พงศาวดารจีน ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยศึกษาภัณฑ์ ช่วง พ.ศ. 2505-2517

รวมทั้งสิ้น 35 เรื่อง ประมาณ 200 เล่ม ถือเป็นหนังสือหายากที่สุดชุดหนึ่งของหนอนหนังสือ

เมืองหนังสือมีการขาย แต่ผู้สนใจค่อนข้างมาก จากราคาเล่มละ 10 บาท จนปรัจจุบัน บางเล่ม ขายถึงเล่มละ 500 บาท

เรื่องที่มีครบและขายได้ มีเครื่องหมาย ** ซึ่งกำหนดราคาไว้แล้ว ไม่รวมค่าส่ง

สำหรับเล่มที่เมืองหนังสือไม่มี ยินดีรับซื้อครับ ติดต่อ somboondk@gmail.com

Table hiorizontal alignment
รายการที่ ชื่อหนังสือ ราคา
1 ไคเภ็ก
2 ห้องสิน มี 2-3-
2.1 ห้องสินชุดปกขาวสองเล่มเคล็ดไทยจำหน่าย440หน้า 300
3* เลียดก๊ก มี 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12
4 ไซ่ฮั่นฉบับหอสมุดแห่งชาติ (พิมพ์ครั้งแรก) 2508 หน้า 544 หน้า แจกในงานศพ พระยาอภัยสงคราม (จอน เชติดิลก) ปัจจุบันราคา 700 บาท
4 ไซ่ฮั่นชุดปกขาวเคล็ดไทยจำหน่าย 2เล่มจบ400หน้า 300
5 ไต้ฮั่น
6 ตั่งฮั่น มีเล่ม1--ราคา300บาท
7 สามก๊ก
8 ไซจิ้น มี 1-2-3i4เล่มจบ ปกอ่อน 800-ปกแข็ง 1200(สภาพดี)
9 ตั้งจิ้น หมด
10*มี1-2 ขาด3-4 น่ำซ้อง--มีปกแข็งเล่ม 1-2 ขาย 600 บาท 4 เล่ม 800
11 ส้วยถังพิมพ์1/2509 สองเล่ม 450 บาท
11.1* ส้วยถังชุดปกขาวเคล็ดไทยจำหน่าย 242หน้า 150
12 ซุยถัง
13 เสาปัก เล่มเดียวจบ 200ปกแข็ง 300
14 ซิยิ่นกุ้ย เล่มเดียวจบ 200
15 ซิเตงซัน
16* ไซอิ๋ว มี2-3-4-6-7-8-9-10-11-12
17 บูเช็กเทียน
17.1 บูเช็กเทียน-ฉบับสำนักพิมพ์ISLAND279หน้า 200บาท
18 ซั่นถัง หงอโต้ 2เล่ม 400
19 ชุด 3เล่ม มี1และ3 เล่มละ 200
20** บ้วนฮ่วยเหลา 2เล่มจบ 400
21 โหงวโฮ้วเพงไซ
22 โหงวโฮ้วเพงหนำ
23 โหงวโฮ้วเพงปัก 2เล่ม 400
24 มี 1-2-4-5 ซวยงัก
25 (ขาดเล่มสาม)ซ้องกั๋ง ซ้องกั๋น มี1-4-5-6-7=8-9-
26 เปาเล่าถูกงอั้น
27 (มี4-5) ง่วนเฉียว 5เล่มจบ 1000
27.1 ง่วนเฉียวฉบับพิเศษแปลโดยชฏิล ราชมุทธา ๒เล่มปกแข็ง 1700 หน้าพิมพ์ 2506 เล่มจบ 1000
28 เม่งเฉียว 3เล่มจบ 600
29* เองเลียดต้วน ปกแข็ง2เล่ม 600บาท
30 ซองเต็กอิ้วกังหนำ
31 ไฮ้สุย มี2-3
32 เซียวสั้งเผ่า(ไฮ้สุยเล่ม3-4)
33*** เนียหนำอิดซือ 2เล่มจบ 400
34 เม่งมวดเซงย้อ 2 เล่มจบ 400
35 เชงเฉียว
36 ยี่สิบสี่ห่าว-นิทานคุณธรรม 24 เรื่อง 220 หน้า พิมพ์ 2516 โดย บรรณศิลป์ 100 บาท
37 ซามึงเกย--เชวง เคียงศิริ (กิมฮั้ย)--ปกแข็ง 408 หน้า 500 บาท
38 ตู้ซึเหนียง----วรรณไว พัธโนทัย- 121 หน้า 150 บาท
39 อิวกังหน่ำ ราชวงศ์เหม็ง-เล่มเดียวจบ (หายาก) 300 บาท

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก