ตำราบริหาร การเงินการธนาคาร จิตวิทยา การขาย

Table – hiorizontal alignment
รายการที่ ชื่อเรื่อง คนเขียน ราคาเต็ม ลด 50%
1 BRAND POSITIONING 699.00 350.00
2 MD ชี้ชะตาธุรกิจ /MAKING DECISIONS EFFECTIVELY 799.00 400.00
10 เคล็ดลับผู้บริหารระดับโลก /SECRETS OF CEOS 799.00 400.00
9 MD ชี้ชะตาธุรกิจ /MAKING DECISIONS EFFECTIVELY 799.00 400.00
10 เคล็ดลับผู้บริหารระดับโลก /SECRETS OF CEOS 799.00 400.00
11 <"busi1011.JPG"> เคล็ดลับสู่การนำ/ A+ LEADERSHIP 699.00 350.00
12 <"busi1012.JPG"> เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง /WINNING NEGOTIATION 699.00 350.00
13 <"busi1013.JPG"> เทคนิคการไล่ล่าและสัมภาษณ์พนักงาน/ HUNTING & INTERVIEW 699.00 350.00
14 <"busi1014.JPG"> เปลี่ยนความสิ้นเปลืองให้เป็นกำไร /COST DOWN 2 699.00 350.00
15 <"busi1015.JPG"> เลขานุการฉบับผู้บริหาร/ SMART PROFESSIONAL SECRETARY 699.00 350.00
16 <"busi1016.JPG">กฎหมายการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ/ INTERTRADE & INVESTMENT 699.00 350.00
17 <"busi1017.JPG"> กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน ฉบับคำแปลภาษาไทย 499.00 250.00
18 <"busi1018.JPG"> กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 1 /BUSINESS LAW FOR MD 1 699.00 350.00
19 <"busi1019.JPG"> กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 2 /BUSINESS LAW FOR MD 2 699.00 350.00
20 <"busi1020.JPG"> กระชากกำไร ที่ถูกปิดซ่อนด้วยกลยุทธ์ด้านราคา /PRICING MAKES RROFIT 699.00 350.00
21 <"busi1021.JPG"> กลยุทธ์การจัดซื้อ /PURCHASING STRATEGIES 899.00 450.00
22 <"busi1022.JPG"> กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร/ PROFIT PLUS WITH MARKETING 699.00 350.00
23 <"busi1023.JPG"> กลยุทธ์การบริหารธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้/ OFC & OBU /OFC & OBU STRATEGIES 599.00 300.00
24 <"busi1024.JPG"> กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอัจฉริยะระดับสากล / THE MOST INTELLIGENT BUSINESS STRATEGIES 699.00 350.00
25 <"busi1025.JPG"> กอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่/ SURVIVE BUSINESS BY SMART EXECUTIVE 599.00 300.00
26 <"busi1026.JPG"> การตลาดด้วย อี-เมล์/ E-MAIL MARKETING 799.00 400.00
27 <"busi1027.JPG"> การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์/E-DIRECT MARKETING 699.00 350.00
28 <"busi1028.JPG"> การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินระหว่างประเทศ/ INTER FINANCIAL RISK MANAGEMENT 699.00 350.00
29 <"busi1029.JPG"> การวางแผนต้นทุน/ COST PLANNING 699.00 350.00
30 <"busi1030.JPG"> กุญแจสู่...พนักงานชั้นเลิศ /EXCELLENT EMPLOYEE 699.00 350.00
31 <"busi1031.JPG"> คัมภีร์การตั้ง...ราคาสินค้า/ POWER PRICING 899.00 450.00
32 <"busi1032.JPG"> จงเป็น...เจ้างั่ง...ที่ชาญฉลาด/ SMART DECISION 699.00 350.00
33 <"busi1033.JPG"> ตรวจจับข้อผิดพลาดทางการเงิน /FINANCIAL CRISIS 699.00 350.00
34 <"busi1034.JPG"> ถาม-ตอบ ปัญหาการจัดซื้อ/ Q & A PURCHASING 699.00 350.00
35 <"busi1035.JPG"> ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง /A+ WORKING ATTITUDE 699.00 350.00
36 <"busi1036.JPG"> ทางลัดสู่ธุรกิจจีน/ BUSINESS CHINESE 999.00 500.00
37 <"busi1037.JPG"> บริหารกำไรให้ธุรกิจปิดตายทุกข่องทางความเสี่ยง /PROTECT BUSINESS RISKS STRATEGY 699.00 350.00
38 <"busi1038.JPG"> บริหารภาษีเงินได้อย่างผู้รู้ด้วยตนเอง/ QUALITY TAX PLANNING 699.00 350.00
39 <"busi1039.JPG"> ปฏิวัติการประชุม /MEETING REVOLUTION 699.00 350.00
40 <"busi1040.JPG"> ปฏิวัติการประชุม 2/ MEETING REVOLUTION 2 699.00 350.00
41 <"busi1041.JPG"> ผลงานสร้างเงิน /EXCELLENCE RESULTS 699.00 350.00
42 <"busi1042.JPG"> ผู้จัดการป้ายแดง...ซิ่งแรงแซงมือโปร /ACCIDENTAL MANAGER 699.00 350.00
43 <"busi1043.JPG"> ผู้จัดการมือทอง /REAL MANAGER 699.00 350.00
44 <"busi1044.JPG"> ฝังกลบความสิ้นเปลืองเพื่อความอยู่รอด/ COST DOWN 3 699.00 350.00
45 <"busi1045.JPG"> พิชิต...กลยุทธ์อัจฉริยะระดับสากล /NEW BUSINESS MODEL STRATEGY 699.00 350.00
46 <"busi1046.JPG"> มากกว่าเรื่องบัญชี สำหรับผู้บริหาร/ MORE THAN ACCOUNT FOR MD 699.00 350.00
47 <"busi1047.JPG"> ร้านค้ากึ่งสำเร็จรูป/ E-STORE : QUICK BUSINESS 799.00 400.00
48 <"busi1048.JPG"> ลงทุนฉลาดเพิ่มทางรวย /SMART INVEST TO GET RICH 699.00 350.00
49 <"busi1049.JPG"> สวมหัวใจลูกค้าเพื่อพัฒนา PRODUCT ให้สมบูรณ์แบบ /COMPLETE PRODUCT MANAGER 699.00 350.00
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก