ผลงาน เออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์

ผลงาน เออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์

อันดับที่ ชื่อเรื่อง แปลจากเรื่อง ราคาขาย
1001 กระแสะลมแห่งฤดูใบไม้ผลิ-- เชน จริสเวียง แปล-151หน้า --95%------ 150
1002 ชีวิตไม่จิรัง A MOVEABLE FEAST เฮมิงเวย์--ดวงวิภา สามโกเศศแปล--348หน้า 300
1003 เฒ่าผจญทะเล THE OLD MAN AND THE SEA เฮมิงเวย์--วิทย์ ศิวะศริยานนท์แปล 5/2540 101หน้า 300
1004 ผู้ชนะที่ปราชัย WINNER TAKE NOTHINGเฮมิงเวย์--ณรงค์ จันทร์เพ็ญแปล 200
1005 เรื่องของผู้ชาย MEN WITHOUT WOMENเฮมิงเวย์--ณรงค์ จันทร์เพ็ญแปล 200
1006 พ่อของข้าพเจ้า รวมเรื่องสั้นชุด1เฮมิงเวย์--อาษา ขอจิตต์เมตต์แปล 300
1007 รักระหว่างรบ ชุดสองเล่มจบเฮมิงเวย์--สายธาร 600
1008 เรื่องสั้นเฮ็มมิงเวย์ ชุดที่สอง(ผู้ไม่รู้จักแพ้ 2/2525) รวม 10 เรื่อง 200

mail ถึงเมืองหนังสือsomboondk@gmail.com

กลับไปหน้าแรก