<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์

ฤาษีองค์หนึ่งในอินเดียได้แต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อประมาณ พ.ศ.100 (หนึ่งร้อย)และแพร่หลายไปทั่วโดยวิธีการเล่าปากต่อปาก กลาย เป็นตำนานของศาสนาฮินดู

รามเกียรติ์ของประเทศไทยมีหลายฉบับด้วยกัน

1)ฉบับพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

2)ฉบับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

3)ฉบับสมเด็จพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

4)ฉบับสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับสมเด็จพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นฉบับที่ มีสำนวนกลอนไพเราะและแฝงคติ ข้อคิดอยู่เป็นจำนวนมากกระทรวงศึกษาจึงนำมาให้นักเรียนได้ศึกษา (เป็นข้อมูลได้จาก หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ อักษราพิพัฒน์ ในหน้า64—หนา66 หน้า ราคา 80 บาท)

ฉบับที่น่าสนใจที่มีขายในปัจจุบัน

1 )บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ และบ่อเกิดรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักพิมพ์บรรณาคาร หนา 1023 หน้า ราคา 250 บาท

2)หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ อักษราพิพัฒน์ ในหน้า64—หนา66 หน้า ราคา 80 บาท)ในเล่มมีรูป ตัวละครเอกพิมพ์ 4 สี จำนวน 30 ตัว และเนื้อหาของตัวละคร30 ตัว

3)รามเกียรติ์ ฉบับ การ์ตูน ของสำนักพิมพ์ สกายบุ๊ค หนา 162 หน้า ราคา 135 บาท

เทศภักดิ์ นิยมเหตุ

ผลงานของคุณเทศภักดิ์ นิยมเหตุ มีทั้งหมด 10 เล่ม ตามรายการต่อไปนี้

**1. อเล็กซานเดอร์ บอทท์ส นักการค้าผู้สามารถมาแต่กำเนิด (The Best of Botts by William Hazlett Upson)

2. แผ่นดินนี้เราจอง (Pioneer, Go Home! By Richard Powell)

**3. หลายรักของโดบี้ (The Many Loves of Dobie Gillis by Max Shulman)

**4. เสรีภาพเจ้ากรรม (A Feast of Freedom by Leonard Wibberley)

5. ลูกผู้ชาย (The Philadelphian by Richard Powell)

6. ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค (Don Quixote U.S.A. by Richard Powell)

**7. นายอำเภอดำ (Blazing Saddles by Ted Richards)

**8. น้ำวน (Shark River by Richard Powell)

9. ชายชาติทหาร (The Soldier by Richard Powell)

**10. พระจันทร์กระดาษ (Paper Moon by Joe David Brown )


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ในราชวงศ์จักรีที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัด เทียบชั้นได้กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรัชกาลปัจจุบัน ก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นพระอนุชาของพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 พระองค์ท่านไต่เต้าด้วยผลงานการศึกษา และปฏิบัติ จากพระชั้นผู้น้อย จนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 10 ของกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่2 สิงหาคม 2464 ในวัดบวรวิหาร 2 สิงหาคม 2514 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ครบรอบปีที่ 50 แห่งการสิ้นพระชนม์ของท่าน ในการนี้ได้มีจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 15 เล่ม เพื่อแสดงผลงานของพระองค์ท่าน หนังสือเหล่านี้เป็นที่แสวงหา จากหนอนหนังสือ ทั้งหลาย โดยเฉพาะเล่มสุดท้าย ชื่อว่าประมวลพระรูป ซึ่งดูเหมือนจะเป็นของแถมของหนังสือทั้งชุด แต่ปรากฏว่า มีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีการพิมพ์เพิ่ม ขึ้นมาหลายครั้ง แต่ เล่มที่พิมพ์ครั้งแรกนั้น เป็นเล่มที่มีผู้ต้องการมากที่สุด หนังสือชุดแรก 15 เล่ม มีการซื้อขายในตลาดหนังสือเก่าสูงถึง 30000 บาท

1* ธรรมคดี

2* วรรณนาพระสูตร

3* พระธรรมเทศนา

4* ศราทธพรตเทศนา

5* การศึกษา

6 การคณะสงฆ์

7* ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

8 ศาสนาคดี

9* พระนิพนธ์ต่างเรื่อง

10 ลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการศึกษา

11* พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์

12* คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ

13*พระมหาสมณวินิจฉัย

14* พระประวัติ

15* ประมวลพระรูป

หนังสือสารัตถสมุจจัย อัตถกถาภาณวาร (ฉบับ 2532)

เป็นคัมภีร์ ของพุทธศาสนา เดิมเป็นภาษา มคธ จารึกบนใบลาน จำนวน 13 มัด พระอโนมทัสสีเป็นผู้แต่ง ในแผ่นดินของเจ้าปรักกรมพาหุมหาราช ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 119 ในสิงหฬราชวงค์ ของอินเดีย ซึ่งครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1696 มีการจัดทำขึ้นในคราวสังคายนาครั้งที่ 7

มีการแปลเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับแปล บันทึกบนใบลานจำนวน 50 มัดครึ่ง แบ่งเป็น 22 บท

มีการจัดพิมพ์เป็นเป็นเล่มเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็ดพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถระ) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2532 โดยพิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นใบลานจำนวน 21 บท ส่วนบทที่ 22 หาไม่พบ จึงได้จัดการแปลขึ้นมาใหม่ เป็นหนังสือขนาดมาตรฐาน ตัด 8 พิเศษ จำนวน 4 เล่ม แต่ละเล่มหนาประมาณ 400 หน้า นับเป็นหนังสือชุดที่น่าสนใจชุดหนึ่ง

กลับไปหน้าแรก