นิยายตะวันตก เป็นที่นิยมของนักอ่านทั่วโลก เมืองหนังสือมีฉบับภาษาอังกฤษ ของ หลุยห์ ลามู และ Max Brand เกือบครบทุกรายการ เล่มที่เราไม่มียินดีรับซื้อ

Table hiorizontal alignment

LOUIS L'amour

รายการที่ ชื่อเรื่อง รหัส ราคา
1 Bendigo Shafter 1073 1073 150
2 BEYOND THE GREAT SNOW MOUNTAIN1020 1020 150
3 Borden Chantry 1068 1068 150
4 Bowdrie 1083 1083 150
5 Bowdrie's law 1091 1091 150
6 Brionne 1042 1042 150
7 Buckskin Run1080 1080 150
8 Callaghen 1052 1052 150
9 Catlow 1026 1026 150
10 Chancy 1041 1041 150
11 Comstock Lode 1078 1078 150
12 Conagher 1045 1045 150
13 Crossfire Trail 1004 1004 150
14 Dark Canyon 1027 1027 150
15 Down the Long Hills 1040 1040 150
16 Dutchman's Flatt 1094 1094 150
17 Education of a Wandering Man 1079 1079 150
18 End of the Drive1024 1024 150
19 Fair Blows the Wind 1070 1070 150
20 Fallon 1025 1025 150
21 Flint 1018 1018 150
22 GALLOWAY1100 1100 150
23 Guns of the Timberlands 1006 1006 150
24 Hanging Woman Creek 1029 1029 150
25 Heller With a Gun 1007 1007 150
26 High Lonesome 1022 1022 150
27 Jubal Sackett (A Sackett Novel)1092 1092 150
28 Kid Rodelo 1035 1035 150
29 Kilkenny 1005 1005 150
30 Killoe 1021 1021 150
31 Kilrone 1037 1037 150
32 KIOWA TRAIL1075 1075 150
33 Lando (Asackett Novel)1023 1023 150
34 Last of the Breed 1096 1096 150
35 Last Stand at Papago Wells 1012 1012 150
36 Law of the Desert Born 1087 1087 150
37 Lonely on the Mountain (A Sackett Novel 1077 1077 150
38 Long Ride Home 1105 1105 150
39 Lonigan 1103 1103 150
40 Matagorda 1039 1039 150
41 Mojave Crossing (A Sackett Novel)1028 1028 150
42 Mustang man (A Sackett Novel)1036 1036 150
43 Night Over the Solomons 1099 1099 150
44 North to the Rails 1049 1049 150
45 Over on the Dry Side 1063 1063 150
46 Passin' Through 1093 1093 150
47 Radigan 1014 1014 150
48 Reilly's Luck 1048 1048 150
49 Ride the Dark trail (A Sackett Novel)1053 1053 150
50 Ride the River (A Sackett Novel)1085 1085 150
51 Riding for the Brand 1095 1095 150
52 Rivers West 1061 1061 150
53 Sackett (A Sackett Novel)1019 1019 150
54 Sackett's Land (a Sackett Novel)1060 1060 150
55 Showdown at Yellow Butte 1002 1002 150
56 Silver Canyon 1010 1010 150
57 Sitka 1011 1011 150
58 Son of a Wanted Man 1088 1088 150
59 Taggart 1016 1016 150
60 The Broken Gun 1034 1034 150
61 The Burning Hills 1009 1009 150
62 The Californios 1059 1059 150
63 The Cherokee Trail 1081 1081 150
64 The day Breakers (a Sackett Novel)1017 1017 150
65 The Empty Land 1043 1043 150
66 The Ferguson Rifle 1055 1055 150
67 The First Fast Draw1015 1015 150
68 The Haunted Mesa 1101 1101 150
69 The High Graders 1031 1031 150
70 The Hills of Homicide 1086 1086 150
71 The Iron Marshal1072 1072 150
72 The Key-Lock Man1033 1033 150
73 The lonely men (A Sackett Novel)1044 1044 150
74 The Lonesome Gods 1084 1084 150
75 The Man Called Noon 1046 1046 150
76 The Man From Skibbereen 1056 1056 150
77 The Man From the Broken Hills 1062 1062 150
78 The Mountain Valley War 1069 1069 150
79 The Outlaws of Mesquite 1047 1047 150
80 The Proving Trail1071 1071 150
81 The Quick and the Dead 1057 1057 150
82 The Rider of Lost Creek 1064 1064 150
83 The Riders of High Rock 1038 1038 150
84 The Riders of the Ruby Hills 1097 1097 150
85 The Rustlers of West Fork (Ahopalong Cassidy Novel)1058 1058 150
86 The Sackett Brand ( A Sackett Novel)1032 1032 150
87 The Shadow Riders 1082 1082 150
88 THE SKY-LINERS1030 1030 150
89 The Strong Shall Live 1074 1074 150
90 The Tall Stranger 1013 1013 150
91 The Trail to Crazy Man 1098 1098 150
92 The Walking Drum 1089 1089 150
93 The Warrior's Path (A Sackett Novel)1076 1076 150
94 To Tame a Land 1008 1008 150
95 TO THE FAR BLUE MOUNTAINS-1090 1090 150
96 Trail to Seven Pines (A Hopalong Cassidy Novel)1067 1067 150
97 Treasure Mountain (A sackett Novel)1054 1054 150
98 Tucker 1051 1051 150
99 Under the Sweetwater Rim 1050 1050 150
100 Utah Blaine 1003 1003 150
101 WESTWARD THE TIDE--104 1104 150
102 WITH HESE HANDS--1065 1065 150
103 YONDERING--1066 1066 150
104 HIS LIFE AND TYRAILS 0 150

MAX BRAND

1 BATTLE'S END THE THREE CROSSES 200
2 BLOOD ON THE TRAIL 200 **
3 BORDER KID 200
4 BULL HUNTER 200
5 DESTRY RIDES AGAIN 200 **
6 DEVIL HORSE 200
7 DR. KILDARE'S SEARCH 200
8 DR. KILDARE'S TRIAL 200
9 FIRE BRAIN 200
10 FLAMING IRONS 200
11 FREE RANGE LANNING 200
12 FUGITIVES' FIRE 200
13 GHEYENNE GOLD 200
14 GHOST RIDER 200
15 GUNFIGHTER'S RETURN 200
16 GUNMAN'S RECKONING 200
17 HAPPY JACK 200
18 MAN FROM SAVAGE CREEK 200
19 MARBLEFACE 200 ***
20 MOUNTAIN RIDERS 200
21 ON THE TRAIL OF FOUR 200 **
22 OUTLAWS ALL 200
23 PILLAR MOUNTAIN 200 **
24 RAWHIDE JUSTICE 200
25 RED DEVIL OF THE RANGE 200
26 RIDE THE WILD TRAIL 200
27 RIDER OF THE HIGH HILL 200 **
28 RIDERS OF THE PLAINS 200 **
29 SHOTGUN LAW 200
30 SILVERTIP'S CHASE 200
31 SILVERTIP'S ROUNDUP 200
32 SILVERTIP'S STRIKE 200
33 SILVERTIP'S TRAP 200
34 SINGLE JACK 200
35 SIX-GUN COUNTRY 200
36 SLOW JOE 200 ***
37 SPEEDY 200
38 STORM ON THE RANGE 200
39 THE BANDIT OF THE BLACK HILLS 200
40 THE BELLS OF SAN CARLOS 200 **
41 THE BORDER KID 200
42 THE DUDE 200
43 THE GENTLE DESPERADO 200
44 THE GENTLE GUNMAN 200
45 THE HAPPY VALLEY 200
46 THE LONG CHANCE 200
47 THE LONG CHASE 200
48 THE MAKING OF A GUNMAN 200
49 THE MAN FROM THE WILDERNESS 200 ***
50 THE MOUNTAIN FUGITIVE 200
51 THE MUSTANG HERDER 200 ****
52 THE NIGHTHAWK TRAIL 200
53 THE QUEST OF LEE GARRISON 200
54 THE RANGELAND AVENGER 200
55 THE RETURN OF THE RANCHER 200
56 THE REWARD 200
57 THE SEVEN OF DIAMONDS 200
58 THE SEVENTH MAN 200
59 THE SHERIFF RIDES 200
60 THE SONG OF THE WHIP 200
61 THE STRANGER 200
62 THE TRAP AT COMANCHE BEND 200
63 THE UNTAMED 200
64 THUNDER MOON 200
65 TRAIL PARTNERS 200
66 TROUBLE KID 200
67 TROUBLE TRAIL 200
68 TWENTY NOTCHES 200
69 VALLEY OF VANISHING MEN 200
70 VALLEY THIEVES 200
71 WAR PARTY 200
72 WAY OF THE LAWLESS 200