ไร่ DREAM KNOLL (D.K.) .ดวงกมล

ไร่ดวงกมล


การวางแผนสำหรับสมาชิกอาวุโสในครอบครัวดวงกมลในวัยเกษียร ก็คือการจัดเตรียมสถานที่พักและที่ทำงานในบรรยากาศที่ดีที่สุด โดยให้ไปปลูกถั่วปลูกงา เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะได้มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมีคนช่วย และเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้ ส่วนใครจะไปอยู่คนเดียว หรือเอาอีหนูไปอยู่ด้วย ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล ในการนี้ได้เตรียมไว้แล้ว เป็นไร่แบบผสม บริเวณหุบเขาที่เราเรียกกันว่า DREAM KNOLL (D.K.) หุบเขาแห่งนี้ อยู่เขตต่อระหว่างอำเภอแม่สอดกับกิ่งอำเภอพบพระ บนทางหลวงสาย แม่สอดอุ้มผาง กิโลเมตรที่ 25 ด้านหน้าจัดเป็นอนุสรณ์สถาน ให้กับคณะครูโรงเรียน ซางตาครูส ซึ่งเมื่อวันที่..................................ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ในบริเวณดังกล่าวถึงกับเสียชีวิตทีเดียว .....คน แต่ผลแห่งอุบัติเหตุครั้งนั้น ก็ผลักดังให้รัฐบาลยอม ลงทุน 80 ล้านบาท ให้กรมทางหลวงแผ่นดิน สร้างทางขึ้นใหม่แทนเส้นทางสายเก่า เพื่อลดอุบัติเหตุ เพราะก่อนหน้านั้น เคยมีผู้เสียชีวิต ในบริเวณดังกล่าวที่เรียกกันว่าม่อนหินเหล็กไฟ มากกว่า 500 ศพ mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก