500นักเขียนสากล (ใช้ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เรียงตามอักษร กำหนดความนิยมด้วยจำนวนดาว

ѡ¹ءռŧҹͧ˹ѧҧ 1

มีคนไทยติดอยู่หนึ่งคน คือคุณสมเถา ลูกชายคุณป้าถ่ายเถา ไฮโซ ชื่อดังของเมืองไทยอยู่ในรายการที่ 1441

Table hiorizontal alignment

รหัส ชื่อนักเขียน
1001 *** Lynn Abbey
1002 *** Kobo Ab้
1003 *** Peter Ackroyd
1004 **** Douglas Adams
1005 **** Richard Adams
1006 *** Robert Adams
1007 *** Jerry Ahern
1008 **** Joan Aiken
1009 **** Brian Aldiss
1010 *** Lloyd Alexander
1011 **** Kingsley Amis
1012 *** Hans Christian Andersen
1013 *** Kevin J Anderson
1014 **** Poul Anderson
1015 **** V C Andrews
1016 ***** Virginia Andrews
1017 **** Piers Anthony
1018 *** Jeffrey Archer
1019 ***** Isaac Asimov
1020 **** Robert Asprin
1021 *** A A Attanasio
1022 *** Amelia Atwater-Rhodes
1023 **** Margaret Atwood
1024 *** Jean Marie Auel
1025 *** Richard Bach
1026 **** J G Ballard
1027 **** Iain Banks
1028 *** Lynne Reid Banks
1029 **** Clive Barker
1030 *** J M Barrie
1031 *** L Frank Baum
1032 *** Stephen Baxter
1033 *** Greg Bear
1034 *** M C Beaton
1035 **** John Bellairs
1036 **** Peter Benchley
1037 ***** Stephen Vincent Ben้t
1038 *** Gregory Benford
1039 *** Alfred Bester
1040 *** Ambrose Bierce
1041 *** Veronica Black
1042 *** William Peter Blatty
1043 *** Robert Bloch
1044 *** Francesca Lia Block
1045 **** Enid Blyton
1046 **** Jorge Luis Borges
1047 *** Pierre Boulle
1048 *** Ben Bova
1049 **** Elizabeth Bowen
1050 ***** Ray Bradbury
1051 **** Marion Zimmer Bradley
1052 *** Lilian Jackson Braun
1053 *** David Brin
1054 *** Poppy Z Brite
1055 **** Terry Brooks
1056 *** Dale Brown
1057 **** Dan Brown
1058 *** Fredric Brown
1059 *** Rita Mae Brown
1060 *** Sandra Brown
1061 *** John Brunner
1062 *** Steven Brust
1063 **** Lois McMaster Bujold
1064 *** Chris Bunch
1065 *** Eve Bunting
1066 *** Anthony Burgess
1067 **** Edgar Rice Burroughs
1068 *** William S Burroughs
1069 *** Dino Buzzati
1070 *** Meg Cabot
1071 *** Taylor Caldwell
1072 *** Italo Calvino
1073 *** Ramsey Campbell
1074 *** Truman Capote
1075 ***** Orson Scott Card
1076 *** Isobelle Carmody
1077 *** Lewis Carroll
1078 ***** Angela Carter
1079 *** Lin Carter
1080 ****Raymond Carver
1081 *** Jack L Chalker
1082 *** James Hadley Chase
1083 *** Anton Chekhov
1084 **** C J Cherryh
1085 *** Lee Child
1086 ***** Agatha Christie
1087 **** John Christopher
1088 ***** Tom Clancy
1089 *** Carol Higgins Clark
1090 ***** Mary Higgins Clark
1091 ***** Arthur C Clarke
1092 *** Harlan Coben
1093 **** Martina Cole
1094 *** Eoin Colfer
1095 **** John Collier
1096 *** Max Allan Collins
1097 *** Nancy A Collins
1098 *** Michael Connelly
1099 **** Joseph Conrad
1100 *** Glen Cook
1101 **** Robin Cook
1102 *** Catherine Cookson
1103 ***** Caroline B Cooney
1104 *** Stephen Coonts
1105 *** Jilly Cooper
1106 *** Susan Cooper
1107 *** Robert Cormier
1108 **** Bernard Cornwell
1109 **** Patricia Cornwell
1110 ***** Julio Cortแzar
1111 *** Catherine Coulter
1112 *** Bruce Coville
1113 *** John Creasey
1114 *** Gary Crew
1115 **** Michael Crichton
1116 *** Aleister Crowley
1117 *** John Crowley
1118 ***** Roald Dahl
1119 *** Peter David
1120 *** Robertson Davies
1121 *** Pedro Antonio de
1122 *** Charles de Lint
1123 ***** Guy de Maupassant
1124 *** Jeffery Deaver
1125 *** Len Deighton
1126 *** Walter de la Mare
1127 *** Samuel R Delany
1128 *** Nelson DeMille
1129 *** Jude Deveraux
1130 **** Philip K Dick
1131 ***** Charles Dickens
1132 *** Charles Dickinson
1133 *** Peter Dickinson
1134 **** Gordon R Dickson
1135 *** William C Dietz
1136 *** Franklin W Dixon
1137 **** E L Doctorow
1138 *** Paul Doherty
1139 **** Stephen Donaldson
1140 **** Sir Arthur Conan Doyle
1141 *** David Drake
1142 *** Diane Duane
1143 **** Alexandre Dumas
1144 ***** Daphne Du Maurier
1145 **** Lois Duncan
1146 *** Katherine Dunn
1147 *** Lord Dunsany
1148 EEEEEEEEE
1149 *** Edward Eager
1150 ***** David Eddings
1151 *** Bret Easton Ellis
1152 *** Harlan Ellison
1153 *** Michael Ende
1154 **** Garth Ennis
1155 *** Steven Erikson
1156 **** Barbara Erskine
1157 *** Laura Esquivel
1158 **** Janet Evanovich
1159 **** Lynne Ewing
1160 FFFFFFFFFFF
1161 *** Nancy Farmer
1162 **** Philip Jos้ Farmer
1163 *** William Faulkner
1164 *** Christine Feehan
1165 ***** Raymond E Feist
1166 *** Anne Fine
1167 **** Jack Finney
1168 *** Ian Fleming
1169 **** Vince Flynn
1170 *** Ken Follett
1171 *** C S Forester
1172 **** E M Forster
1173 *** Frederick Forsyth
1174 **** Alan Dean Foster
1175 *** John Fowles
1176 *** Dick Francis
1177 *** Carlos Fuentes
1178 *** Cornelia Funke
1179 *** Maggie Furey
1180 **** Diana Gabaldon
1181 **** Neil Gaiman
1182 **** Paul Gallico
1183 ***** Gabriel Garca Mrquez
1184 *** Alan Garner
1185 *** Julie Garwood
1186 *** Pauline Gedge
1187 **** David Gemmell
1188 *** Elizabeth George
1189 **** Tess Gerritsen
1190 *** William Gibson
1191 *** Charlotte Perkins Gilman
1192 *** Robert Goddard
1193 *** Nikolai Gogol
1194 **** William Golding
1195 **** William Goldman
1196 ***** Terry Goodkind
1197 *** Elizabeth Goudge
1198 *** Sue Grafton
1199 *** Simon R Green
1200 ***** Graham Greene
1201 *** Ed Greenwood
1202 *** Philippa Gregory
1203 *** W E B Griffin
1204 **** John Grisham
1205 *** Winston Groom
1206 *** Gary Gygax
1207 ***** Margaret Peterson Haddix
1208 **** H Rider Haggard
1209 **** Arthur Hailey
1210 ***** Laurell K Hamilton
1211 **** Peter F Hamilton
1212 **** Daniel Handler
1213 *** Charlaine Harris
1214 **** Thomas Harris
1215 **** Harry Harrison
1216 **** L P Hartley
1217 *** Sven Hassel
1218 **** Nathaniel Hawthorne
1219 **** Robert Heinlein
1220 **** Ernest Hemingway
1221 *** O. Henry
1222 **** Frank Herbert
1223 **** James Herbert
1224 *** Tracy Hickman
1225 **** Jack Higgins
1226 *** Reginald Hill
1227 **** Susan Hill
1228 *** James Hilton
1229 *** Tami Hoag
1230 **** Robin Hobb
1231 *** Diane Hoh
1232 *** Nancy Holder
1233 ***** Anthony Horowitz
1234 *** William Horwood
1235 **** Linda Howard
1236 **** Robert E Howard
1237 *** L Ron Hubbard
1238 **** Tanya Huff
1239 *** Monica Hughes
1240 *** Evan Hunter
1241 *** Stephen Hunter
1242 *** Shaun Hutson
1243 **** Aldous Huxley
1244 **** Eva Ibbotson
1245 *** Conn Iggulden
1246 *** Hammond Innes
1247 *** Washington Irving
1248 ***** Shirley Jackson
1249 ***** W W Jacobs
1250 **** Christian Jacq
1251 **** Brian Jacques
1252 *** John Jakes
1253 **** Henry James
1254 *** P D James
1255 *** Iris Johansen
1256 **** William W Johnstone
1257 *** J V Jones
1258 ***** Robert Jordan
1259 **** Franz Kafka
1260 *** Marilyn Kaye
1261 *** Peg Kehret
1262 *** Victor Kelleher
1263 *** Faye Kellerman
1264 *** Jonathan Kellerman
1265 **** Patricia Kennealy-Morrison
1266 *** Sherrilyn Kenyon
1267 *** Katharine Kerr
1268 *** Daniel Keyes
1269 ***** Stephen King
1270 **** Tabitha King
1271 **** Dick King-Smith
1272 **** Sophie Kinsella
1273 *** W P Kinsella
1274 **** Rudyard Kipling
1275 ***** Dean Koontz
1276 *** Jerzy Kosinski
1277 *** William Kotzwinkle
1278 *** Katherine Kurtz
1279 *** Madeleine L'Engle
1280 **** Mercedes Lackey
1281 *** Joe R Lansdale
1282 **** Richard Laymon
1283 **** Ursula K Le Guin
1284 **** Tanith Lee
1285 *** J Sheridan Le Fanu
1286 *** Fritz Leiber
1287 *** Elmore Leonard
1288 **** Gaston Leroux
1289 *** Doris Lessing
1290 ***** Ira Levin
1291 *** Beverly Lewis
1292 **** C S Lewis
1293 **** Johanna Lindsey
1294 *** Bentley Little
1295 *** Penelope Lively
1296 *** Jack London
1297 *** Jeff Long
1298 **** H P Lovecraft
1299 *** Elizabeth Lowell
1300 *** George Lucas
1301 **** Robert Ludlum
1302 *** Brian Lumley
1303 **** Eric Van Lustbader
1304 **** Ed McBain
1305 ***** Anne McCaffrey
1306 *** Robert R McCammon
1307 *** Colleen McCullough
1308 *** John D MacDonald
1309 *** Ian McEwan
1310 *** Todd McFarlane
1311 *** Patrick McGrath
1312 *** Patricia A McKillip
1313 *** Robin McKinley
1314 **** Alistair MacLean
1315 **** Andy McNab
1316 *** Judith McNaught
1317 ***** Bernard Malamud
1318 *** Valerio Massimo Manfredi
1319 *** Jill Mansell
1320 **** Katherine Mansfield
1321 ***** George R R Martin
1322 *** John Masefield
1323 *** Graham Masterton
1324 **** Richard Matheson
1325 **** Julian May
1326 *** Gustav Meyrink
1327 *** China Mi้ville
1328 *** A A Milne
1329 *** L E Modesitt, Jr
1330 *** Elizabeth Moon
1331 **** Michael Moorcock
1332 *** Alan Moore
1333 ***** Michael Morpurgo
1334 *** David Morrell
1335 *** John Mortimer
1336 *** Iris Murdoch
1337 *** Andrew Neiderman
1338 *** Edith Nesbit
1339 **** Jenny Nimmo
1340 **** Larry Niven
1341 **** Garth Nix
1342 **** Joan Lowery Nixon
1343 *** John Norman
1344 **** Andre Norton
1345 *** Mary Norton
1346 *** Patrick O'Brian
1347 ***** Joyce Carol Oates
1348 ***** Flannery O'Connor
1349 *** Mel Odom
1350 *** Janette Oke
1351 *** Oliver Onions
1352 *** George Orwell
1353 **** Christopher Paolini
1354 *** Robert B Parker
1355 **** Francine Pascal
1356 ***** James Patterson
1357 *** Gary Paulsen
1358 *** Mervyn Peake
1359 *** Anne Perry
1360 **** S D Perry
1361 *** Steve Perry
1362 *** Elizabeth Peters
1363 *** Ralph Peters
1364 *** Meredith Ann Pierce
1365 **** Tamora Pierce
1366 ***** Christopher Pike
1367 *** Jean Plaidy
1368 ***** Edgar Allan Poe
1369 **** Frederik Pohl
1370 *** Jerry Pournelle
1371 *** John Cowper Powys
1372 ***** Terry Pratchett
1373 *** J B Priestley
1374 **** Philip Pullman
1375 *** Amanda Quick
1376 *** Horacio Quiroga
1377 *** Lobsang Rampa
1378 *** Ian Rankin
1379 *** Melanie Rawn
1380 *** Kathy Reichs
1381 **** Ruth Rendell
1382 *** Mike Resnick
1383 *** Alastair Reynolds
1384 ***** Anne Rice
1385 *** Christopher Rice
1386 *** John Ringo
1387 **** J D Robb
1388 *** Harold Robbins
1389 **** Nora Roberts
1390 *** Kim Stanley Robinson
1391 **** Emily Rodda
1392 *** Theodore Roszak
1393 ***** J K Rowling
1394 *** Salman Rushdie
1395 **** Chris Ryan
1396 *** Fred Saberhagen
1397 *** Barry Sadler
1398 **** Saki
1399 ***** R A Salvatore
1400 **** John Sandford
1401 *** John Saul
1402 *** Dorothy L Sayers
1403 *** Simon Scarrow
1404 *** Sir Walter Scott
1405 *** Darren Shan
1406 **** Tom Sharpe
1407 *** Robert Sheckley
1408 *** Charles Sheffield
1409 *** Sidney Sheldon
1410 *** Mary Shelley
1411 *** Nevil Shute
1412 **** Robert Silverberg
1413 *** Clifford D Simak
1414 **** Dan Simmons
1415 **** Isaac Bashevis Singer
1416 *** Michael Slade
1417 *** Karin Slaughter
1418 **** William Sleator
1419 **** Alexander McCall Smith
1420 *** E E 'doc' Smith
1421 *** Guy N Smith
1422 *** Lisa Jane Smith
1423 **** Wilbur Smith
1424 **** Lemony Snicket
1425 *** Zilpha Keatley Snyder
1426 *** Muriel Spark
1427 *** Nicholas Sparks
1428 *** Christopher Stasheff
1429 **** Danielle Steel
1430 ***** John Steinbeck
1431 *** Neal Stephenson
1432 **** Robert Louis Stevenson
1433 **** Mary Stewart
1434 *** Paul Stewart
1435 ***** R L Stine
1436 *** S M Stirling
1437 *** Frank Stockton
1438 *** Bram Stoker
1439 *** Peter Straub
1440 *** Whitley Strieber
1441 **somtow sucharitkul
1442 *** Thomas Sullivan
1443 ***** Patrick Sskind
1444 *** Rosemary Sutcliff
1445 *** Koji Suzuki
1446 **** Robert Swindells
1447 **** James Thurber
1448 *** Cate Tiernan
1449 **** J R R Tolkien
1450 *** Sue Townsend
1451 **** P L Travers
1452 *** Peter Tremayne
1453 *** William Trevor
1454 *** Thomas Tryon
1455 **** Harry Turtledove
1456 **** Mark Twain
1457 *** John Updike
1458 **** Jack Vance
1459 *** Vivian Vande Velde
1460 *** A E van Vogt
1461 *** John Varley
1462 *** Jules Verne
1463 *** Gore Vidal
1464 *** Cynthia Voigt
1465 **** Kurt Vonnegut Jr
1466 *** Karl Edward Wagner
1467 *** Edgar Wallace
1468 *** Jude Watson
1469 **** David Weber
1470 **** Margaret Weis
1471 ***** H G Wells
1472 **** Robert Westall
1473 *** Edith Wharton
1474 *** William Wharton
1475 *** Dennis Wheatley
1476 **** T H White
1477 **** Oscar Wilde
1478 *** Kate Wilhelm
1479 *** Tad Williams
1480 *** Connie Willis
1481 *** Colin Wilson
1482 *** F Paul Wilson
1483 **** Jacqueline Wilson
1484 *** P G Wodehouse
1485 *** Gene Wolfe
1486 *** Stuart Woods
1487 *** Virginia Woolf
1488 *** Patricia C Wrede
1489 **** Betty Ren Wright
1490 *** Janny Wurts
1491 *** Philip Wylie
1492 ***** John Wyndham
1493 *** Diana Wynne Jones
1494 *** Chelsea Quinn Yarbro
1495 *** Laurence Yep
1496 *** Jane Yolen
1497 **** Timothy Zahn
1498 **** Roger Zelazny
1499 ***** Paul Zindel
xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
1500 ***JANET DAILEY
1501 MACK BOLAN
1502 LAWRENCE SANDERS
1503 WILLIAM SHAKESPEARE
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก