AMERICAN PHOTOGRAPHER

นิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพรายเดือนดังที่สุดของโลก

ออกจำหน่ายฉบับแรกเมื่อ มิถุนายน 1978

ฉบับสุดท้ายออกเมื่อ ธันวาคม 1989

เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั้งหลายดังเช่น NATIONAL GEOGRAPHY

แผนกหนังสือเก่าของเมืองหนังสือมีฉบับที่

1987---มีครบทุกเดือน

1986---มีครบทุกเดือน

1985มีครบทุกเดือน

1984มีครบทุกเดือน

1983---มีเฉพาะ1 ถึง 8

1982มีเฉพาะ1-5-9-10

ผู้สนใจขอดูและสอบถามได้ที่เมืองหนังสือ-ดวงกมล

081-7788877

somboondk@gmail.com

**สามารถดูรายละเอียดในแต่ละฉบับได้ที่ http://www.iluvmags.com/amphotographer.html

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก