หนังสือการเมื่องที่ห้ามขาย แต่มีการพิมพ์ใหม่ สั่งซื้อได้ที่เมืองหนังสือ 081-7788877

Table hiorizontal alignment

รหัส ชื่อเรื่อง ผู้เขี่ยน ราคาปก ราคาขาย
101 เสียงแผ่นดิน และอ้อยในปากช้าง จิตร ภูมิศักดิ์ 48* 35
102 เรียงความว่าด้วยศาสนา

ฉบับพิมพ์ปี2519--ขาย200 บาท

จิตร ภูมิศักดิ์ 80* 40
103 กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง เหมาเจ๋อตุง 66* 100
104 บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดิ์นา ทีปกร(จิตร) 100* 100
105 ปรัชญานิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุง เหมาเจ๋อตุง 100* 100
106 บทเพลงแห่งรุ่งอรุณ(ประวัติจิตร ภูมิศักดิ์) วิชัย นภารัศมี 90* 120
107 ผู้หญิงในทัศนะ จิตร ภูมิศักดิ์ สุนีลา ตันชัยนันท์ 98* 100
108 รำฤกถึงนายผี ป้าลม 54* 300
109 จิตรา ละครเก้าฉาก นายผี 70* 300
110 เคล็ดกลอนเคล็ดแห่งอหังการ นายผี 70* 300
111 เราชะนะแล้วแม่จ๋า นายผี(หายากมาก) 20 รับซื้อ...
1 บทนิพนธ์คัดสรรชุดที่ 1-2-3 (3 เล่ม) เหมาเจ๋อตุง 3 *เล่ม210* 100
2 นิพนธ์สองบท ว่าด้วยการปฏิบัติ ว่าด้วยความขัดแย้ง เหมาเจ๋อตุง 70* 35
3 นิพนธ์สามบท ว่าด้วยนโยบาย ปรับปรุงการศึกษา เหมาเจ๋อตุง 60* 30
4 นิพนธ์สามบทว่าด้วยการลุกขึ้นสู้และสงครามจรยุทธ วี.ไอ.เลนิน 35 25
5 วันคืนเดือนตุลา ในความทรงจำ ครุปสกาย่า 50* 25
6 ขบวนการอี้เหอถวน สำนักพิมพ์นกฮูก 80* 40
7 ภาระหน้าที่ของสันนิบาตเยาวชน วี.ไอ.เลนิน 40* 20
8 ฐานะทางประวัติศาสตร์ ของลิทธิมาร์กซ วี.ไอ.เลนิน 65 35
9 ชีวิตและงานศิลปินเอก ลีโอ ตอลสตอย N.GUDZI 50 30
10 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์สากล สำนักพิมพ์นกฮูก 60* 35
11 เมื่อนักปฏิวัตเขียนถึงศิลปิน วี.ไอ.เลนิน 50 30
12 กำเนินลิทธิมาร์กซ และขบวนการกรรมกรสากล สำนักพิมพ์นกฮูก 40* 20
13 เมื่อศิลปินเขียนถึงนักปฏิวัต แมกซิม กอร์กี้ 50* 25
14 รากฐานลัทธิเลนิน สตาลิน 80* 40
15 โรคไร้เดียงสา เลนิน 90* 45
16 รัฐกับการปฏิวัติ เลนิน 60* 30
17 แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ คาร์ล มาร์กซ 60 30
18 งานเขียนของ ต.ว.ส.วัณณาโก (เทียนวรรณ) เทียนวรรณ 80 100
19 ศิลป ะแห่งวรรณคดี ส.ธรรมยศ 180 100
20 ว่าด้วยการปฏิบัติ ความขัดแย้ง เหมาเจ๋อตุง 70 35
21 วันคืนเดือนตุลาในความทรงจำ ครุฟสกาย่า 50 30
22 ปัญหาแนวคิด-ทฤษฏี ระหว่างสังคมนิยมกับประชาธิปไตย สวี ฉง เวิน 70 35
23 สู่ศตวรรษที่ 21 สวี ฉง เวิน 70 35
24 สังคมนิยมของเติ้งเสียวผิง เติ้งเสียวผิง 40 25
25 ปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลง สำนักพิมพ์ ฮ นก ฮูก 60 60
สั่งซื้อทาง e-mail

กลับไปหน้าแรก