ที่ดินหน้าสนามฟุตบอล บ้านรังแร้ง บนถนนสมัครสรรพการ มีส่วนหนึ่งแบ่งเป็นแปลงละ ประมาณ 2 งาน เพื่อสร้างตึกแถวได้แปลงละ 10คูหา หน้ากว้างประมาณ 45 เมตรลึก 20 เมตร ด้านตึกถนนสมัครสรรพการมีสองแปลง แปลงละ หกล้านบาท ส่วนด้านในแปลงละ 4 ล้านบาท

บริเวณทางเข้าสนามบอล มีการแบ่งที่ดินสองข้้างทางออกเป็นด้านและ สี่แปลง แต่ละแปลงมีขนาดประมาณ2งาน เพื่อเพียงพอสำหรับสร้างถึงแถวแปลงละ 10คูหา ผู้สนใจ สามารถเจรจาเพื่อลงทุนสร้างตึกแถว ตามแต่จะเห็นสมควรได้

แปลงที่เสนอขายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด 24ไร่ โดยที่เหลือจะแบ่งขายเป็นแปลง แปลงละ6ไร่ ไร่ละหกล้าน

(คลิก-ขยายแผนผัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

< รายละเอียดโฉนด คลิกตามหมายเลข <ข้อมูลเพิ่มเติม สมบูรณ์ 081-7788877

F

จากวงเวียนใหญ่วิ่งเข้าถนนสายเอเซีย-เมย ไปยังแยกโรบินสันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า-ถนนแม่สอดพัฒนามุ่งสู่แยกเจ้าสัว ตรงไปแยกเสื่ยโอ(ภาส)เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมัครสามัคคี ไปหนึ่ง กม.จะเห็นสนามฟุตบอง ทางด้านขวามือ สนามฟุตบอลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกลุ่มดวงกมล