หนังสือของอัศศิริ ธรรมโชติ มีอยู่ที่เมืองหนังสือ ราคาเล่มละ 100-250 บาท

สนใจซื้อโปรดสอบถามราคา ทาง อีเมล์ dkbookbb2000@yahoo.com

Table hiorizontal alignment

อันดับที่ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า
1001 ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง (2521) 127หน้า
1002 เหมือนทะเลมีเจ้าของ (2524) 142หน้า
1003 ขอบฟ้าทะเลกว้าง (2524)1/2524-79หน้า ปก16บาทขาย 150 บาท
1004 ฟุตบอลบ้านนอก (2526)ฉบับ3/2544 75 ขาย 150
1005 บ้านริมทะเล (2527) 95หน้า
1006 โลกสีน้ำเงิน (2528) 93หน้า
1007 งามแสงเดือน (2529) 127หน้า
1008(หมด) มหกรรมในท้องทุ่ง (2530) 149หน้า
1009 ขอทาน แมว และคนเมา (2531)
1010 นวลน้อย (ข้ามโขงมา)(2531) 95หน้า
1011 ผู้หญิง คนแก่ เด็ก แมว และผม (2531) 75หน้า 2/2533
1012 ชีวิตคือวัยอันผ่านพ้น (2532)
1013 ทะเลร่ำลมโศก (2533) 184หน้า
1014 หลายๆครั้งในชีวิต (2532) 94หน้า
1015 เหนือเหน็บหนาวและเร่าร้อน(2543) 111หน้า
1016 เสือกระดาษ(รวมบทความ)แมงทับ สำนักพิมพ์ 96หน้า--
1017 ขุนเดช
1018 แม่นากพระโขนง
1019 มโนสาเร่-- 144 หน้า
1020 ดาราลับฟ้า 2534 ขาย150
1021 สาหร่าย (ขอบฟ้าทะเลกว้าง)2/2532 91
1022 กวางดง หงส์บิน--96หน้า 100
1023 ทะเลและกาลเวลา 175หน้า1/2528 ปก 30--ขาย 150
1024 ทาง ผลงานของ3นักเขียน พิชชา--อัศศิริ ธรรมโชติและจัตวา กลิ่นสุนทร3ผลงานของ อัศริริ-พิชชา-จัตวากลิ่นสุนทร 200บาท
1025 เหนือทะเลมีเจ้าของ 3/2536--119หน้า150บาท
1026 ช่อการะเกดฉบับ อัศศิริ ธรรมโชติ150 บาท
1027 writer ฉบับ อัศศิริ ธรรมโชติ (ฉบับ35)150บาท
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก