Home Home

ดวงกมลช้างเผือก—ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียง


การดำเนินธุรกิจแบบพอเพียงเป็นอย่างไร

ดวงกมลช้างเผือก ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียง

การเจริญเติบโตของดวงกมล นำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ในกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การแยกกันบริหาร ตามความถนัดของผู้บริหารแต่ละคน ที่มีความสามารถและสภาพความเป็นมาไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บุคคลที่สามนี้นอกจากภรรยาหรือสามีของผู้บริหารเดิม ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวแล้ว ยังรวมถึงนายทุนคนใหม่ หรือผู้บริหารคนใหม่ ที่ถูกว่าจ้างเข้ามาเพื่อช่วยปรับปรุงระบบงาน ทำไปทำมาก็มักจะเกิดปัญหา ซึ่งพวกเราก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่จะต้องจัดการกันเอง แต่เมื่อเกิดปัญหา ก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแต่จะช่วยได้และเห็นสมควร

ดวงกมลช้างเผือก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาขาเล็ก ๆ มีที่ทำการสาขาเป็นตึกแถวสองชั้น 2 คูหา อยู่บริเวณตลาดธานินทร์ เจ้าของและผู้จัดการคือ นางสาวศศิพินท์ สกุลสุทธวงศ์ อดีตพยาบาล ผู้มีปริญญาโทและเคยรับราชการมานานกว่า 10ปี เขามารับผิดชอบและเป็นเจ้าของสาขานี้เมื่อพ.ศ. 2530 โดยปรับปรุงให้เป็นสาขาประจำท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครู ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กม. ตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาสาขานี้ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยไม่ได้เน้นขายหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ดูเหมือนจะกลายเป็นร้านขายเครื่องเขียนมากกว่าหนังสือ

ที่สาขานี้คุณจะเห็นบรรยากาศการทำงานที่เรียบง่าย พนักงาน สาม-สี่คนล้วนเป็นหญิงอายุประมาณ 30-40 ปี ให้การต้อนรับลูกค้าเป็นอย่างดี หากคุณไปแอบซุ่มอยู่นาน ๆ จะเห็นว่า ร้านหนังสือแบบนี้ก็มีด้วยหรือ เป็นอย่างไรก็แอบไปดูเองก็แล้วกัน แล้วคุณจะรู้ว่า ที่นี่ดีกว่าสำนักสงฆ์บางแห่งเสียอีก