ผลงานของ ชัยชนะ โพธิวาระ รวมเล่ม ครั้งแรก จากสำนักพิมพ์ ต่วย ตูนปัจจุบันราคาเล่มละ 150-200บาท Table hiorizontal alignment

รหัส ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1001 ยิ้มอาเฮีย---215 หน้า
1002 ยิ้มมาเลย์--184หน้า
1003 แขกยิ้ม--248หน้า
1004 อินเดียพิศวง--166หน้า
1005 ถลกสาหรี---240หน้า
1006 เมียหัวเราะ---184หน้า
1007 แย้มมาเลย์---192หน้า
1008 ฟ้าเป็นใจ---200หน้า
1009 ล้างแค้นเมีย-----184บาท
1010 กลั้นหัวเราะ---212หน้า
1011 ยิ้มไม่จืด---192หน้า
1012 ยิ้มชัยชนะ--140หน้า
1013 ภารตะหรรษา 236หน้า พี.วาทิน
1014 เพชฆาตใต้คงคา--171หน้า 171หน้า
1015 ส่าหรีหรรษา 150 บาท
1016 เฮฮาประสาแขก สำนักพิมพ์ สหมิตร 150 บาท
1017 อโลฮา ฮาวาย สำนักพิมพ์ สองเรามี 150 บาท
1018 ถล่มวิหารทองคำ ชัยชนะ โพธิวาระ เรื่องแปลงเกี่ยววิหารฮินดู 150 บาท
1019 ตำนานเลือด การแย่งชิงอำนาจใน ซิมบาเว 150 บาท
1020 ยิ้มส่าหรี 150 บาท
1021 ใต้โต๊ะเล็คเชอร์ ครั้งที่3สำนักพิมพ์สามสี 150 บาท
1022 ยิ้มอาบัง ครั้งที่3สำนักพิมพ์สามสี 150 บาท
1023 เว้านัว หัวม่วน 1/2535--219หน้า 150 บาท

ใต้ตามทาง-เสฐียรพงษ์ วรรณปก--

1000 ไต้ตามทาง สองทศวรรษในดงขมิ้น เล่มละ 250 บาท 250 บาท 1001--เสฐียรพงษ์ ชื่อใครว่าไม่สำคัญ 150บาท 1001.1--เสฐียรพงษ์ ชื่อนั้นสำคัญไฉน 150บาท

1001.2--เสฐียรพงษ์ ฝ่าความมืดสีขาว 150บาท

1001.3--เสฐียรพงษ์ ในยุทธจักรดงขมิ้น 150บาท

1001.4--เสฐียรพงษ์ ช่องที่ไม่ว่าง 150บาท

1001.5--เสฐียรพงษ์ บัวบานกลางเปลวเพลิง 150บาท สั่งซื้อทาง e-mail

กลับไปหน้าแรก