โลกหนังสือ--ครบชุดมี 73 เล่ม มีราคาขายอยู่ด้านท้าย ทั้งหมดเป็นหนังสือสภาพใหม่ แต่เก่าเก็บ

ราคาทั้งชุด 73 เล่ม 8500 บาท

สื่อหนังสือ ขายเล่มละ 100 บาทสื่อหนังสือฉบับพิเศษ 6ฉบับ วิมล ไทรนิ่มนวล บรรณาธิการ สื่อหนังสือ ฉบับ วิมล ไทรนิ่มนวล

1)ฉบับต้นอ้อ ซีไรท์

2)ฉบับสงครามหนังสือธรรมะ

3)อีโรติค สื่ออาฟริกา

4)ชูเกียรติ ก้าวรุกอัมรินทร์

5)ณรงค์ จันทร์เพ็ญ

6)สุวินัย ภรณวลัย

Table hiorizontal alignment

ลำดับที่ ฉบับที่ ข้อมูลหลักเรื่องจากปก ราคา
1 ฉบับแนะนำ หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง 200
2 ปี 1 เล่ม 1 วรรณกรรมบู๋ลิ้ม 100
3 ปี 1 เล่ม 2 สยุมภู ทศพล 100
4 ปี1 เล่ม 3 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 100
5 ปี1เล่ม 4 คำพูน บุญทวี 100
6 ปี1เล่ม5 นักเขียนเพื่อนบ้าน 50
7 ปี1เล่ม6 กฤษณา อโศกสิน 50
8 ปี1เล่ม7 ส.ธรรมยศ 50
9 ปี1เล่ม8 กุนเตอร์ กราสส์ 50
10 ปี1เล่ม9 ป.อินทรปาลิต 50
11 ปี1เล่ม10 ทองใบ ทองเปาด์ 50
12 ปี1เล่ม11 เสนีย์ เสาวพงศ์ 50
13 ปี1เล่ม12 องศ์การนักกเขียนสากล 50
14 ปี2เล่ม1 นักเขียนทางศาสนาของไทย 50
15 ปี2เล่ม2 ศรีบูรพา 50
16 ปี2เล่ม3 สิทธิมนุษยชน 50
17 ปี2เล่ม4 พิชิตตะวันตก 50
18 ปี2เล่ม5 ความรักและบทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทย 100
19 ปี2เล่ม6 ผู้หญิงกับงานวรรณกรรม 50
20 ปี2เล่ม7 ศรีดาวเรือง 100
21 ปี2เล่ม8 บันทึกวัยเยาว์ของ จิตร ภูมิศักดิ์ 500
22 ปี2เล่ม9 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 100
23 ปี2เล่ม10 นิยายวิทยาศาสตร์ 100
24 ปี2เล่ม11 ลาว คำหอมน 50
25 ปี2เล่ม12 ขุนช้างขุนแผน 50
26 ปี3เล่ม1 นักเขียนหลัง 6 ตุลา 50
27 ปี3เล่ม2 ยศ วัชรเสถียร 50
28 ปี3เล่ม3 เบื้องหลังชีวิตของ จิตร ภูมิศักดิ์ 200
29 ปี3เล่ม4 พ่อมด่แห่งอ๊อซ 50
30 ปี3เล่ม5 วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้าน 50
31 ปี3เล่ม6 อุชเชนี 50
32 ปี3เล่ม7 น. ณ ปากน้ำ 50
33 ปี3เล่ม8 โลกหนังสือของกรรมาชีพ 50
34 ปี3เล่ม9 กวีนิพนธ์ควรเป็นอย่างไร 50
35 ปี3เล่ม10 ซาร์ต ตายแล้ว 50
36 ปี3เล่ม11 พุทธศาสนากับสังคมไทย 100
37 ปี3เล่ม12 วรรณกรรมจีน 100
38 ปี4เล่ม1 วรรณกรรมพินิจ 100
39 ปี4เล่ม2 ฝรั่งมองวรรณกรรมไทย 100
40 ปี4เล่ม3 ศิลปเพื่อชีวิต 100
41 ปี4เล่ม4 ก.สุรางคนางค์ 50
42 ปี4เล่ม5 โลกการ์ตูนของพีนัทส์ 50
43 ปี4เล่ม6 ทมยันตี 50
44 ปี4เล่ม7 จิระนันท์ พิตรปรีชา 100
45 ปี4เล่ม8 อังคาร กัลยาณพงศ์ 100
46 ปี4เล่ม9 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 50
47 ปี4เล่ม10 จตุรัสความคิด--วิสา คัญทัพ 50
48 ปี4เล่ม11 ความอับจะของลัทธิมากข์ 50
49 ปี4เล่ม12 บทความต้องห้างของ จิตร ภูมิศักดิ์ 500
50 ปี5เล่ม1 คาราวานในเขตป่าเขา 1000
51 ปี5เล่ม2 หลู่ซิน 100
52 ปี5เล่ม3 คาราวาน ภาคอวสาน 500
53 ปี5เล่ม4 รางวัลโนเบล 100
54 ปี5เล่ม5 ภาษา-สัญลักทษณ์-วรรณคดี 100
55 ปี5เล่ม6 ปลอบใจ บ.ก./นักเขียน 50
56 ปี5เล่ม7 นักเขียนไทย 100
57 ปี5เล่ม8 แม่ 100
58 ปี5เล่ม9 สุนทรภู่ 100
59 ปี5เล่ม10 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 50
60 ปี5เล่ม11 เจมส์ จอยซ์ 100
61 ปี5เล่ม12 โต้ ทัศนะ เรื่อง พระลอ 100
62 ปี6เล่ม1 ความผิดพลาดของนายผี 100
63 ปี6เล่ม2 ชีวิตนักเขียนไทย ในอดีต 50
64 ปี6เล่ม3 ซาร์ต ในสายตาของชู้รัก 50
65 ปี6เล่ม4 ปฏิกิริยา จาก นักเขียนอก 50
66 ปี6เล่ม5 กาเบรียล การ์เซี มาเควซ์ 500
67 ปี6เล่ม6 ผู้หญิงกับวรรณกรรม 50
68 ปี6เล่ม7 วัฒนธรรม การ์ตูน 50
69 ปี6เล่ม8 จอห์น สไตน์เบ็ค 50
70 ปี6เล่ม9 นิยายวิทยาศาสตร์ ตอนจบ 100
71 ปี6เล่ม10 ญี่ปุ่นวิจารณ์ วรรณกรรมไทย 100
72 ปี6เล่ม11 นักเขียนรัสเซีย 100
73 ปี6เล่ม12 โลกหนังสือฉบับสุดท้าย 200
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก