รพินทรนาถ ฐากูร(เคยมากรุงเทพเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2470 ในสมัยร.7 โดยได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ เป็นการพิเศษ)[---กฤษณ ;มูรติ--คาลิล ยิบราน--คานธี--กรุณา-เรืองอุไร

Table hiorizontal alignment

รู
รายการที่ ชื่อเรื่อง ข้อมูล ราคาขาย หมายเหตุ
1001 เล่ห์เสน่หา รพินทรนาถ ฐากูร์--พงษ์เทพแปล1/2528--373หน้า 300
1002 ลำนำเพลงชีวิต รพินทรนาถ ฐากูร์--พระมหาสมภารพรมทาแปล1/2525-162หน้า 150
1003 อันลิขิตไว้ รพินทรนาถ ฐากูร์--กิติมา อมรทัตแปล2/2537---198หน้า 200 **
1004 รวมเรื่องสั้น(เทพธิดา) รพินทรนาถ ฐากูร์--15เรื่องสั้น(แปลหลายคน)2/2521--208หน้า 200
1005 อภิวันทบูชา รพินทรนาถ ฐากูร์--กิติมา อมรทัตแปล2/2532---95หน้า 150
1006 ผู้สัญจรแห่งชีวิต รพินทรนาถ ฐากูร์--อนุสรณ์ติปยานนท์แปล--86หน้า 150 **
1007 รวมนิพนธ์ รพินทรนาถ รำลึก100ปี รพินทรนาถ1/2504--96หน้า 500
1008 จิตรา นายผี(อินทรยุธ)แปล1/2522--160หน้า 300
1009 สวนดอกไม้ รพินทรนาถ ฐากูร--วัฒนา วัฒนพงศ์--1/2530--106หน้า 150 **
1010 โศลกแห่งความรัก รพินทรนาถ ฐากูร--ปรีชา ช่อปทุมแปล--- 200 ***
1011 เมฆล้อตะวัน รพินทรนาถ ฐากูร--ปาวกะแปล1/2527112หน้า ครั้ง=1-300 ครั้ง2-3-150บาท
1012 จันทรเสี้ยว รพินทรนาถ ฐากูร--ปรีชา ช่อปทุมแปล---1/2526--125หน้า 150 ***
1013 พระจันทร์เสี้ยว รพินทรนาถ ฐากูร--วิฑูร แสงสิงแก้วบรรณกิจ--65หน้า 100 *****
1014 แผ่นดินเดียวกัน รพินทรนาถ ฐากูร--กิติมา อมรทัตแปล--1/2537--220หน้า ครั้ง1-300 ครั้ง2-3-200 200 *****
1015 เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง รพินทรนาถ ฐากูร์-เรืองอุไร กรุณา กุศลาสัยแปล--3/2533--309หน้า 300 ******
1016 ผู้สัญจรนิรันดร รพินทรนาถ ฐากูร์--กิติมา อมรทัตแปล169หน้า 150
1017 สวนสวรรค์ รพินทรนาถ ฐากูร์--สุคนธ์ แคแสดแปล1/2526--88หน้า 200 ***
1018 วาทะปรัชญาเมธี รพินทรนาถ ฐากูร์--เพโรจน์ อยู่มณเฑียร--202หน้า 250
1019 หิ่งห้อย รพินทรนาถ ฐากูร์--ประคิณ ชุมสาย+ระวิ ภาวิไลแปล1/2517--106หน้า 300
1020 คีตาญชลี(ปกแดง) รพินทรนาถ ฐากูร์--กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัยแปล5/2528--155หน้า 300
1021 คีตาญชลี(ปกเขียว) รพินทรนาถ ฐากูร์--กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัยแปล3/2515--155หน้า 500
1022 คีตาญชล(ปกขาว) รพินทรนาถ ฐากูร์--กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัยแปล7/2537 300
1023 สาธนา(หายาก) 2/2511--177หน้า 300 300
1024 รวมเรืองเอกของ รพินทรนาถ(หายาก) เรืองอุไร กุศลาสัยแปลปกแข็ง337หน้า1/2507 10001000
1025 นกเถื่อน รพินทรนาถ ฐากูร- ปรีชา ช่อปทุมมา 2001000
1026 ขุมทรัพย์ THE HIDDEN TREASURE เรื่องสั้นหายาก 150150

กฤษณมูรติ

1001 ปีกแห่งอิสระภาพ กฤษณมูรติ--พยับแดดแปล2/2527--179หน้า 150
1002 หนึ่งพันจันทรา กฤษณมูรติ---กัลยา วงศ์อัจฉริยาแปล1/2530--191หน้า 150
1003 แด่หนุ่มสาว กฤษณมูรติ---พจนา จันทรสันติแปล12/2542--106หน้า 150 ***
1003.1 แด่หนุ่มสาว 2/2522--168หน้า 300 300
1004 สาระสำคัญของชีวิต กฤษณมูรติ--นวลคำ จันภาแปล3/2530 150 ***
1005 อิสระนแห่งชีวิต กฤษณมูรติ--กัลยา โอภาโส1/2529-55หน้า 150
1006 ที่หุบเขาฤาษี กฤษณมูรติ-สุภาพร พงศัพฤกษ์แปล1/2543-117หน้า 150
1007 กบฏความคิด--กฤษณมูรติ--เจตน์ เจริญโท เรียบเรียง ครั้งที่ ๓--2533--105 หน้า 150 บาท 150
1008 สมาธิ-พยับแดด แปล 100 บาท กบฏความคิด--กฤษณมูรติ--เจตน์ เจริญโท เรียบเรียง ครั้งที่ ๓--2533--105 หน้า 150 บาท 150
1009 แห่งการเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ -กฤษณมูรติเขียน โสรีย์ โพธิแก้ว แปล ครั้งที่ 3 2543-319 หน้า ปกราคา 178 บาท 178 178

คาลิล ยิบราน

1001 ผู้เบิกทาง 2/2539 กิติมา อมรทัต แปล125หน้า 150บาท 150
1002ปรัชญา ของ คาลิล ยิบราน 247หน้า วารินทร์ สินสูงสุด แปล 150บาท 150
1003น้ำตา และรอยยิ้ม 2/2536 กิติมา อมรทัตแปล207หน้า200บาท 200
1004ปีกหัก--คาลิล ยิบราน--เพียงแพรแปล--147หน้า-1/2527 150บาท
1005พระเจ้าแห่งโลกคาลิล ยิบราน 150
1006หนี้ชีวิตคาลิล ยิบราน 150
1007สวนศาสดาคาลิล ยิบราน 150
1008ปรัชญาน่าคิดคาลิล ยิบราน 150
1009 มายาชีวิตลีโอตอลสตอยเขียน คำแก้ว อัคนีแปล ครั้งที่ 1/2523--131หน้า 300
1010 หยาดน้ำค้าง -คาลิล ยิบราน-172หน้า 200
1011 วิญญาณขบถ-คาลิล ยิบรานมือสอง 1/2535 176 หน้า200
1012(หายาก) ห้วงแห่งรักแปลจาก BELOVED PROPHET----ครั้งที่ 1--2525--201 หน้า ---200 บาท
1013 คำครูคาลิล ยิบราน150

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

1001 ปาจารยาสารฉบับ-กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย กย.-ต.ค.2552 150
1002 ชีวประวัติของข้าพจ้า--มหาตนา คานธี กรุณา กุศลาสัยแปล1/2512--535หน้า ปกอ่อน 150 300
1003 แด่นักศึกษา --มหาตนา คานธี กรุณา กุศลาสัยแปล1/2512--535หน้า ปกอ่อน 150 150
1004 วันวานที่ผ่านไป กว่าสี่ทศวรรษประวัติชีวิตคู่1/2536--140หน้า 200
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก