลดา สารชวนะกิจ 47 บริหาร
*820 เรื่องชีวิต ภัควดี วีระพาสุพงศ์ 52 เรืองสั้น
*821 ภาพพจน์ญีปุ่น เจนเศรษฐ์ เชี่ยวกิจ 57 บริหาร
*822 ดูโชคชะตาจากดวงดาวด้วยตนเอง เซน เชอิชิ 25 โหราศาสตร์
*823 คู่มือวัยสาวรุ่น 2 เก้า เก้า เก้า 20 จิตวิทยา
*824 วิถีทางวิวัฒนาการของสังคม อ พลีมัค อ ไวโรดิน 30 การเมือง
*825 ทะเลรุ่มร้อน วารี วายุ 35 กวี
*826 สนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 25 ภาษา
*827 อัยการแผ่นดิน กิตติ เจริญฉ่า 18 กฎหมาย
*828 เดินคนเดียว พิชชา 15 สารคดี
*829 เทคนิคการโฆษณาธุรกิจขนาดย่อม กิรนันท์ 22 บริหาร
*830 นรกในสวรรค์ ชาคริต จูทะพุทธ์ 20 ธรรมะ
*831 จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก ดร ธีระ ประพฤติกิจ 55 สุขภาพ
*832 ฮัลโหล โรบินฮู้ด เล็ท เสกล 39 เรืองสั้น
*833 นอนไม่หลับการป้องกันและรักษา สารยาย 28 สุขภาพ
*834 ลายผ้าเหลือง ธราธิป 56 เรืองสั้น
*835 มะเร็งแห่งอารมณ์ ดร วินัย จันทร์เปล่ง 40 สุขภาพ
*836 ครอบครัวจำลอง ปาจรีย์ 38 นิยาย
*837 ราชินีหิมะ สัทธันต์ ชินทัต 40 นิยาย
*838 แบบว่าผูกพันกันสุดสุด 48 กวี
*839 นิทานโลกจริงของเด็ก วันทิพย์ สินสูงสุด 60 นิทาน
*840 เขาเกลียดฉันแต่ฉันรักเขา ธัญญลักษณ์ 65 จิตวิทยา
*841 500 คำถามและคำตอบ พิชญ์ มังกรพันธ์ 50 ความรู้ทั่วไป
*842 เทคนิคเพาะเลี้ยงปลาตู้ ชูศักดิ์ แสงธรรม 60 เกษตร
*843 ความสุขคุณเองก็สร้างได้ ณัชชา 35 จิตวิทยา
*844 ขายให้ได้ในหนึ่งนาที ธรรมรงค์ น้อยคูณ 30 บริหาร
*845 แต่งงานอย่างไรไม่ให้หย่า ธัญญลักษณ์ 54 จิตวิทยา
*846 ไปสู่วันแห่งชัยชนะ มนต์สุนทร สุราช 55 กวี
*847 เติบใหญ่วัยเยาว์ สุเพญ จำลองรัตน์ 45 สุขภาพ
*848 ย้าเตือนหัวใจไม่ให้ลืม ตุลย์ฤานี กวี
*849 เจาะใจฮอตฮิตดีเจวิทยุ 60 ดารา
*850 ลมหายใจแห่งสายลม ชลนิล 55 กวี
*851 คดีเปรมคดีคึกฤทธิ์คดีจำลอง บุญร่วม เทียมจันทร์ 25 การเมือง
*852 นัสรูดินร้ายต่อคนมีดีต่อภรรยา วันทิพย์ สินสูงสุด 40 ปรัชญา
*853 หุบเหวแห่งความรัก สุนทรีย์ วรรณ 27 สารคดี
*854 โจ แกนโดลโฟ มานิจ จันทร์โรจนานนท์ 60 บริหาร
*855 บริหารงานจัดการคน วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา 60 บริหาร
*856 เส้นทางแห่งความหมาย ปิยะลักษณ์ 25 กวี
*857 ภาษาจีน 2 รุ่ง เรืองอักษร 38 ภาษา
*858 ภาษาจีน3 รุ่ง เรืองอักษร 58 ภาษา
*859 พาทีคนดัง วารินทร์ เรณู 15 ดารา
*860 เพลงฝันบทเก่า สถาพร เชื้องมงคล 30 กวี
*861 รักสุดหัวใจ วราลี 18 นิยาย
*863 วิวาทะกับพระอนันต์เสนาขันธ์ สาวก 35 ธรรมะ
*864 เคาะประตูขายกับแมรี เคย์ แมรี เคย์ เอช 22 บริหาร
*865 กลับสู่การทำงาน ธัญญลักษณ์ 30 บริหาร
*866 อาหารความงามสำหรับคุณผู้หญิง อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 45 สุขภาพ
*867 ศรีบูรพาศรีแห่งวรรณกรรมไทย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 45 วรรณกรรม
*868 กว้างแคบก็แบบเดียว คมทวน คันธนู 45 เรืองสั้น
*869 เฟรนด์ชิป ราศี มังกร 78 กวี
*870 เฟรนด์ชิปราศีกุมภ์ 78 กวี
*871 เฟรนด์ชิปราศีเมษ 78 กวี
*872 เฟรนด์ชิปราศีพฤษภ 78 กวี
*873 เฟรนด์ชิปราศีเมถุน 78 กวี
*874 เฟรนด์ชิปราศีกรกฏ 78 กวี
*875 เหรนด์ชิปราศีสิงห์ 78 กวี
*876 เฟรนด์ชิปราศีกันย์ 78 กวี
*877 เหรนด์ชิปราศีตุลย์ 78 กวี
*878 เฟรนด์ชิปราศีพิจิก 78 กวี
*879 เฟรนด์ชิปราศีธนู 78 กวี
*880 ตำราดูลักษณะชายหญิง โหรหลวง 25 โหราศาสตร์
*881 บุคคลเรืองนามในพงสาวดารจีน ม อึ้งอรุณ 30 วรรณกรรม
*882 สนทนาภาษาเยอรมันแบบนำเที่ยว 40 ภาษา
*883 เสาะแสวนหาชีวิตจึงพบสุข นุสรณ์ 38 กวี
*884 องุ่น กลุ่มเกษตรสัญจร 30 เกษตร
*885 เบื้องหลังคำพิพากษาของแม่ ฉลอง เจยาคม 25 วรรณกรรม
*886 คนปลูกต้นไม้ วารินทร์ เรณู 40 วรรณกรรม
*887 สคอวช มันส์รักและเกมส์ ไมค์ กอร์ดอน 47 เรืองสั้น
*888 ประวัต์ศาสตร์สหภาพโซเวียตโดยสังเขป ธนุ อภิวัฒน์ 30 การเมือง
*889 ชุมทางเฉลิมกรุง เพชร ชมพู 60 วรรณกรรม
*890 เลียบมาเลย์ วัฒนะ จุทะวิภาต 18 ท่องเทื่ยว
*891 รถรางสายการตลาด วิลาศ มณีวัต 75 บริหาร
*892 ราศีบนใบหน้า ยุพเรศ วินัยธร 39 โหราศาสตร์
*894 อยู่อย่างซามูไร มณฑา พมพ์ทอง 48
*895 มะเร็งอาหารจีน ชุมพล พูนยิ่ง 55 สุขภาพ
*896 พริ้งพระอภัยเลือดตะลุง ภิญโญ ศรีจำลอง 35 เรืองสั้น
*897 สองสายธาร สุภัทร สวัสดิรักษ์ วรรณกรรม
*898 เรียนญีปุ่นง่ายๆ2 สมชาย ชัยธนะตระกูล 48 ภาษา
*899 เรียนญีปุ่นง่ายๆ3 สมชาย ชัยธนะตระกูล 48 ภาษา
*900 สุดยอดแห่งเยาวชน คุณลุง 25 สารคดี
*901 บัวลอยไข่ระเบิด ตากานต์ 36 เรืองสั้น
*902 สนุกกับ IDIOMS4 เจตนาพร 50 ภาษา
*903 รวยด้วยเส้นลายมือ เชน เชดิจิ 48 โหราศาสตร์
*904 กลวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ดรสำลี 30 สารคดี
*905 ยิ้มอนันต์ อนันต์ แจ้งกลีบ 25 เรืองสั้น
*906 เพลงฉ่อยมะกัน 30 กวี
*907 ซูนวูมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ กัญญาภัค พิชญตม์ 38 บริหาร
*908 ไม่ค่อยจะเหงาสักเท่าไหร่ ท๊อปฟี 32 กวี
*909 พราย ตานี ดารณี วโรดม 58 นิยาย
*910 รักรู้คู่รัก วันทิพย์ สินสูงสุด 125 ไดอารี
*911 หนังไทยธุรกิจของคนขายฝัน มานพ อุดมเดช 55 บริหาร
*912 บัค รอดเจอร์ส อิศราวัตร 57 บริหาร
*913 อุบัติเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไร เขมรัฐ 58 สุขภาพ
*914 วิธีทำตุ๊กตาขนสัตว์ ชุดที่ 2 50 ศิลปะ
*915 คดีมหาสนุก สันติพงษ์ เกสร กฎหมาย
*916 เคหะพยากรณ์ สุภาณี ปิยพสุนทรา 35 โหราศาสตร์
*917 อยู่ใกล้ดวงตาเธอเสมอมา ธราธิป 33 กวี
*918 วันรุ้งทอสาย สยุมพร บุตรนา 35 เรืองสั้น
*919 คนเกิดมาได้อย่างไรกัน เรณู ชูความคิด 20 จิตวิทยา
*920 แทนความห่วงใยจากดวงตา น้าตาลปึก 40 กวี
*921 สนุกกับIDTOM 1 เจตนาพร 30 ภาษา
*922 สนุกกับ IDTOM5 เจตนาพร 30 ภาษา
*923 เบื้องหลังกำแพง พ ต ต อนันนต์ เสนาขันธฺ 40 การเมือง
*924 บทกวีจากฝั่งฟ้ามาเยือน ตุลย์ฤานี 40 กวี
*925 เสี้ยวแจ๊ส สิเหร่ 66 เรืองสั้น
*926 มหาจำลองสาวกโพธิรักษ์ พ ต ต อนันนต์ เสนาขันธฺ 25 การเมือง
*927 เมื่อคุณถูกบอกรัก ป้อม 58 จิตวิทยา
*928 MUSTK 1992 70 ดนตรี
*929 แม่จ๋าหนูมาจากไหน วันทิพย์ สินสูงสุด 15 จิตวิทยา
*930 โบกมือลานิสัยบ้างาน อุดมพงษ์ 63 บริหาร
*931 เมียนานาชาติ แหลม หญ้าคา 52 เรืองสั้น
*932 PHCTC ALBUM KASE TATSFU 55 บันเทิง
*933 ผมรู้ว่าคุณต้องการอะไร เพ็ญพนิต ภิโญโญ 48 เรืองสั้น
*934 ระคนละคร 120 เพลง
*935 แด่พ่อบ้านด้วยดวงใจ วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา 35 จิตวิทยา
*936 หมอจีนฝั่งเข็ม โป๊ยเซียน 25 สุขภาพ
*937 หลอจิ่งนำเที่ยวนครกว่างโจว รุจิระ 20 นิทาน
*938 เรณูฝึกปัญญา เรณู ชูความคิด 30 เชาว์ปัญหา
*939 คู่มือเลี้ยงลูกภาคพิศดาร เจตน์ เจริญโท 16 จิตวิทยา
*940 คู่มือตัดเย็บเสื้อสตรี ยอดกมล 20 งานฝีมือ
*941 เล็บมือสื่อความหมาย ม อึ้งอรุณ 45 โหราศาสตร์
*942 เที่ยวชมศิลปะยุโรป นณ ปากน้า 45 ศิลปะ
*943 เที่ยวเมืองไทยเดือนตุลาคม 25 ท่องเที่ยว
*944 เที่ยวเมืองไทยเดือนพฤศจิกายน 25 ท่องเที่ยว
*945 เที่ยวเมืองไทยเดือนมกราคม 25 ท่องเที่ยว
*946 ผจญภัยดินแดนมหัศจรรย์ เจตนาพร 45 นิยาย
*947 การศึกษาเพื่อความเป็นไท วิศิษฐ์ จังวิญญู 38 จิตวิทยา
*949 เครื่องรางเทวดา 25 โหราศาสตร์
*950 แนวฝึกพลังจิตเบื้องต้น บรรจง บุญฤทธ์ 18 จิตวิทยา
*954 ลับสมองทดลองวิทย์ เรณู ชูความคิด 30 ความรู้
*955 สมเด็จย่า สวรรคาลัย 35 ประวัติศาสตร์
*956 รอส เปโรท์ เจษฏา อ่าแก้ว 47 บริหาร
*957 จีน สุภาษิตชวนพินิจ วันทิพย์ สินสูงสุด 30 สุภาษิต
*958 ตลกโจ๊กเกอร์ นภดล 15 ตลก
*959 ขจัดความเจ็บปวดเมื่อตกงาน กรวิภา
*960 เส้นสายทายใจ โสภาพรรณ อัตนัย 45 โหราศาสตร์
*961 วัยฝันวันรัก หยมหยิม 30 นิยาย
*962 บันทึกแห่งกาลเวลา เพี้ยน พุ่มชะม่วง 38 สารคดี
*963 สุภาษิตอังกฤษ ไทย วันทิพย์ สินสูงสุด 40 สุภาษิต
*964 แฟสชั่นฟรุ้ต กลุ่มรักเกษตร 35 เกษตร
*966 สตรีจีนในนิทาน วันทิพย์ สินสูงสุด 25 วรรณกรรม
*967 มานะกับอาม่า แพร จารุ 38 วรรณกรรม
*968 ความลับของดาวมรกต รักร้อย 32 นิยาย
*969 มวยฮาพาสนุก ไมค์ กอร์ดอน 50 เรืองสั้น
*970 บันทึกจากแผ่นดิน องอาจ รุ่งจันทร์ฉาย 27 เรืองสั้น
*971 คู่มือภาษาจีนสำหรับ 2 ดวงมณี ภาษา
*972 นามานุกรมอสุรกาย 1 พร พิษณุเทพ
*973 นิทานสำนานจีน วันทิพย์ สินสูงสุด 30 สุภาษิต
*974 อนาคตของประเทศควรดำเนินไปในรูปใด ปรีดี พนนยงค์ 50 การเมือง
*975 ในความว่างเปล่า พีระ 44 กวี
*976 ครั้งเดียวก็เกินพอ มานพ อุดมเดช 50 นิยาย
*977 44 แฟชั่นผ้าพันคอ กัลยา 28 ศิลปะ
*978 โฉมหน้าใหม่เศรษฐกิจการเมืองจีน วารินทร์ เรณู บริหาร
*979 เปืดโลกอดีต ทีมงานต่วยตูน 40 เรืองสั้น
*980 คำสารภาพของนักโฆษณา อิศราวัตร 46 บริหาร
*981 มหาวิทยาลัยชีวิต 1 22 เรืองสั้น
*982 มหาวิทยาลัยชีวิต 2 22 เรืองสั้น
*983 มหาวิทยาลัยชิต 3 22 เรืองสั้น
*984 มหาวิทยาลัยชีวิต 4 22 เรืองสั้น
*985 มหาวิทยาลัยชีวิต 5 22 เรืองสั้น
*986 MUSIK SCBNB STORY หนึ่งเดียว 47 เรืองสั้น
*987 ทรายขาว สายฝนลมหนาว เพ็ญกระจาย 26 กวี
*988 เหมือนดอกไม้กลีบบาง ตรีนันท์ 34 เรืองสั้น
*989 ขอเพียงได้ไต่ขึ้นไป ไฟแช็ค 28 กวี
*990 ถ้อยคำในทำนอง 7ศิลปินเพลง 25 กวี
*991 เพื่อนของน้องสาวแสนซน ขลุ่ยไผ่ 25 เรืองสั้น
*992 เซ็กส์ผู้นำ 70 จิตวิทยา
*993 สอนลูกน้อยให้รู้จักนอนได้ตลอดคืน ธัญญลักษณ์ 40 จิตวิทยา
*994 ยุทธการซื้อโอกิลวี วราณีย์ 54 บริหาร
*995 บอกความในใจให้พ่อแม่ วันทิพย์ เรณู 60 จิตวิทยา
*996 เรียนต่อญีปุ่น 35 ภาษา
*997 ร้อน หนึ่งเดียว 35 กวี
*998 แย้มโฉมเจ้าจันทร์หอม 40 เรืองสั้น
*999 ฟากฟ้าสีทอง สยุมพร บุตรนา 56 เรืองสั้น
*1000 เฮฮาฝาอวกาศ สกุณตลา 47 เรืองสั้น
*1001 ข่าวพิศดาร พุทธ์พันธ์ 25 สารคดี
*1002 อาณาจักรแห่งกระต่ายแสงอาทิตย์ อาภา 42 วรรณกรรม
*1003 เดียวดายก็เหมือนเดิม ดาว ศรัทธา 38 กวี
*1004 คุณเป็นคนประเภทไหน ธีระ ธวัชชัยนันท์ 40 จิตวิทยา
*1005 ลูกเล่นการตลาด อั้น สัตหีบ 48 บริหาร
*1006 จะติดปีกผีเสื้อโปยบินไป ปะการัง 35 กวี
*1007 แบบเสื้อสำหรับลูกน้อย 50 งานฝีมือ
*1008 กอล์ฟวันละพาร์กอล์ฟโปร่งใส นิฐา กุ๊กกู่ 33 เรืองสั้น
*1009 รวมสุดยอดคดีประวัติศาสตร์ไทย บุญร่วม เทียมจันทร์ การเมือง
*1010 เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ พญ ลลิตา ธีระศิริ 38 สุขภาพ
*1011 รักลูกให้ถูกทาง ดร สายฤดี 45 สุขภาพ
*1012 ริ้วรอยแห่งความอัปลักษณ์ สมรม สทิงพระ 35 สารคดี
*1013 ความเดิมผู้หญิงคนเก่าและทะเลแสนงาม กรรณณิการ์ 40 เรื่องสั้น
*1014 เมื่อเครื่องจักรไล่คนออกจากงาน สุพจน์ด่านตระกูล 25 การเมือง
*1015 สู่ฝั่งความฝัน ซายน์ 30 เรื่องสั้น
*1016 ลมหลังฝน คุณแดง 22 เรื่องสั้น
*1017 ภูตปรภพ ทัพ ฑิฆัมพร 20 นิยาย
*1018 ทุ่งข้าวในคืนเปลี่ยว ประเสริฐ จันดำ 40 กวี
*1019 การศึกษาระดับปริญญาใน U.S.A. ภาษา
*1020 ใต้ปีกแห่งรักศรัทธา เกียรติกร 45 กวี
*1021 วิธีแบ่งปันความรัก นภดล 35 จิตวิทยา
*1022 ให้เวลาบางครากับชีวิต ปริญ 48 กวี
*1023 วอลซิ่ง มาทิลด้า เรื่องของชาวออสซี่ ศุภลักษณ์ 25 เรื่องสั้น
*1024 ฟังไว้นะสาวเอย เพชริณี อินทรกุล 25 จิตวิทยา
*1025 จากไกล สู่ปลายภู ตุลยพ์ฤหัสน์ 35 กวี
*1026 เพราะเธอเป็นคนดีของชีวิต วัสดา 42 กวี
*1027 โบยบินไปจากความรัก ไอแดด 40 กวี
*1028 แนะนำตะรุเตา 25 ท่องเที่ยว
*1029 แนะนำภูหลว 25 ท่องเที่ยว
*1030 SEP No.4/89 นภดล 38 จิตวิทยา
*1031 คริสตินมากาเร็ตคีเลอร์ เพล์เกิลระดับโลก นภดล 25 จิตวิทยา
*1032 ทางสองแพร่งของเศรษฐกิจการเมืองไทย 1 วิทยากร เชียงกูล 34 การเมือง
*1033 ทางสองแพร่งของเศรษฐกิจการเมืองไทย 2 วิทยากร เชียงกูล 32 การเมือง
*1034 คัมภีร์วรยุทธ : พุทธิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ก้าวสือ 40 บริหาร
*1035 คู่มือทดสอบพลังจิต ผกาวรรณ 25 โหราศาสตร์
*1036 เมื่อความรักผ่านมาทักทาย มัชชา 44 เรื่องสั้น
*1037 แวนกร๊วก ธราธิป 46 เรื่องสั้น
*1038 แจ่มใสวัยคะนอง วโรดม 45 เรื่องสั้น
*1039 เรียนอังกฤษจ่ชากสำนวนภาษิต สราวุธ 25 ภาษา
*1040 เก็ดสำนวนฝรั่ง 39 ภาษา
*1041 บรรพชาปวัตน์ คำกลอน เรือเอกทองย้อย 40 กวี
*1042 ชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบ นิตยา นาฎยะสุนทร 38 นิยาย
*1043 สิ่งนั้นคือความหมาย คมสัน พงษ์สุธรรม 35 เรื่องสั้น
*1044 คลื่นคืนฝั่ง คำปัน สีเหนือ 29 เรื่องสั้น
*1045 ตำราหมอนวด ชิต สุนทรโรทยาน 30 สุขภาพ
*1046 ฮวงซุ้ย ชิต สุนทรโรทยาน 25 โหราศาสตร์
*1047 วิธีฝึกยูโด 30 กีฬา
*1048 คาราเต้ กังฟู โทมะสุ โอกาซัง 25 กีฬา
*1049 ตำรามวยจีน ไทเก๊ก ส.ทันจิตต์ 25 กีฬา
*1050 สนุกกับการ์ตูนภาษาอังกฤษ ENGLISH IS EASY 30 ภาษา
*1051 ภาษาจีนกลาง - แต้จิ๋ว - ไทย จำลอง พิศรนาคะ 30 ภาษา
*1052 ฝันรู้อนาคต สานี สัตตบุษย์ 30 โหราศาสตร์
*1053 เส้นทางสู่อาชีพ ดี. เจ โอ๊ต ยุทธนา 39 บริหาร
*1054 xxxxxx xxxxxx xx xxxx
*1055 คืนวันที่หวลคืน คมสัน พงษ์สุธรรม 35 เรื่องสั้น
*1056 สรรพชน เสท เสกุล 48 เรื่องสั้น
*1057 ณ. หัวใจในอารมณ์ ซองบุหรี่ 38 กวี
*1058 ประสาพาสำราญ ประจักษ์ 40 เรื่องสั้น
*1059 สุดทางที่แหลมพรหมเทพ ดัชนี 25 เรื่องสั้น
*1060 วิธีทำตัวให้เป็นชายในฝัน ดุจลดา 36 จิตวิทยา
*1061 ทหารประชาธิปไตย การเมือง
*1062 ความรัก ณ. เรือนใจ ตะวันฉาย 40 กวี
*1063 จะกลับมาใหม่ถ้าใจแก่งกว่าเดิม พรสินี 40 กวี
*1064 อาเพศ 45
*1065 คนเอื้อมดาว กระแส 44 กวี
*1066 ดวงดาวในกระเป๋า เมลิน 30 กวี
*1067 ผู้ชายเหงา เรียว 34 กวี
*1068 ใครก็เป็นผู้ชนะได้ อุดมพงษ์ 32 บริหาร
*1069 เทคนิคการแก้ไขวิกฤตการณ์ธุรกิจ ยอดชาย 25 บริหาร
*1070 แล้วแม่จะกลับมา วรางคณา 25 นิยาย
*1071 โนชีเครียด ยอน ละเมียด 28 เรื่องสั้น
*1072 ลูกสาว ยังดี วจีจันทร์ 30 กวี
*1073 ห่วงใยไม่เจือสี ออมชอม 35 กวี
*1074 ยังยืนยันเสอว่าห่วงใย ที -ควอตซ์ 42 กวี
*1075 เสน่ห์มือและเรียวขา ธัญญลักษณ์ 43 สุขภาพ
*1076 เพราะมีภาพเธอเสมอใจ หญ้าม่วง กวี
*1077 คงรู้นะว่าคิดถึง ฟ้ารุ้ง 48 กวี
*1078 จริงจังจนล้นใจ อ้อม 44 กวี
*1079 SEX ไม่เคยปราณีใคร นรา ศัลยกานต์ 48 จิตวิทยา
*1080 ทางเดินดอกไม้ นาน สินชูสวัสดิ์ 48 กวี
*1081 ดอกไม้แห่งการรอคอย วิทยารัตน์ 25 กวี
*1082 คุณคือผู้หญิงที่หนุ่มมารุมจีบ สบันงา 58 จิตวิทยา
*1083 เป็นจ๋าเลยต้องทำอย่างไร บุญร่วม เทียมจันทร์ 45 กฎหมาย
*1084 สองเท้ายังรู้พลาด ธัญญลักษณ์ 53 บริหาร
*1085 รัฐมนตรีมือถือ คนเดิม 45 เรื่องสั้น
*1086 เมอชีเดสเบนช์ อุดมพงษ์ 50 บริหาร
*1087 สวนหลังบ้าน 1 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1088 สวนหลังบ้าน 2 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1089 สวนหลังบ้าน 3 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1090 สวนหลังบ้าน 4 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1091 สวนหลังบ้าน 5 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1092 สวนหลังบ้าน 6 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1093 สวนหลังบ้าน 7 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1094 สวนหลังบ้าน 8 สุนทร ปุณโณทก 20 เกษตร
*1095 การตั้งครรภ์และการคลอด 40 สุขภาพ
*1096 เสียงแคนดอกไม้บาน พฤกษา เนาว์พันธ์ 17 นิยาย
*1097 คลื่นเมฆบนผิวน้า โดม วุฒิชัย 25 เรื่องสั้น
*1098 อารมณ์ 25 เรื่องสั้น
*1099 แนะนำดอยหลวงเชียงดาว 25 ท่องเที่ยว
*1100 เพื่อนเดินทางรวมภาคเหนือ 40 ท่องเที่ยว
*1101 เพื่อนเดินทางรวมภาคกลาง 40 ท่องเที่ยว
*1102 เที่ยวทะเลตะวันตก 35 ท่องเที่ยว
*1103 วันเวลาความรัก เมเปิ้ล 30 กวี
*1104 มีรุ้งในราตรี นวลคำ จันภา 40 เรื่องสั้น
*1105 มีทองจะร้องหาใคร วิโรจน์ ภิรคุณ 33 สุขภาพ
*1106 สนุกกับงาน อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์ 35 บริหาร
*1107 เพียงอยากให้คุณรู้ เพ็ญพิมล ธรรมรัดดิต 25 นิยาย
*1108 กับความอาดูรสูญสิ้น ถนอม ไชยวงษ์แก้ว 20 กวี
*1109 หนึ่งถ้วนกาแฟ คนเดิม 40 เรื่องสั้น
*1110 ผูกไว้ด้วยเล่ห์สิเนหา อมรา จรรยงค์ 25 นิยาย
*1111 วางทวน แทงปากกา บรรจง บรรเจิดศิลป์ 25 วรรณกรรม
*1112 เปิดโปงแชร์น้ามันชม้อย 20 บริหาร
*1113 พ่อบ้านเลี้ยงลูก เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 25 จิตวิทยาเด็ก
*1114 รักติดลบ ชุมพล นิรันดร์ 25 นิยาย
*1115 ความรักสีทอง พลอยไพลิน 29 นิยาย
*1116 วิธีปฏิบัติต่อชายที่คุณรัก นภดล 35 จิตวิทยา
*1117 คนในวัด รัมมิยา 32 ธรรม
*1118 บุญชูทำแบ็งค์ รุ่งโรจน์ ศรีสุบรรณ 50 บริหาร
*1119 พูดจาประสาคอมพิวเตอร์ อมร ถาวรมาศ 35 บริหาร
*1120 มะนาว สมศักดิ์ วรรณศิริ 35 เกษตร
*1121 แล้วจะมอบกุหลาบนี้แด่เธอ อานันต์ จิตพิทักษ์ 25 กวี
*1122 หมอบรักเลกับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม รศ สุกัญญา 25 บริหาร
*1123 LOVE IS วันทิพย 25 จิตวิทยา
*1124 อาณาจักรใหม่ วิรุณ ตั้งเจริญ 12 กวี
*1125 กฏหมายน่ารู้ พลประสิทธิ 20 กฎหมาย
*1126 วิมานเมฆ อาทิตย์ 35 นิยาย
*1127 สยามสามสมัย ธัญญา เก่งกาจ 30 ประวัติศาสตร์
*1128 วัยรุ่นกับกามารมณ์ นภดล 28 จิตวิทยา
*1129 จิตวิทยาเพศศึกษา SEP 3/88 นภดล 30 จิตวิทยา
*1130 อันเนื่องมาจากความรัก อริณ 25 กวี
*1131 โลกแห่งชีวิต ธราพร 30 วรรณกรรม