ที่ดินของเมืองหนังสือ ขายถูกเพื่อระดมทุนสร้างเมืองหนังสือตามโครงการ

ที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอพยุหะคีรี บริเวณ กม.ที่ 207 จากกรุงเทพมหานคร

แปลง A-G เป็นที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นที่สำหรับสร้างบ้านพักให้กับผู้บริหารกลุ่มดวงกมล แต่ปัจจุบันมีการเสนอขายเพื่อระดมทุนไปสร้างเมืองหนังสือ ซึ่งเป็นที่ดินแปลง H-L

ผู้สนใจจะซื้อเพื่อสร้างบ้านพัก หรือรับจำนองเพื่อเป็นหารายได้อย่างปลอดภัย โดยจะมีรายได้ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินทุน โดยจะเป็นการโอนให้เลย และขอซื้อคืนเมือถึงกำหนดเวลา ระยะ 5 ปี ถึง 10 ปี

ที่ดินของเมืองหนังสือมีรายละเอียดดังนี้

A)2ไร่-โฉนด-ริมแม่น้ำ-ท่าจอดเรือส่วนตัว-ติดถนน-หน้ากว้าง 25 เมตร—บ้านพัก-โรงงานการเกษตร-apartment—ราคารวม 2 ล้าน

B) 4 ไร่บ้านพัก-แบ่งเป็นโฉนด4แปลง-แปลงละ1ไร่หน้ากว้างติดถนนแม่น้ำท่าเรือส่วนตัวกว้าง18เมตร-ติดบ้านพักรับรองดวงกมล—ไร่ละ 1 ล้านบาท

C)3ไร่-โฉนดหน้ากว้างติดถนนแม่น้ำท่าเรือส่วนตัวกว้าง 30 เมตรที่ยังไม่ถม-ติดบ้านผู้ใหญ่บ้าน—ไร่ละ 7 แสน

D)6ไร่—โฉนด4ไร่ที่งอกริมน้ำ2ไร่-เหมาะสร้างรีสอรท์-สวนอาหาร-โรงงานการเกษตร—ไร่ละ 1 ล้าน

E)6ไร่—ติดถนน-แม่น้ำ-ท่าจอดเรือง 35 เมตร โฉนด 3 ไร่ใบจอง1ไร่ที่งอกริมน้ำ2ไร่—น้ำท่วมบางปี—ไร่ละ 5 แสน

F) 4ไร่ท่าแร่—ที่ติดถนน2ด้านติดถนน-แม่น้ำ-ท่าจอดเรือส่วนตัว 20 เมตร-จัดสรรตึกแถว-บ้านพักใกล้สวนสาธารณะ—ไร่ละ 1 ล้าน

G) 3ไร่-โฉนด 9 ใบ ติดถนนสองด้าน-ริมแม่น้ำท่าจอดเรือส่วนตัว 80 เมตร—สร้างโรงแรม-ตลาด- แปลงละ 15 ตารางวา 1.5 แสน

H)อาคารเมืองหนังสือ-20 ไร่ติดสายเอเชีย-ขาขึ้นนครสวรรค์ อาคาร 4ชั้น กว้าง 4 เมตรลึก 16 เมตร 40 คูหา—มูลค่ารวม 80 ล้าน

I) เมืองหนังสือ-โฉนด 19 ไร่ ที่ครอบครอง 10 ไร่ ติดสายเอเชีย-ขาเข้ากรุงเทพ ศูนย์การค้า –ไร่ละ 2 ล้าน

J ) 180 ไร่—โฉนด 10 ใบ ติดถนนสองด้าน—สร้างบ้านจัดสรร-สวนสัตว์-โรงงานขนาดใหญ่—ไฟฟ้า-ประปา—ไร่ละ 1 แสน

K) 8 ไร่—โฉนด ติดถนน40 เมตร –บ้านจัดสรร-โรงานไร่ละ 2 แสน

L) 60 ไร่—โฉนด ติดถนน 90 เมตร-เข้าออกสามทาง-บ้านจัดสรร-โรงานขนาดใหญ่ไร่ละแสนห้าหมื่นบาท


View Larger Map

G