โรงแรม ดวงกมล แม่สอด เป็นโรงแรมหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสะสมหนังสือดีมีค่า เนื่องจากเจ้าเป็นบุคคลในวงการหนังสือ ลูกค้าของโรงแรมสามารถยืมอ่านได้หรือสนใจก็เจรจาซื้อขายกันได้ แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หนังสือดีหลายสิบเล่มถูกยืมแล้วไม่คืน หนังสือก็หาย ลูกค้าก็หายตามไปด้วย ซึ่งทำให้การให้ยืมในปัจจุบันมักจะถูกปฏิเสธ โดยจะขอร้องให้ซื้อไปก่อนแล้วค่อยเอามาขายคืนทีหลัง แต่หลาย ๆ เล่มก็ถูกปฏิเสธที่จะขาย...เพราะหาไม่ได้อีกแล้ว

Table hiorizontal alignment

รหัส ชื่อหนงสือ ข้อมูลประกอบ ราคาปัจจุบัน
sk1001 ศิลปะลพบุรีและทวารวาดีในประเทศไทย--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 150-135
sk1002 ศิลปะล้านช้าง--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ หมด
sk1003 พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 1750-1575
sk1004 พระพุทธรูปศรีลังกา--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ หมด
sk1005 Lopburi and Thavaravadi sculptures in Thailand--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 3500-3240
sk1006 LAOS BUDDHA--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ หมด
sk1007 MYANMAR BUDDHA--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 3300-3000
sk1008 พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 6480-7200
sk1009 ศิลปะสุโขทัย--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ หมด
sk1010 พระพุทธรูปศิลปะพม่า--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 200-180
sk1011 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยกับปราสาทพระวิหาร--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 100-90
sk1012 คัมภีร์มหาาวงศ์กับศิลปะทางศาสนาพุทธของศรีลังกา--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 98-89
sk1013 กำเนิดพระฤษี--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 160-144
sk1014 กวนซิอิมผ่อสัก--สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 250-225
1001 พระมหาชนกเล่มใหญ่ สำนักพระราชวัง 8000
1002 นำชมกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร 1000
1003 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี 1500
1004 พระที่นั่งวิมานเมฆ สำนักราชวัง 600
1005 ไดอารี่พระเทพ สำนักราชวัง 500
1006 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หอวชิราวุธนุสรณ์ 1000
1007 พระบรมรูปทรงม้า พลาดิศัย 600
1008 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ 1000
1009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชบัณฑิตสถาน 800
1010 โครงการหลวง โครงการหลวง 800
1011 ประมวลภาพพระราชกรณียกิจปี 1969 สำนักราชวัง 500
1012 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร มูลนิธิไทยวัฒนา 700
1013 พระชาชวิจารณ์รัชกาลที่ 5 เรื่อง งานศพหม่อมเจ้านิกรเทวัฒ 500
จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
1014 แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล งานศพนายแพทย์ ม.ร.ว.อุดมพร 500
1015 การเสด็จเยือนสวิสและออสเตรีย สำนักราชวัง 500
1016 ย่ำแดนมังกร สมเด็จพระเทพ 800
1017 สมเด็จพระบรม-พระองค์เจ้าโสมสวลี สำนักราชวัง 1500
1018 เสด็จเยือน 14 ประเทศ ดอกหญ้า 250
1019 สยามในความทรงจำ ธนบรรณ 280
1020 จดหมายราวันของรัชกาลที่5เสด็จชวา ธนบรรณ 199
1021 สองพระมหาราชนักพัฒนา กระทรวงศึกษา 250
1022 ตามรอยพระยุคลบาท ก.พ. 250
1023 องค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่ายศิลปไทย กรมศิลปากร 150
1024 น้ำศักดิ์สิทธิ์ กระทรวงมหาดไทย 300
1025 สมเด็จพระเทพฯกับการอนุรักษ์มรดกไทย ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย 300
1026 สมเด็จพระนารายณ์และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กรมศิลปากร 300
1027 เล่าเรื่องเกร็ด 7 แผ่นดิน บันทึกสยาม 120
1028 ภาพสยามยุคโรแมนติค บันทึกสยาม 99
1029 เล่าเรื่องเมืองสยาม บันทึกสยาม 120
1030 นางอันเป็นที่รักของกษัตริย์ศิลปิน บันทึกสยาม 99
1031 รักแรก ร.5 เฮฮาประพาสต้น บันทึกสยาม 99
1032 เสด็จพ่อทรงพระสรวล บันทึกสยาม 99
1033 เราทั้งผองอักษรา เทวาลัย ต่วย ตูน 150
1034 สมเด็จพระนางเจ้าฯกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย 600
1035 จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี 500
1036 72 ปี แก้วขวัญ วัชโรทัย ครอบครัว 500
1039 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา สำนักนายกรัฐมนตรี 300
1040 วปรอ.4010 คณะรุ่น 500
1041 หนังสือจดหมายเหตุ สำนักราชวัง 3000
1042 ที่นี่ประเทศไทย สื่อมวลชนธุรกิจ 300
1043 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนา คณะกรรมการ 600
1044 ประวัติธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 200
1045 พระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี 1000
1046 ตู้ลายทอง กรมศิลปากร 800
1047 VIMANKEK สำนักพระราชวัง 500
1048 พระมหาราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ธรรมสภา 600
1049 เสด็จพระราชดำเนินเปิดสพานมิตรภาพไทย-ลาว สำนักพระราชวัง 2000
1050 รู้ รัก สามัคคี คณะกรรมการ 5 ธันวา 500
1051 กวีเทิดพระเกียรติใท้ ภูมิพล คณะกรรมการ 1000
1052 กาญจนาภิเษก คณะกรรมการ 200
1053 กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 300
1054 จอมทัพไทยและเอกลักษณ์การทหารของแผ่นดิน คณะกรรมการ 200
1055 กรณีสวรรคต ประพัฒน์ ตรีณรงค์ 200
1056 ประมวงพระราชดำรัส ปี 2538 สำนักพระราชวัง 500
1057 ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย หอสมุดแห่งชาติ 200
1058 ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ สมเด็จพระเทพ 500
1059 เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ เกื้อ นคร 300
1060 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วารี อัมไพรวรรณ 65
1061 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วารี อัมไพรวรรณ 65
1062 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วารี อัมไพรวรรณ 65
1063 มหาราชนักพัฒนากับพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วิไล ประสบสุข 50
1064 ตะวันส่องหล้า สุวิชา 999
1065 สมเด็จพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม พลาดิศัย 490
1066 เล่าเรื่องเมืองสยาม พลาดิศัย 490
1067 เพื่อนเที่ยว พลาดิศัย 490
1068 ร. 5 เที่ยวเมืองนอก พลาดิศัย 490
1069 ประมวลภาพเฉลิมพระชนมพรรณา 5 รอบ คณะกรรมการ 300
1070 KING BHUMIBOL VISIT U.S.A. กระทรวงต่างประเทศ 400
1071 พระบรมราชะทระทรรศนีย์ของรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษา 300
1072 เอกกษัตริย์อัจฉริยะ ทบวงมหาวิทยาลัย 600
1073 คุณหญิงแพทย์โกศล-คนสำคัญกาชาดสยาม งานศพ 600
1074 ม.ร.ว.วิจิตรโฉม--ท่านแม่สามีอภัสรา งานศพ 600
1075 19 ก.ย.40 ฮ.ตามเสด็จตกเสียชีวิตทั้งลำ งานศพ 1200
1076 พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง--หลานรัก ร.5 งานศพ 300
1077 พระนางเจ้าสุวัทนา-หม่อมในรัชกาลที่ 6 งานศพ 800
1078 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์เล่ม 1 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 10000
1079 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์เล่ม 2 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1080 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์เล่ม 3 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1081 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์เล่ม 4 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1082 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์เล่ม 5 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1083 งานบำเพ็ญพระบรมศพพระศรีนครินทร์ เล่ม 1 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1084 งานบำเพ็ญพระบรมศพพระศรีนครินทร์ เล่ม 2 สำนักพระราชวัง--ชุด 7 เล่ม 0
1085.13 พระราชกรณียกิจ2513 สำนักพระราชวัง 500
1085.14 พระราชกรณียกิจ 2514 สำนักพระราชวัง 500
1085.15 พระราชกรณียกิจ 2515 สำนักพระราชวัง 500
1085.17 พระราชกรณียกิจ 2517 สำนักพระราชวัง 500
1085.18 พระราชกรณียกิจ 2518 สำนักพระราชวัง 500
1085.22 พระราชกรณียกิจ 2522 สำนักพระราชวัง 500
1085.25 พระราชกรณียกิจ 2525 สำนักพระราชวัง 500
1085.26 พระราชกรณียกิจ 2526 สำนักพระราชวัง 500
1085.27 พระราชกรณียกิจ 2527 สำนักพระราชวัง 500
1085.28 พระราชกรณียกิจ 2528 สำนักพระราชวัง 500
1085.3 พระราชกรณียกิจ 2530 สำนักพระราชวัง 500
1085.31 พระราชกรณียกิจ 2531 สำนักพระราชวัง 500
1085.32 พระราชกรณียกิจ 2532 สำนักพระราชวัง 500
1085.33 พระราชกรณียกิจ 2533 สำนักพระราชวัง 500
1085.35 พระราชกรณียกิจ 2535 สำนักพระราชวัง 500
1085.36 พระราชกรณียกิจ 2536 สำนักพระราชวัง 500
1085.37 พระราชกรณียกิจ 2537 สำนักพระราชวัง 500
1086 x y z
1087 x y z
1088 x y z
1089 x y z
1090 x y z
1091 x y z
1092 x y z
1093 x y z
1094 x y z
1095 x y z
1096 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 20 (50 พรรษา) สำนักพระราชวัง 100
1097 สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 500
1098 พระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์กับประชาชน คณะกรรมการ 200 ปี กทม. 1000
1099 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับมูลนิธิศิลปาชีพ กองศิลปาชีพ 300
1100 หม่อมเจ้าดวงทิพโชติ์แจ้งหล้า อาภากร งานศพ 300
1101 พระราชพิธีสิบสองเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 300
1102 เจ้านายพระชันษายืน กรมพระยาดำรง 150
1103 พระนารายน์สิบปาง พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 350
1104 พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงพนวช สำนักราชเลขา 500
1105 พระบรมราชาภิเษก สัปดมราชมหาจักรีวศ์ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 1200
1106 ติโต รัชกาลที่ 9 500
1107 ร.9 เยือนรุโรป สกุลไทย 1200
1108 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 84 พรรษา 1000
1109 กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ม.ร.ว.พันธ์ทิพย์ บริพัตร 500
1110 พระบรมราชจักรวงศ์ ม.ร.ว.ตาบทิพย์ จามรมาน 1000
1111 ท่องยุทธจักรเคมี ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 1000
1112 ราชสำนักสยาม สำนักพิมพ์สยาม 1000
1113 รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง 100
1114 พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กลุ่มนักข่าวหญิง 100
1115 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสรีรัฐ 1000
1116 ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี กระทรวงศึกษา 1000
1117 ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท สมเด็จพระเทพ 400
1118 พงศาวดารเหนือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศฯ 100
1119 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ รัชกาลที่ 9 800
1120 23 ปี จิตรกรรมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2500
1121 ฟื้นความหลังไทย-อเมริกา USIS 2000
1122 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ นิธิ 200
1123 พระราชกรณียกิจพระเทพ เล่ม 1 กรมศิลปากร 500
1124 คีตราชัน สำนักพระราชวัง 500
1125 เรือพระราชพิธี กรมศิลปากร 500
1126 สมเด็จพระเทพฯเยือนจีน สยามสปอรต์ 400
1127 พระพิฆเนศวร์ กรมศิลปากร 500
1301 เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง มูลนิธิสมเด็จพระเทพ\ 200
1302 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กุณฑล นัดดา 200
1303 อุปลมณี หลวงพ่อชา\ปกแข็ง581หน้า 1000
1304 อสีติสังวัจฉรายูศมานุสรณ์ พุทธทาสภิกขุ 2449-2529 500
1305 พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ สำนักพระราชวัง 200
1306 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง ปกแข็ง ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี 500
1307 นายชิน โสภณพนิช งานพระราชทานเพลิงศพ 9/4/2531 1000
1308 60 ปีสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี-2535-ปกแข็ง 1000
1309 เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา 2503 สำนักพระราชวัง 1000
1310 นวมินทรมหาราชสดุดี ปกแข็ง สภาสัตรีแห่งชาติ 500
1311 วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 12 พ.ย.2544 500
1312 พระราชดำรัสและบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 771หน้า 1000
1313 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนนี ปกแข็งธนาคารออมสิน21ต.ค.2533 1000
1314 รัตนโกสินทร์ ริมเจ้าพระยา ปกแข็ง 2552 บรรณาธิกการ วีระพันธ์ ชินวัตร 1000
1315 อบับเสนธรรรม โปรดให้จัดพิมพ์โดยสมเด็จย่า 1000
1316 กองทัพไทย ปกแข็ง 145 หน้า พิมพ์เมือ 2551 1000
1317 พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดที่ทำการศาลปกครอง ปกแข็ง 200 หน้าสี่สี พิมพ์เมือ 2551 1000
1318 เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย 2507 สำนักราชวัง 2548 500
1319 ไทย-ฟิลิปปินส์ สายสัมพันธ์นิงรันดร ระลึก60ปีสายสัมพันธ์ 2009-ปกแข็ง160หน้า 1000
1320 ประชุมเอเปคกรุงเทพฯ2546 ปกแข็งสี่สี102หน้า 500
1321 สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ เอนก นาวิกมูล 2536--252หน้า 800
1322 ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ณเมืองโลซานน์ ปกแข็งสี่สี 65หน้า2553 600
1323 สราญรมย์พิเศษสิงหาคม2542 ในหลวงครบหกรอบ-กระทรวงต่างประเทศ 250หน้า 600
1324 CONCEPTS AND THEORIES OF THE KING ON DEVELOPMENT โครงการพระราชดำริ ของในหลวง295หน้าสี่สี -1997 1000
1325 A.I.T GOLD MEDAL TO THE KING BHUMIBOL AIT ถวายเหรียญทองในหลวงปกแข็งสี่สี 700
1326 FROM ROYAL INITIATIVES 60 YEARS ในหลวงครองราช60ปี-ภาษาอังกฤษปกแข็งสี่สี 310หน้า 900
1327 แบบอย่างการจัดภูมิทัศนัศาสนาสถาน กรมโยธาธิการ ปกแข็งสี่สี 145หน้า 600
1328 APEC IN THAILAND 2003 ปกแข็งสี่สี 244หน้า 1000
1329 KING BHUMIPOL THAILAND'S GUIDE 1996 BANGKOK POST สี่สี ปกแข็ง ๒๐๐ หน้า 1000