<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

นักเขียนและผลงานที่ผมชอบ


เทศภักดิ์ นิยมเหตุ


คุณเทศภักดิ์ เข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนราชินี (ล่าง)แล้วย้ายไป เรียนประถมที่วชิราวุธ วิทยาลัย ,มัธยมต้นโรงเรียนปทุมคงคา ,มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แล้วต่อา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พ่อแม่ต้องการ แต่ด้วยใจรักการอ่าน จึงทำให้สอบปีสองไม่ผ่าน เลยถูกเนรเทศไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แบบปล่อยวัด แต่งงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งต่อมาเธอได้เป็นอาจารย์อยู่ จุฬาฯ เพราะไปปรึกษาอยู่เป็นประจำ เวลาติดขัดเรื่องศัพย์แสงต่าง ๆ

มีผลงานเขียนอยู่ 10 เล่ม ซึ่งเป็นที่นิยม และพิมพ์ซ้ำหลายสิบครั้ง

1. อเล็กซานเดอร์ บอทท์ส นักการค้าผู้สามารถมาแต่กำเนิด (The Best of Botts by William Hazlett Upson)

2. แผ่นดินนี้เราจอง (Pioneer, Go Home! By Richard Powell)

3. หลายรักของโดบี้ (The Many Loves of Dobie Gillis by Max Shulman)

4. เสรีภาพเจ้ากรรม (A Feast of Freedom by Leonard Wibberley)

5. ลูกผู้ชาย (The Philadelphian by Richard Powell) ซึ่งเล่มนี้ลูกน้องใกล้ชิดคนหนึ่งเล่าว่าเป็นงานที่คุณเทศภักดิ์ ตั้งใจทำที่สุด จนคล้ายกับว่าเป็นงานเขียนชีวิตของตนเองเลย

6. ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค (Don Quixote U.S.A. by Richard Powell)

7. นายอำเภอดำ (Blazing Saddles by Ted Richards)

8. น้ำวน (Shark River by Richard Powell)

9. ชายชาติทหาร (The Soldier by Richard Powell)

10. พระจันทร์กระดาษ (Paper Moon by Joe David Brown

มีผลงานเขียนอยู่ 10 เล่ม

หนังสือชุดนี้ราคาปกไม่ถึง 500 แต่ตอนนี้ประมาณ 5000 บาท แต่ผมไม่ขายนะเพราะมีชุดเดียว


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ในราชวงศ์จักรีที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัด เทียบชั้นได้กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรัชกาลปัจจุบัน ก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นพระอนุชาของพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 พระองค์ท่านไต่เต้าด้วยผลงานการศึกษา และปฏิบัติ จากพระชั้นผู้น้อย จนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 10 ของกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่2 สิงหาคม 2464 ในวัดบวรวิหาร 2 สิงหาคม 2514 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ครบรอบปีที่ 50 แห่งการสิ้นพระชนม์ของท่าน ในการนี้ได้มีจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 15 เล่ม เพื่อแสดงผลงานของพระองค์ท่าน หนังสือเหล่านี้เป็นที่แสวงหา จากหนอนหนังสือ ทั้งหลาย โดยเฉพาะเล่มสุดท้าย ชื่อว่าประมวลพระรูป ซึ่งดูเหมือนจะเป็นของแถมของหนังสือทั้งชุด แต่ปรากฏว่า มีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีการพิมพ์เพิ่ม ขึ้นมาหลายครั้ง แต่ เล่มที่พิมพ์ครั้งแรกนั้น เป็นเล่มที่มีผู้ต้องการมากที่สุด หนังสือชุดแรก 15 เล่ม มีการซื้อขายในตลาดหนังสือเก่าสูงถึง 30000 บาท

1 ธรรมคดี

2 วรรณนาพระสูตร

3 พระธรรมเทศนา

4 ศราทธพรตเทศนา

5 การศึกษา

6 การคณะสงฆ์

7 ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

8 ศาสนาคดี

9 พระนิพนธ์ต่างเรื่อง

10 ลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการศึกษา

11 พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์

12 คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ

13 พระมหาสมณวินิจฉัย

14 พระประวัติ

15 ประมวลพระรูป

กลับไปหน้าแรก