หนังสือชุดของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สนใจซื้อโปรดสอบถามราคา ทาง อีเมล์ dkbookbb2000@yahoo.com

Table hiorizontal alignment

อันดับที่ ชื่อเรื่อง สอบถามราคา
1001 ชักม้าชมเมือง 14
1002 ดาบที่หมกอยู่ในจีวร 20
1004**** เพียงความเคลื่อนไหว 2519-10
1004.1 (ฉบับไทย-อังกฤษ..สำนักพิมพ์ ก.ไก่)119หน้า)200บาท เพียงความเคลื่อนไหว 2519-10
1005 เหยื่ออีกชิ้นหนึ่งของเมืองหลวง 10
1006*** นอกรั้วโรงเรียน
1007 วันฆ่านกพิราบ 25
1008 บังอบายเบิกฟ้าครั้งที่1 2519-19
1009 บังอบายเบิกฟ้า 20
1010 ฝึกฟื้นใจเมืองครั้งที่1
1011 ฝึกฟื้นใจเมือง 20
1012 เจ้าประคุณเอ๋ย 20
1013 เพลงขลุ่งเหนือทุ่งข้าว หายาก 150บาท
1014 ที่นี่ขัดข้องหนอ 15
1015 ตากรุ้งเรืองโพยม 40
1016* อาทิตย์ถึงจันทร์ 10
1017 ทัวร์คอนเสริรท์ อิน ยู.เอส.เอ 30
1018 คว้างหล่น แบนแผ่นดิน-2-2534-30 100
1019 เพลงขลุ่ยผิว 230
1020 หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง 120
1021 แผ่วผ่านธารน้ำไหล 120
1022 ดอกบัวในความคิด6/2554 ใหม่ 100
1022.1 ความคิดในดอกบัว(คนละเรื่องกับดอกบัวในความคิด) 150
1023 มืดจริงหนอ ตุลาคม 2523--16บาท ขาย 150
1024 ดั่งนั้นฉันจึงเขียน147 หน้า พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ก.ไก่ ราคาปก38 ขาย 100 บาท
1025 ลอดลายประแจจีน98---ปก 12 บาท ขาย 100 บาท
1026 อนุทิน 14 ตุลา--79 หน้า --2/2544 ปกราคา 88 บาท ขาย 120
1027* มุมที่ไม่มีเหลี่ยม 1สนพ.จตุจักร189 หน้า ปกราคา 20ขาย 150
1028* คำหยาด --3/2526--264หน้า(ครั้งแรก 2520)(พิมพ์ครั้งที่ 2---200บาท)ขาย 150
1029* ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น 1/2525-113 หน้า100 ขาย 120
1030* อยู่เหย้า ประจำยาม 158 หน้า ปก 20 บาท ขาย 150 150
1031* อาวุธกวี--ตัดตอนอัตตา พัฒนาสำนึก-1/2548--64หน้า 100
1032* เขียนแผ่นดิน--ปกอ่อน 3/2541--469หน้า ปก350 ขาย 500(90%)
1033* ประคำกรอง 1/2530หนา64หน้า ปกราคา20ขาย 100 บาท100
1034* ส่องตะเกียง 150
1035* เมียงพม่า-บันทึกการเดินทางพม่าเมื่อ2521 เดิมชื่อมองพม่าโดยสำนักพิมพ์อาทิตย์(หายาก)300
1036* เหียบแผ่นดินหยก150บาท
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก