ผลงานของ ไพฑูรย์ สุนทร สะสมโดยเมืองหนังสือ เล่มละ 100-300 บาท

Table hiorizontal alignment

รหัส ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า ปีที่พิมพ์-ผู้พิมพ์
1001 ดอกไม้อมยิ้ม 188 ประเสริฐวาทิน 2514
1002 ตัวแสบ 163 สารศึกษา ตุลาคม 2518
1003 ลมหายใจยังไม่สิ้น 135 บรรณกิจ 2518
1004 โลกอาถรรพณ์1 208 สำนักพิมพ์พรชัย 2523
1005 โลกอาถรรพณ์ 2 211 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1006 โลกอาถรรพณ์ 3 201 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1007 ดงอาถรรพณ์ 1 208 สำนักพิมพ์พรชัย 2523
1008 ดงอาถรรพณ์ 2 205 สำนักพิมพ์พรชัย 2523
1009--300 ดงอาถรรพณ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 รวมเล่มเดียว 208+205 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1010---300 อาถรรพณ์ 303 บริษัท ร่วมสถาปนา จำกัด
1011 ลูกไฟปีศาจ 188 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1012 ขบวนการทรชน 215 สำนักพิมพ์พรชัย 2523
1013 พิชิตทรชน 210 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1014 อาชญากร 219 สำนักพิมพ์พรชัย 2524
1015 สามเศียร 145 บริษัท ร่วมสถาปนา จำกัด
1016 รับจ้างฆ่า 277 ธนบรรณ กรกฎาคม 2521
1017 คนเลือดเย็น 271 โคมทอง กันยายน 2523
1018 นรกเพรียก 182 ผ่านฟ้าพิทยา พฤษภาคม 2519
1019 อหัวการ์ 200 สำนักพิมพ์วิทวัส
1020 คนหลงน้ำ 182 ประพันธ์สาส์น 2520
1021 ความรักอันได 167 สำนักพิมพ์วิทวัส 2521
1022 ความรักของแมลง(หนุ่ม) 163 สำนักพิมพ์วิทวัส 2522
1023 น้ำค้าง 211 สำนักพิมพ์พรชัย 2522
1024 ไฟบาป 182 สำนักพิมพ์พรชัย 2523
1025 ภัยสาว 162 สาร์สศึกษาการพิมพ์ กรกฎาคม 2519
1026 ภัยสาว ชุดที่ 2 153 สาร์สศึกษาการพิมพ์ ธันวาคม 2519
1027 ร้อยแปดภัยสาว 135 เอส พี พับลิเคชั่น 2525
1028--300 ภัยสาว' 29 332 มหาชัย กุมภาพันธ์ 2528
สั่งซื้อทาง e-mail

กลับไปหน้าแรก