ช่อการะเกด สุชาติ สวัสศรี บรรณาธิการ เล่ม 1--1000 บาท เล่ม2-10 เล่มละ 200 เล่ม ==11-41 ราคา 150 เล่ม 42 หาค่อนข้างยาก 300 ทั้งนี้กรุณาสอบถามที่ somboondk@gmail.com ก่อนสั่งซื้อ เพื่อยืนยันราคา และการมีของ Table hiorizontal alignment

อันดับที่ ชื่อเล่ม
1** วันเวลาที่ผ่านเลย
2** ราคาแห่งชีวิต
3*** คลื่นหัวเดิ่ง
4* เพชรน้ำงาม
5หมด เดินข้ามคืน
6หมด ตื่นจากฝัน
7* คนพันธุ์ใหม่
8-250(หายาก) ไฟไม่ลามทุ่ง
9***** สบสังวาสสโมสร
๑๐**** นครน้ำเน่า
๑๑*** รากเหง้าเผด็จการ
๑๒*** รัฐบานฉ่ำ
๑๓*** ก้านต่อดอก
๑๔*** รากต่อใบ
15*** ใจต่อใจ
๑๖*** ไฟต่อช่อ
๑๗*** โลกานุวัตร
๑๘*** โภคานุวัตร
๑๙*** โรคานุวัตร
๒๐*** โกรธานุวัตร
๒๑*** ดินน้ำลมไฟ
๒๒*** รักโลภโกรธหลง
23 เกิดแก่เจ็บตาย
๒๔*** ดีงามจริงลวง
๒๕*** GOTHIC FICTION
๒๖*** นฤมิตร สอดศุข
๒๗*** ประเสริฐ จันดำ
๒๘*** อำนาจวรรณกรรม
๒๙*** มาร์คทเวน
๓๐*** เรื่องสั้นเข็ม
31*** ทอล์กโชว์ชุบชีวิตวรรณกรรม
๓๒*** เฒ่าทะเล
๓๓*** สุชาติพาลูกเมียเที่ยว
๓๔* เรื่องสั้น รางวัล โอ เฮ็นรี่
๓๕*** ๔๐ ปี โนเบล อัลแบร์ กามูส์
36--150อำนาจ 10ประการของเรื่องเล่า
37(หมด)-------
38--150มวยไทย
39--150นักอ่านรุ่นเยาว์
40--150เรื่องสั้นศึกษา
41--150วารีริน ในรั้วล้อม
42--300เฟรชคิลล์-300
43--300ประเลียน
44--300ความว่างของสุชาติ
45--300ขมซ่อนหวาน
46--300สบสังวาสสโมสร2
*47--300 ช่อการะเกด ฉบับโลกหนังสือ
* 48--300 อาลัย รงค์ วงษ์สวรรค์
49--300+ อำลา ภิญโญ ศรีจำลอง และประกาศ วัชราภรณ์
*50--300 รู้จักสุภา ศิริมานนท์
*51--300 **สบสังวาสสโมสร 3
52--300ศิลปินใหญ่
53--300100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์
** 54--300 จ่าง แต่ตั้ง

mail ถึงเมืองหนังสือsomboondk@gmail.com

กลับไปหน้าแรก